Back to Home

Friedrich Klára

 

A  KÁRPÁT-MEDENCE,  A  BOSNYÁK  PIRAMISOK 

 ÉS  GLOZEL  JELRENDSZERÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

 

Röviden a Kárpát-medencei jelrendszerről

 

1. Az ősi magyar rovásírás

 

 

Az ősi magyar rovásírás a Kárpát-medencében alakult ki. Eddig megtalált legrégebbi emlékei: a  Bajóti  Jankovich  barlang  pálcavégén talált jelek 15 - 20.000 éves bolygatatlan rétegből  származnak.  A  Tatárlakai Korong  jelei 7500-8200  évesek.  Ezen írásnak további  6-7000 éves emlékei kerültek elő Torma Zsófia (1831-1899) régésznő  ásatásain  az  erdélyi Tordos közelében.  A rovásírás emlékei fennmaradtak a történelmi Magyarország területén (lásd az 1920 előtti  térképeket)  köveken, templomok falain, csont, fa,  ezüst, aranytárgyakon, könyvekben.

A rovásírás emlékei bizonyítják a magyarság Kárpát-medencei eredetét ( lásd Friedrich Klára: Tatárlaka  titka- angol  nyelven is –Mystery of Tatárlaka,   web: www.magtudin.org )

A rovásírás a magyarok között ma is használatos , a történelmi Magyarország területén  legalább százezer ember használja a mindennapi életben. Szakács Gábor újságíró, rovásírás kutató pedig  10. éve szervez  versenyeket az ifjúság  9-18 éves korosztálya számára, amelyre általában  700 fő jelentkezik évente.  A 15-20.000 éves jelrendszer tehát ma is tökéletesen használható, annál is inkább, mert a magyar nyelv  hangjait csak ezzel lehet tökéletesen lejegyezni, hiszen amikor a 10. században a magyaroknak át kellett térniük a latin betűs írásra, abban nyelvük 13 hangjára ( TY, GY, NY, SZ, ZS, CS, LY, J, K, Á, É, Ö, Ü)  nem volt jel.

 

2. Tászok-tető-i megalítok  jelei

 

 

A  Tászok-tető a  Kárpát-medencében, Erdélyben található. Az 1013 méter magas fennsíkon és környékén a leírások szerint  több száz írásos kőtömb volt található. Átlagos méretük: 180x 140 centiméter volt. Mára ezekből csupán kettő látható  épségben a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban (Erdély) és néhány összetörve a fennsíkon.  A köveken lévő írások többségének kora a párhuzamok alapján  10.000 év körüli.  (lásd:  Friedrich Klára : Megalítok a Tászok –tetőn, in: Friedrich Klára-Szakács Gábor: Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig- 2007)

 

 

3. A Tordos - Vinca  műveltség jelei

 

A tordosi műveltség első feltárója a már említett  Torma Zsófia régésznő, 1875-től. Többezer újkőkori  agyagkorongján  már ekkor megjelenik a  ma is használatos ősi magyar rovásírás jeleinek  többsége. 1905-től a Nándorfehérvár (1920-tól  Beográd, Serbia)  melletti Vinca településen  és környékén is gazdag újkőkori leletanyag  került elő.  ( lásd  M. Gimbutas térképét)

 

 

Kárpát-medencén kívüli jelrendszerek

 

Ezekből most csak kettőre térünk ki, noha több más  európai és ázsiai jelrendszer mutat hasonlóságot az ősi magyar rovásírással.

 

1. A bosnyák piramisok jelei

 

A boszniai Visoko-ban, Szarajevotól 30 kilométerre kezdte meg ásatásait 2005-ben  Semir Osmanagic  piramiskutató. A Visocica hegy piramis alakjára  Senad J. Hodovic  múzeumigazgató hívta fel figyelmét.  Ezen kívül még négy közeli, növényekkel benőtt dombról feltételezik, hogy piramist rejt magában.  Ásatások főként  a Nap és Hold piramisnak nevezett építmények területén folynak, s már az eddigi feltárások is bizonyították, hogy mesterséges, ember által  készített alkotások.  A Nap piramis mérete és kora meghaladja  a  Gizai-ét, amelyet  Kheopsz  fáraó  építtetett  4600 évvel ezelőtt.

Szakács Gábor, aki  2006 júniusában  járt először  a helyszínen, azzal a felfedezéssel tért haza, hogy a Nap piramis alagútjában  és a környékén lévő nagy köveken az ősi magyar rovásírásnak megfelelő jeleket talált, s ebből következően a Tordos –Vinca  műveltség területe déli irányban kitolódik. 

2007 júniusában a helyszínre látogató csoportunk több tagjával  együtt erről jómagam is meggyőződtem.

További ismeretek szerezhetők a  bosnyák piramisokról  a  www.piramidasunca.ba  weblapon.  

 

2. Glozel

 

1924-ben egy francia faluban, Glozelben egyéb leletek mellett olyan  írásjeleket  találtak kerámialapokon, csontokon, köveken, amelyek nagy mértékben hasonlítanak az ősi magyar írás betűihez.  Erre  2003-ban  és 2005 –ben  is felhívtam a figyelmet, mindkét alkalommal közölve a  111  glozeli  jelet. (in:  Friedrich Klára- Szakács  Gábor: Kárpát- medencei birtoklevelünk a rovásírás-2003, 81. p. és  Friedrich Klára - Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták-2005, 48. p., angolul : Mystery of Tatárlaka: www.magtudin.org)

A hivatalos álláspont szerint a glozeli jelek kora: 1800-2300 év. 

http://www.glozel.net   

 

A jelek összehasonlító táblázatai

 

 

A  táblázatok áttekintése után joggal feltételezhetjük, hogy a Kárpát-medencében, a bosnyák piramisok területén és Glozelben egyazon műveltség képviselői tevékenykedtek és  hagyták ránk írásjeleiket. