Back to Home

 

Ambrus Pál

A Magyar Szent Korona

 

    Gulyás Miklós Jutas sajnos már nem tudja befejezni új korszakot nyitó tanulmányát a Szent Koronáról. Olyan irányban indult el kutatásai közben, hogy az a mai hivatalos álláspontnak pont az ellenkezője. A Szent Korona kutatásának már könyvtárnyi irodalma van, de mind a hivatalosok szájaíze szerint, mellémagyarázások, belemagyarázások, mondhatom úgy hazugságokra épül. Ugyanúgy, mint ősiségünk, nyelvünk, kultúránk idegenek által ránkerőszakolt hazug volta. Tudatosan pusztítják, teszik tönkre a magyarságot immár 1000 éve, s napjainkra eljutottunk odáig hogy a még gondolkodó, a magyarság küldetésével tisztában lévő, ellenségeink taktikáján átlátó magyarok sem mernek megmukkanni a mostani helyzetünkben.

    A felvilágosítás most a legfőbb feladatunk. A magyarság egy olyan kincs birtokában van, mellyel egy nép sem rendelkezik a világon, s ez a Magyar Szent Korona. Meg kell ismertetni mindenkivel, aki itt a Kárpát-medencében él. Megfejtve misztériumát egy olyan eszmeiség bontakozik ki belőle, amelyre majdan a jövőt lehet építeni.

    A SzentKorona Isten adománya, Jézus Urunk parancsa alapján készült, Atilla apostol királyunk hunjai által, Boldogasszony anyánknak. 

    Ez a Gulyás Miklós Jutas általi megfejtés csak töredéke annak, amit még a Szent Korona rejt. Hordozza múltunkat, jelenünket, jövőnket.

    A fenti dőltbetűs mondat mindenre magyarázatot ad.

    Mi nem kiválasztott nép, hanem Isten gyermekei vagyunk, az ősnép.

    Magyarország (az egész Kárpát-medence!) Isten országa, Boldogasszony anyánk (Isten női princípiuma) oltalma alatt áll. A Kárpát-medence az emberiség őshazája.

    Ennek következtében a magyar nyelv az ősnyelv.

    Vallásunk az egyistenhit, évezredekbe vesző múlttal.

    Írásunk a rovásírás, melynek ősiségét a tatárlakai korong ékesen bizonyítja.

    A fenti kijelentések és megállapítások a hivatalosok szemében eretnekségek, s a mai hatalmon lévők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fentiek nyilvánosságra ne kerüljenek. Médiájukon keresztül, megfélemlítenek, lenéznek, kigúnyolnak, kishitűségre nevelnek, idegen kultúrát erőltetnek ránk olyan sikeresen, hogy még a gondolkodni tudó magyarok is korszakalkotó tanulmányaikat az íróasztalnak készítik. Nagyon sok ilyen tanulmány, dolgozat létezik, melyeket szerzőink nem mernek nyilvánosságra hozni. Pedig nincs más megoldás – ha életben akarunk maradni, mint magyar nép –, le kell győzni félelmünket, s a magyarság kezébe adni írott formában az igazságot, hogy megismerje történelmét, vallását, kultúráját. Most ez a legfontosabb, s ennek érdekében nem számíthat semmi, még az egyéni boldogulás sem. Az utolsó órában vagyunk, nincs módunk és lehetőségünk mérlegelésre, fel kell vállalnunk magyarságunkat minden körülmények között. Nagy szavak, mondhatná valaki. Igen, de az ősnép, a magyarság életéről vagy haláláról van szó.

    A magyarság ősi jussa visszaszerzésének, az újbóli felemelkedésének lehetőségét, az alant felsorolt három pontban látom biztosítva:

         1. A Szent Korona megismerése, megismertetése.

    Első lépésként Gulyás Miklós Jutas A Szent Koronáról – másként című tanulmányát kell minél több magyar kezébe adni, hogy megismerje ezt a csodálatos kincset. Ezt a tanulmányát az Ébredésnek írta, de olyan korszakalkotó, hogy még csak fel sem merül bennem a kizárólagosság, s éppen ezért aki hozzájut, annak kötelessége fénymásolni, s környezetében, baráti körében terjeszteni. Ez a tanulmány már annyi ismeretanyagot tartalmaz, amely arra ösztönöz, hogy az ember a Szent Korona elé járuljon. Magam abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy miután Gulyás Miklós Jutas elküldte kéziratának első részét, ösztönzést éreztem arra, hogy felkerestem a Parlamentben. Nem mondok semmit, csak javaslom, hogy aki teheti, s ameddig lehet, járuljon elébe. A szerzőnek sajnos nem adatott meg ez a lehetőség. Kutatásait fényképek, rajzok alapján készítette, egy nagyítóval a kezében, órákig vizsgálva egy-egy színes felvételt. S ilyenkor az ember elgondolkodik azon, mi lett volna ha ő is részt vehetett volna a Szent Korona kutatásában közvetlen közelről.

         2. A Szent Korona Törvénye.

    Miután ebből a tanulmányból megismertük a Szent Koronát (ameddig engedte!), rádöbbenhettünk arra, hogy Ő Jogi Személyiség is egyben, éppen ezért második lépésként ki kell dolgozni a Szent Korona köré azt a jogi hátteret, amelyben Isten országa és népe a Legfelső Parancsnak megfelelően újra kezdheti életét itt a Kárpát-medencében! Van már Szent Korona-eszme, Szent Korona-tan, de az új ismeretek, új jogi helyzetet teremtve megkövetelik annak újbóli kidolgozását, a Szent Korona Törvénye (tudatosan nem alkotmányt írtam, mert az alkotmány emberi „tákolmány”!) címmel. Nem vagyok jogász, de felhívom a figyelmet arra, hogy ezt a törvényt csak minden magyar ember számára érthetően, s kizárólagosan magyar nyelven fogalmazhatódhat meg! Ebben a Törvényben nincs helye a jogi csűrés-csavarásnak, idegen szavak halmazának, félreértelmezésre okot adó „áthallásoknak”, kiskapuknak. Tiszta, igazságos, a Szent Korona által sugallt törvényeket kell alkotni, melyek Urunk Jézus eljöveteléig, az Utolsó Ítéletéig maradnak érvényben.

         3. A Szent Korona Egyháza.

    És végül harmadik lépésként vissza kell térnünk, meg kell találnunk ősi vallásunkat, melybe beleépítve az Újszövetséget (az ószövetségi zsidó zagyvaságokat, amelyeket az akkor környezetükben élő népek történelméből lopkodtak össze, el kell felejteni!), létre kell hoznunk a Szent Korona Egyházát. Ősi hitünk visszaszerzésére vannak már kísérletek, gondoljunk itt Badiny Jós Ferenc Magyar Bibliá-jára, de van több kutatónk is, akik ezzel foglalkoznak. (Három éve telefonon felhívott egy illető, aki olvasott egy Ébredést, s felajánlott egy ilyen tanulmányt közlésre. A rövid beszélgetés miatt nem emlékszem nevére, s telefonszáma is elkallódott. Azóta nem hívott.) Meg kell kezdeni a Táltos képzést! (Nem sámán meg mágus, mint ahogy hivatalosaink sugallják!) A Táltos papi és gyógyító személyiség egyben! A hit visszaszerzése a mai Sátán uralta világban a legnagyobb feladat. Erkölcsi és visszatartó ereje, az emberi életnek értelmet adó iránymutatása nélkülözhetetlen a magyarság küldetése teljesítéséért folyó harcban. Az egész emberiség történelme a hitről szól. A mai emberek is hinni szeretnének valamiben. (Gondoljunk arra, hogy az életünket meghatározó politikai pártok közül mindig arra szavaznak, amelyik szépet, jót, boldogabb életet ígér (hazudik!) neki.) Igaz, egyistenhitű vallásunk, s Jézus Urunk tanítása nem tűri a hazugságot!  

    Én egy egyszerű, de magyar ember vagyok, annak minden velejárójával. A fenti három pontot iránymutatásnak szántam, azzal a meggyőződéssel, hogy nincs más kiút a magyarság számara, ha továbbra is itt akar élni őshazájában a Kárpát-medencében! Nekem a feladatom abban ki is merült, hogy leírtam a fentieket. Mégegyszer ismétlem, nincs más kiút a mai szorongatott helyzetünkből! A fenti három pont kidolgozására, majd a végrehajtására megvannak a magyar emberek. Meg kell őket találni, s elindítani azt a folyamatot, amely a magyarság ébredését, megtisztulását, felemelkedését hozza magával. Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem máról holnapra fog megtörténni, hiszen mindenhez idő kell. De el kell kezdeni, mert kezdet nélkül nincs vég. El kell felejteni a pártokat, hiszen a „pártoskodás” mindig viszályt szül, s a viszály a haladás gátja. Össze kell fogni, ezt szajkózzuk már nagyon régen, de addig míg a pártok és egyéb civil szervezetek a maguk útját járják vezetőik egyéni érdekeinek megfelelően, addig nem lesz összefogás. (Nagyon sok ilyen „összefogási” rendezvényen részt vettem. Már két szervezet, vagy párt nem tudott megegyezni. Ahol már több ilyen szervezet részt vett, ott már majdnem tettlegességig fajult a dolog. Úgy láttam, mondhat bármit a másik, az nem számít. S ilyenkor elkeseredtem, mert a szavak és tettek mögött kikandikált az egyéni érdek, a zsarolhatóság, ügynöki múlt és jelen, ami természetesen nem engedett meg semmilyen összefogást.) Ezért pártoktól, szervezetektől függetlenül kell egy akarat alá gyülekezni minden magyarnak, s majd akkor megtörténik a csoda, visszaszerezzük ellopott nemzettudatunk, s majd az ellopott országunkat is!

    Kapitalizmus, kommunizmus, liberalizmus, globalizmus, mind-mind zsidó találmány, mely a káosz előidézésére szánt izmusok, hogy a zavarosban nyugodtan lehessen halászni. Mindegyik izmus a pártok romboló hatására épül. Ezekben a népnek rabszolgaszerep jut, egy felső „elit”-réteg teljes kiszolgálására. Nem izmusokat kell alkotni, hanem minden népnek meg kell teremtenie saját országán belül az élhető életet. Minden nép azt adjon az emberiségnek, ami sajátja, mert csak így lesz teljes a földi élet.

    Úgy legyen!

 

Megjegyzés:

Gulyás Miklós Jutas: A Szent Koronáról – másként című 8 részes tanulmánya megjelent az Ébredés kiadványai közt.

Érdeklődni: brusam@freemail.hu E-mail címen lehet.