Back to Home

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

INSTITUTE OF HUNGARIAN STUDIES

Magunkról /About us

 

 

                    A MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET MEGALAKULÁSA ÉS CÉLJA

 

            Manapság nyílt titok, hogy a nyugati sajtó elfogadta a tudatos magyar történelemtudomány és nyelvészet elferdített híresztelését vagy elhallgatását.  A Nyugat ez alapján illeti a magyar műveltség múltját és jelenét.  Ennek elhallgatása és elferdítése nem új keletű.  1858. november 6-án, gróf Széchenyi István, aki a Magyar Tudományos Akadémia alapítója volt, elméletben visszavonta támogatását az Akadémiától, mivel az a Habsburg irányzatok támogatója lett.  Nagy károkat okozott a nemzetnek és a nemzeti eszmének. 

            Mind azóta változás nem történt, sem a magyar kormányok, sem a MTA részéről.  Ezért a kivándorolt, vagy hazáját elhagyni kényszerült magyarság rákényszerült arra, hogy nyelvész és történész kutató legyen, azért, hogy bemutassa a magyar műveltséget és nyelvének igaz voltát, remélve, hogy megváltoztatja Nyugat rólunk alakult valótlan vélekedését.  A hihetetlen méretű nehézségek ellenére, a nyugati magyar sajtó támogatta ezen törekvéseket.  Meg kell említenünk, hogy sok éven át a magyar kormányok nem támogatták a nemzet érdekét, sem a habsburgi időkben, sem a II. Világháború után, sem az 1990-évi kommunista uralom bukása után.  A MTA álláspontja sem változott.  Az Akadémia tudósai nem közölhetik szabadon kutatásaik eredményeit.  Ha elvétve egynéhány ilyen tanulmány meg is jelenik, ezek soha sem kerülnek az iskolakönyvek tananyagába, így sohasem válhatnak népi köztudattá.  A nemzet így elveszti nemzeti öntudatát, élni akarását, ami a rettenetes népi fogyatkozásban mutatkozik meg.  Ezért van arra szükség, hogy a MTA szerepét – legalább ideiglenesen is – egy mindentől független magyar szervezés vegye át, amely valóban magyar lelkületű és cselekvő kész.  

 

 

THE ESTABLISHMENT AND GOALS OF

THE INSTITUTE OF HUNGARIAN STUDIES

Today it is an open secret that the Western Press has accepted the Hungarian sources which purposefully distort Hungarian History and silence  research in the field of Hungarian linguistics. Based on this information, the West makes a judgment about Hungarian culture from the past to the present day. The silencing and distortion of the Hungarian culture is not a new development. On November 6, 1858, Count István Széchenyi, who was the founder of the Hungarian Academy of Science, in theory, withdrew his support of the Academy because, at that time, the Academy supported the Hapsburg politics, which caused enormous damage to the nation and the national identity.

Since that time, the stance of the Hungarian government and the Hungarian Academy of Science has not changed. Therefore, many emigrant Hungarians have become linguists and historians, in order to present a true picture of Hungarian culture and language, hoping to change the distorted opinion of the West. In spite of enormous difficulties, the Hungarian Press in the West has supported this cause. It should be noted that, for many years, the Hungarian Government has not supported national interests, either during the Hapsburg era or after World War II., not even since the fall of Communism in 1990. The Hungarian Academy of Science has not changed its position either. Hungarian researchers who are members of the Hungarian Academy of Science cannot openly present their research because of the hostile and stifling atmosphere of the Academy. Even if, on a rare occasion, they do publish their work, it is never accepted into the school books and can never become public knowledge among the Hungarian people. The silenced and distorted history is the grave of the Hungarian identity. Without its identity, the nation loses the desire to live which is the cause of the population decline. This is why it is necessary that the role of the Hungarian Academy of Science be taken over by an independent organization which is truly Hungarian and scientific.

Home