Back to Home

 

                                                                NE ADJUNK A GYERMEKEK KEZÉBE MOBILTELEFONT!!


Dr.Stowel, az USA közismert atomtudósa a tudományos kutatásai során az emberi agy működését vizsgálta kutatótársaival. Megdöbbentő volt számukra azt megállapítani, hogy az agyhullámok a térbe kisugárzódnak és a rádióhullámokhoz hasonló működést mutatnak. Az agyból kisugárzó hullámok hossza különböző, de mintegy skálát képezve, hosszuk elhatárolhatók egymástól. Az atomtudós előtt az orvostudomány már régóta megállapította az agyhullámok jelenlétét az emberi agyban. Az elektro-enkefalográfiás (EEG) vizsgálat, valamint a szív vizsgálatánál használt elektrokardiogramm (EKG) már régóta, a testünk bio-elektromos mutatóit méri. Az is közismert, hogy minden sejtnek van saját bioárama és saját, elektromos kisugárzása. Ezek rendszeréből áll össze egyes szerveink, s végül a testünk elektromos rendszere. Ezen rendszereken keresztül lehet különböző vizsgálatokat (Voll-féle elektroakupunktúra, biorezonancia, stb) elvégezni.

Azt is tudja már mindenki, nemcsak a híradástechnikai mérnökök, hogy a mobiltelefonok rádiójeleket és elektromágneses mezőt bocsátanak ki, ezek pedig áthatolnak az agyon is. Ezt a hatást is lehet mérni érzékeny műszerekkel, valamint a vérkristály analízises vizsgálat is tökéletesen alátámasztja a mobiltelefonok agyra gyakorolt ártó hatásait. Talán az agysebészek ezért nem használnak mobilt, vagy ha használnak, akkor azt a testüktől távol tartva kihangosítóval, vagy fülhallgatóval használják. A gyermekek koponyája még fejletlen, ezért kevésbé védi az agyat, mint a felnőtteké, ezért még jobban ki vannak téve a kölünböző elektromágneses sugárzások egészségkárosító hatásainak, mint a szüleik (nemcsak a mobilok veszélyesek ilyenformán, hanem a MP3-ak, és minden ami fejhallgatóval hallgatható).

A heildelbergi orvosegyetem kutatója, Prof.Dr.Dr.Ph.D.András Varga, aki nemcsak orvosprofesszor, hanem elektromérnöki doktorátussal is rendelkezik, s egyben igazságügyi szakértő is. Az "Elektro-bioklimatológia" címen, eddig csak németül megjelent könyvében tudományos kísérletekkel igazolja az elektromágneses frekvenciák (EMF) egészségkárosító hatásait, amely nemcsak termikus (hőhatás), hanem atermikus (hőtől független) hatásaival is károsítják sejtjeinket. Kutatásai bizonyítják, hogy a mobiltelefon nemcsak akkor árt, ha beszélünk valakivel, hanem, akkor is ha be van kapcsolva, de csak vételkész helyzetben van. Vételkész helyzetben két másodpercenként ad egy impulzust a legközelebbi adótorony felé, hogy hívásra alkalmas. Ezek az impulzusok, attól függően, hogy milyen távolságra vannak a testünktől károsítják a szervezetünket. (ha csak pár cm-re van akkor nagyobb, ha távolabb, akkor a távolsággal arányosan csökkenő egészségkárosító hatással kell számolni). Különösen veszélyes ez gyemekekre, akiknek a szervezete folyamatos és gyors fejlődésben van. Ha viszont használjuk is a mobiltelefonunkat (beszéd, sms, stb), akkor az ártó hatás nagysága függ a beszélgetés idejétől és a mobiltelefon mozgásától. Hívás esetén ha mi hívunk valakit, akkor amíg rá nem talál a mobilunk a szolgáltatónk adótornyára, addig maximális - akár 2 W-is lehet - (próbáljon meg valaki 2 W-os hangszórót maximális hangerővel közvetlenül a fülére szorítani) adókakapcitással küldi a hívójelet a bázis adótornyok felé. Amikor megtalálta a legközelebbit, akkor annak távolságától függő erővel adja le a sugárzását az adótorony felé. Ha beszéd közben elmozdulunk, vagy folyamatosan mozgásban vagyunk, akkor a mobiltelefonunk érzékeli az mozgásunkat, azért készülékünk megnöveli az adóteljesítményét, hogy egy másik adótoronnyal is felvehesse a kapcsolatot, ugyanis, ha a híváskor kezdeményezett adótoronytól annyira eltávolodik, hogy kritikus szint alá csökken a térerő, akkor a mobilunk az másik toronnyal is kapcsolatot vesz fel, hogy leszakadás esetén folyamatos legyen a beszélgetés, vagy a más jellegű szolgáltatás. Ha például a mozgó metrón, vonaton, vagy villamoson, autóbuszon utazva próbálunk meg hívást kezdeményezni, akkor nagyon nagy adóteljesítmény kell a folyamatos kapcsolathoz és ez hatványozottabban árt, mintha álló helyzetben vennénk igénybe a mobiltelefont. Ezért tilos a repülőgépeken is használni a mobilelefont. Több ország törvényei szerint börtönnel büntetik, akár csak a bekapcsolt állapotot is.

Tömegközlekedési eszközökön, ha egyidejűleg többen is mobiloznak, akkor olyan nagy teljesítménysűrűség keletkezik, hogy az még a nem mobilozókra is egészségkárosító hatással van. Ugyanilyen hatással kell számolni az úgynevezett DECT-zsinórnélküli- telefonok esetében is. Sokan meghagyják ugyan a vonalas telefonjukat, de a lakásban, vagy a munkahelyen zsinór nélkül használják azt. Ilyenkor a bejövő vonal végén lévő készülék adó egysége folyamatos, pulzált, 100 Hz-es rádiójeleket ad le a lakás valamelyik részében lévő készülék felé. Ha a zsinór nélküli telefonról hívást kezdeményezünk, vagy bennünket hívnak és csörög a telefon, akkor akár húszszoros is lehet az adó teljesítménye, úgy a fali egységnél, mint a kezünkben lévő készüléknél. Azt csak nagyon kevesen tudják, hogy a lakásban, vagy a munkahelyen lévő DECT készülék a nap 24 órájában küld jeleket a telefonra, még akkor is ha nem telefonálunk. Ilyen esetekben olyan nagy teljesítménysűrűség keletkezik a lakásban, ami túllépi még egy mobil rádióállomás teljesítményét is, amely már minden lakásban, vagy munkahelyen tartózkodó ember egészségét károsítja folyamatosan!! Különösen veszélyeztetettek az ilyen lakásban lévő gyermekek, de különösen a kisgyermekek. Sajnos a kényelem és a buta divat hatására sokan "korszerűsítették" így a vonalas telefonjaikat, de nem számoltak vele, hogy folyamatosan elektromágneses frekvenciákkal ártanak namcsak maguknak, hanem a környezetüknek. Ugyanilyen károsító hatásokkal kell számolni a vezeték nélküli számítógépek (PC,monitor, nyomtató, egér, stb) esetében is Varga professzor megállapította azt is, hogy gépkocsiban történő mobilozás esetén egyidejűleg több ártó hatás is jelentkezik, még akkor is ha a gépkocsi álló helyzetében történik a mobiltelefonálás. A fém karosszéria (kivéve a Trabantokat és az egyéb műanyag felépítményű autókat), mint egy Faraday-kalitka próbálja árnyékolni a jeleket. A mobiltelefon érzékeli, hogy nem távozik a jel a gépkocsiból, ezért újabb és újabb adóteljesítmény növeléssel " eléri" (az ablaküveg karosszéria réseknek köszönhetően, nem teljes "Faraday-kalitka" a gépkocsi) az adótornyot és lehetővé teszi a beszélgetést. Ilyenkor, különösen a mozgó gépkocsi esetében, többezerszerése is növekedhet a mobiltelefon adóteljesítménye. Ez már akkor is veszélyes a közlekedés biztonságára, ha nem maga a vezető telefonál, hanem az utasa, mivel ekkora adóteljesítmény már veszélyezteti a gépjárművezető biztonságos vezetőképességét, illetve a biztonságos vezetésre való alkalmasságát. A gépjárműben (kamion is) való mobiltelefon használatot csak azért tiltják, mert a kézben tartott mobiltelefon és maga a telefonálás is elvonja a figyelmét a vezetőnek a biztonságos vezetéstől. Sajnos ha nem a vezető használja a mobilját, hanem az utas, az is ugyanúgy veszélyes a közlekedés biztonságára, mert mindenkinek árt a mobilsugárzás frekvenciája és erőssége, aki a gépjárműben tartózkodik (autóbusz is). Különösen veszélyeztetettek a gépjárműben utazó kisgyermekek, a terhes kismamák, de még a fejlődésben lévő kamaszok is. Sajnos csak arról van rendőségi, baleseti statisztika, hogy hány, és milyen fokú baleseteket idézett elő, amikor a gépjárművezető menet közben mobiltelefonon beszélgetett valakivel (nemcsak a hívás veszélyes, hanem a vétel is). Arról viszont nincs statisztikájuk, hogy ha a vezetőn kívül más folytatot mobiltelefonálást a gépjárműben, abból hány és milyen kimenetelű balesetek következtek be?

Nem véletlen, hogy a repülőgépeken ki kell kapcsolni a mobiltelefont. Ha a repülőgép "agyának", a fedélzeti komputernek árt a mobilsugárzás, akkor miért hiszi azt a balga ember, hogy az ő, vagy főleg a gyermeke agyának nem árt, amikor is jóval közelebb van hozzá, mint a repülőgép komputeréhez, továbbá az emberi agyhoz képest egy fedélzeti komputer egy "bunkósbot"! No már most, ha a "bunkósbot"-nak árt a mobil, akár 30 méterről is (a repülőgépen hátul ülők sem kapcsolhatják be a mobiljukat!), akkor tényleg nem értem, hogy miért nem gondolkodnak el azon az emberek, hogy az ő EEG-jüket, EKG-jüket, bioáramaikat, bioinformációikat, stb. nem zavarhatja meg egy ilyen nagyfrekvenciás sugárzás? Vagy miért hallgatnak a mobiltelefongyártó mammutcégek a maroktelefonok egészségkárosító hatásairól? Ha valaki felveti nekik, máris kész a válasz: "Nincs még egyértelműen bebizonyítva az ártó hatás!". Az pedig már a bioterrorizmus kategóriába tartozik, hogy a gyártók tudnak a súlyos egészségkárosító hatásokról, úgy a gyermekek, mint a felnőttek esetében, sőt azt is tudják, hogy bizonyos szerkezetekkel (EMF-harmonizáló) 5 % alá lehet csökkenteni a károsító hatást, s mégsem építik be gyárilag ezeket az eszközöket minden maroktelefonba, pedig nincs nagy helyigényük. Miért csak a Bin Laden és más terrorszervezetek felszámolására költenek milliárdokat, holott ezek csak naponta 30-50 ember életét veszélyeztetik a 6,5 milliárdból, amikor a mobil- és más maroktelefonok naponta embermilliárdoknak (Magyarországon több maroktelefon van forgalomban, mint az ország lélekszáma!!) veszélyeztetik az egészségét, s ez miatt naponta százezrekre tehető a bioterroristák által okozott "civilizációs" ártalmak miatt meghaltak száma? Miért nem lép fel ellenük senki? Mert a "tudományos világ" tudatosan félre van informálva, félre van vezetve, s ehhez segítő kezett nyújtanak, ugyancsak a bioterrositák kezében lévő médiák, a megvezethető és megvehető tudósok. Erre is van magyarázatuk, amely logikus is, mégpedig az, hogy a Föld élettere véges. Már ma is több ember él a Földön, mint amennyit el tud tartani a bolygónk. Valahogy tehát "gyéríteni" kell a lakosságot, mert ha túlnépesedik a Föld, akkor ismét egymást fogják enni az emberek, ha nem lesz elegendő táplálékuk. Szerintük nem is baj, ha a tudatlan tömegek elpusztulnak és csak az értékesebb emberek maradnak meg, mert így élhetőbb lehet a Föld a megmaradottak számára. Szerintük, aki gondolkodik és felismeri a reá leselkedő civilizációs veszélyeket, az tud vigyázni magára, aki meg nem, az magára vessen!

