Back to Home

 

Dr. Aradi Éva

 

Aradi /lánykori néven: Rétfalvi/ Éva, születtem 1938-ban Budapesten. Mint elsőéves bölcsész-hallgató résztvettem a forradalomban, nem fegyverrel, csak röplapok másolásával, terjesztésével. De még ezért is letartóztattak 1957 márciusában, három hónapig voltam a Gyüjtő fogházban előzetes letartóztatásban.Nem itéltek el, mivel valóban nem követtem el semmit. De kizártak az ország összes egyeteméről. Munkát vállalatam egy külkereskedelmi vállalatnál, ahol megismertem férjemet, 1960-ban férjhez mentem, 1963-ban született kislányom, Csilla. Majd 1965-ben kérvényeztem az ELTÉ-n visszavételemet. Ez megtörtént, így 1969-ben végeztem angol-magyar szakon.

   

Közgazdász férjemet Indiába helyezték, Bombayba, ahol nyolc évet töltöttünk. Ott a Bombay-i Egyetem Indiai Tudományok Főiskoláján tanultam, 1976-ban kaptam diplomát hindi nyelvből és indiai tudományokból /történelem, irodalom, filozófia, vallástörténet/. Hazajövetelünk után 1978-ban doktoráltam az ELTÉ-n indiai irodalomból és hindi nyelvből. Majd néhány évig ott tanítottam hindit.

 

Később angol tanárként dolgoztam egy hiradástechnikai vállalatnál, majd 1999 óta a Pécsi Egyetem Földrajz Intézetének Ázsia Központjában tanítok szintén hindit és "bevezetés az indiai kultúrába" című tantárgyat.

 

Harminc éve foglalkozom magyarság-eredet kutatással, elsősorban indiai források alapján és elsősorban a fehér hunokkal kapcsolatban, akikről Indiában sok forrás található. S miután megértem ezeket a forrásokat és indiai tudós barátaim segítenek, ezért írtam erről a tárgyról több cikket, tanulmányt, stb. Indiai tudományos folyóiratokban, itthon a Filológiai Közlönyben, a Turánban és Erdélyben a Kőrösi Csoma Társaság évkönyveiben publikáltam, de jelent meg cikkem a Lőveni Egyetem kiadásában is, valamint a Debreceni Egyetemen dr. Kádár László professzorral közösen írt Kőrösi Csoma könyvünkben. Ott én a híres "szanszkrit szójegyzéket" hasonlítottam össze elsősorban erdélyi helynevekkel.
 

Most fejeztem be könyvem kéziratát:" A hunok Indiában" címmel, ezév május 17-én lesz a könyvbemutató a Magyarok Házában. Két kéziratom vár még megjelenésre, mindkettő Indiával /és részben a magyarokkal/ kapcsolatos.

Indhira Gandhitól - aki akkor miniszterelnök volt - 1975-ben állami kitüntetést kaptam, majd 1993-ban Shankar Dayal Sharmától, India akkori államelnökétől úgyszintén Nagydíjat India kultúrájának magyarországi terjesztéséért. Sok kongresszuson résztvettem /1987-ben az USÁ-ban és Kanadában is/, de leginkább nemzetünk igaz eredetének, rokonaink kutatásának témája érdekel, s ha lehet, ezért szeretnék még tenni.
 

Egy lányom van, aki Kaposvárott régész, vőm földrajz tudós az ELTÉ-n, négy unokám iskolás, illetve óvodás /3 fiú és 1 lány.

 

Hivatásomon kívül szeretek olvasni, komoly zenét hallgatni, utazni és kertészkedni, de mindenekelőtt:

a HAZA és a CSALÁD!