Back to Home

 

 

 

Badiny-Jós Ferenc

 

Szervezett hamisítások

 

Szervezett hamisítások akarják a magyar Közvéleményt elterelni a magyar nép ősi hagyományainak a vallásos kegyelettel való ápolásától és annak a valóságnak a megismerésétől, hogy a

 

MAGYAR: az emberiség legrégibb Népe és Nyelve. 

 

Ugyanis ezt bizonyítyuk a sumir-magyar azonosság tényével.

 

Mivel iszonyu nagy horderejű ez a valóság és ez bizonyítja – egy idejüleg – a magyar népnek, a Kárpát-medencére vonatkozóan ugyanazt az ősi hagyományokon alapuló állam alkotási jogot, amit az Egyezült Nemzetek Tanácsa Izrael államának újra alapításakor elismert – Komoróczy és az őt feldicsérő – „nem magyar nemzet szolgálatot végző” – sajtó mindent elkövet és eszközöket sem válógat ahhoz, hogy a Magyar Népet megint félrevezesse.  

Szolgáljon itt bizonyítéknak az a minden kritikán aluli hamisítás, ami Komoróczy Géza: „Sumer és Magyar . . .?” c. könyvén „cégérként” szerepel.  Ugyanis a megnevezett könyv hátsó fedőlapján az alábbi szöveg olvasható (kiemelve a 95. oldalról):

            „A puli sumer eredetét, s ezzel persze a sumer-magyar rokonságot, Pálfalvy Sándor a mezopotámiai ásatások leleteivel akarta bizonyítani.  Az assuri ásatások adatait Sir H. J. McDonald: Ruin City of Assur. London. 1895. A lagasi ásatások adatait Dr. McKenzie: Lagash Cuneiform. London. 1912.  Az eridui ásatások adatait M. Tellmann: Archaische Texte aus Eridu.  Dresden. 1894. c. könyvéből . . . merítette.  Az illető régészek természetesen mindenütt puli feliratokat találtak. 

            „A száraz valóság: Ilyen nevű mezopotámiai régész vagy ékirás kutató szerzők és ilyen című könyvek soha sem léteztek.  Minden adatot a ’sumer-magyarologus’ szerző ötlött ki.”

 

                                    +                      +                      +

 

            A „haladó marxista szellem” megjelenése előtti időben is volt már Magyarországon „tudományos terror”.  A Habsburgok alatt állandóan és a Horthy regim Hóman és Szekfűs és „pápista” szellemű történelemírásban is.

            Ekkor a arcátlansággal azonban soha sem hamisítottak, mint itt – a fent idézett írásból – látható.

            Ugyanis a megnevezett ékírás kutató szerzők és könyvek, melyeket Dr. Pálfalvy Sándor forrásmunkaként használt

                        VALÓBAN LÉTEZNEK!!!

 

RUIN CITY OF ASSUR

                                                ARCHAISCHE TEXTE

 

                                                            ERIDU

 

                                                PROF. MARTIN TELLMANN

 

HAROLD J. MCDONALD

Professor of Assirology

           

    Dr. Pálfalvy Sándornak akarunk elégtételt és tiszteletet adni, akkor, midőn eredetben közöljük a megnevezett könyvek címlapjait, melyeket a washingtoni The Library of Congress közreműkődésével szereztünk be.

 

                                                JOHN L. MCKENZIE Ph.D.

Text Box: BIBLIOTECA
20 – C - 21

 

 

 

 


 

                                        LAGASH CUNEIFORM

 

 

                                                SECOND EDITION

 

 

           

                                  SIDGWICK AND JACKSON