Sokan használnak vezetékes és vezeték nélküli head seteket. A vezetékessel az a baj. hogy a készülék ha testközelben van, akkor is árt az egészségünknek. Ha a testünktől távolabb van, de a kezünkben van, az is árt az emberi test sejt- és vízstruktúrájának. A vezeték pedig antennaként összegyűjti az éterben lévő összes tranzienseket és ezáltal válik egészségkárosítóvá. A vezeték nélküli head set sem jobb, mert ott a fülön lévő készülék, mint egy mini adó-vevő ugyanolyan hatást idéz elő a térben, mint a DECT-telefon a lakásban, csak ez esetben kisebbek a károsító hatások, a kisebb adóteljesítmény, és a két készülék közötti távolság miatt. Ilyen hívások esetében is távolítsuk el a gyermekeket a készülékek közeléből, mivel az ő agyvelejüket még nem védi olyan összefüggő és erős koponyacsontozat, mint a felnőttekét. A kihangosítóval ellátott mobiltelefonokat sem jó használni a gépkocsin belül, viszont azon kívül már kisebbek az ártó hatások, de ilyenkor se legyenek a közelben gyermekek. Egyedül az lenne jó megoldás, ha olyan mobiltelefonokat gyártanának, amelyeknek volna külső antenna csatlakozójuk és lenne ilyen csatlakozó egység a gépkocsiban is, mert ilyenkor az antenna a kocsiszekrényen kívül helyezkedik el és adáskor nem veszélyezteti a gépkocsiban ülőket, mivel a gépkocsi fém kocsiszekrénye védelmet nyújt (kivéve a Trabantokat és a műanyag felépítménnyel rendelkező gépkocsikat) számukra.

Vannak felelőtlen kismamák, akik hosszú percekig folytatnak beszélgetéseket a mobiljaikon, s nem gondolnak a magzatukra. Ugyanilyen felelőtelenek azok a kismamák is, akik a bekapcsolt mobiltelefonjukat a gyermek mellé teszik a babakocsiba, vagy a gyermek kezébe adják, hogy játsszon vele. Vajon hány magzati rendellenesség, vetélés, vagy gyermekrák eset írható a tudatlan és felelőtlen kismamák számlájára? Nagyon jó ha csökken a születésszám, mert nem lesz túlnépesedés!

Varga professzor kutatási munkája igazolja, hogy szervezetünk minden sejtje állandóan küld és fogad elektromágneses jeleket. Ez a folyamat létfontosságú a szervezet egészének folymatos működése szempontjából. Ez a folyamat gondoskodik arról, hogy testünkön belül mindenhol és mindíg az történjen, aminek történnie kell. Ezért minden sejt úgy épül fel, hogy gyenge elektromágneses jeleket tudjon értelmezni. Ha egy fogadott jelet (pl.: mobilelefonról, vagy Dect telefonról érkező) biológiailag értelmez a sejt, akkor a legtöbb esetben úgy reagál rá, hogy akár gátlástalan sejtnövekedést sejtburjánzást is elindíthat. Ez függ az egyén immunrendszerétől és a szervezet fejlettségétől. Egy fejlődésben lévő szervezet (kisgyermekek, óvodások, álalános iskolások, fiatal felnőttek) esetében sokkal hamarabb idézi elő ezt a folyamatot egy ilyen kívülről jövő fogadott jel. A kutatás kimutatta, hogy a jel intenzitásától függetlenül ugyanaz játszódik le a testben. Ami nagyon lényeges viszont, az a behatás időtartama, ugyanis minél tovább tart a mesterségesen előállított elektromágneses mező hatása s szervezetünkre, annál több téves parancsot "produkálnak" a biokémiai rendszereink, (fehérjeszintézis felborulása, metasztázisok kialakulása, stb.).Ezért nem mindegy, hogy mennyi ideig telefonálunk!! Sajnos olyan, daganatos megbetegedések jelennek meg egyre növekvő számban, különösen a fejlődésben lévő gyermekeknél, amelyek eddig ismeretlenek voltak (agydaganat, fülmirigyrák, glioma, hallóideg tumor, hallócsontrák, középfül rák, halántékcsontrák, alsó állkapocs felső részének daganatos elváltozásai, stb). Ezen megbetegedések száma a mobiltelefon elterjedésével arányosan növekszik, napjainkban is. A világ 13 legfejlettebb országára kiterjedő vizsgálatok (Dr. Keith Bleck, Dr.Ronald Herberman, Dr. Sanjai Gupta, Dr.Paul J. Rosch, Dr. Jerome Beers, Dr. Ross Adey, stb), azt is megállapították, hogy a daganatok leginkább a fejnek azon a felén alakulnak ki, amelyik oldalon a legtöbbet telefonálnak.A világ egyik vezető idegsebésze, Vini Khurana professzor szerint a mobil- és dect-telefonok sokkal súlyosabb veszélyt jelentenek az emberek, s ezen belül a gyermekek egészségére, mint a dohányzás. A mobilgyártók eleve elutasítják az ilyen kutatási eredményeket és a statisztikai adatokat. Varga professzor a magyarországi előadásai során elmondta, hogy neves mobilgyártó multik nagyon komoly összegeket ajánlottak fel neki, hogyha nem hozza nyilvánosságra a kutatási eredményeit. Szerencsére nem szédítették meg a dollármilliók, s nemsokára magyarul is megjelennek a könyvei és publikációi.Nagyon szomorú hírt is kell közölnöm, hogy sajnos Varga professzor az elmúlt hónapban Németországban hirtelen elhalálozott. Az olvasóra bízom annak eldöntését, hogy hirtelen halálában szerepet játszhatott-e, hogy nem tudták Őt "megvásárolni" a mobilgyártó óriáscégek?

Varga professzor volt az első kutatók egyike, aki nem fülhallgatókat ajánlott a védelemhez, hanem magas antioxidás tartalmú erdei gyümölcsök leveinek (fekete berkenye) fogyasztását, valamint az úgynevezett EMF harmonizálók használatát. Ez a harmonizáló 95 %-al képes csökkenteni a mobilok és egyéb drótnélküli telefonok ártó hatásait. Dect telefonok esetében mindkét egységet el kell látni a harnonizálóval. Dr. László Mária vércsepp-vérkristály analízisei tökéletesen igazolják, az EMF harmonizáló semlegesítő hatását.

Dr. Hummel Zoltán fizikus még 1994-ben publikálta Magyarországon a Pittsburgi Egyetem (Carnegie Mellon University) kutatásait. A fizikus azt is megállapította, hogy úgy az extra alacsony erőterek, mint magas frekvenciájú elektromos és elektromágneses erőterek egyformán károsítják az egészséget. A kutatások alapján, a váltóáram 50 Hz-es frekvenciája és a mobilok 1800 MHz-es frekvenciájának egészségkárosító hatásmechanizmusai csupán a "támadási pontban" különböznek egymástól. Ártani mindegyik árt!

Dr Masari Emoto a szervezetünkben lévő víz (a vér és az agy 90 %-a víz!) kristályszerkezetének változásait le is fotózta és könyveiben közzé is tette. A vizsgálat kimutatta, hogy ha nincs elektromágneses hatás az agyra, vagy a vérre, akkor szép rendezett vízstruktúrát mutat a sejtek, a vér, stb vízstruktúrája. Ha viszont elektromágneses frekvenciás sugárzás hat a testünkre, akkor testünk vízsturktúrája rendezetlen, amorf struktúrájú lesz!!

Nyilván számos, általam még nem ismert, egyéb tudományos kutatási anyag is egyértelműern bizonyítja a maroktelefonok egészségkárosító hatásait, de sajnos a lobbyérdekek még erősen befolyásolják a közvéleményt, sőt a hivatalos szerveket is. Igyekeznek elbagatellizálni az ártó hatásokat, s közben egyre többen lesznek a gyermekrák osztályokon, sőt már Gyermekrák Alapítványt kellett létrehozni, ahhoz, hogy finanszírozni tudják az egyre szaporodó, rákos megbetegedések kezelését.

A veszélyek gyermeket, felnőttet egyaránt érintenek a mobiltelefon használat során, csak a gyermekek bármely fejlődési szakaszban is vannak a felnőtté váláshoz vezető út során, ezen fejlődési szakaszban bekövetkező zavarok miatt még fokozottabban vannak veszélyeztetve. Egyes európai országokban már tilos a gyermekeknek mobiltelefont bevinni az iskolába, nálunk pedig az iskolákban még a mobiltelefonok használatát sem korlátozzák.

Ha a kedves olvasó elolvassa írásomat, és szereti a gyermekét, akkor remélem elveszi tőle a mobiltelefonját és visszatérnek a telefonkártyás, telefonfülkés kapcsolattartáshoz, vagy pedig harmonizálót használ és csak a legszükségesebb információk, legrövidebb időtartamú átadásához használják a mobiltelefonjaikat. Mindíg jobb megelőzni a bajt, mint a bekövetkezett bajt kell elhárítani, megoldani.

Ha már nem vigyáznak ránk a multik, a hivatalok stb, akkor legalább mi vigyázzunk magunkra, utódainkra és egymásra is!

Küldte: Déri Zsuzsanna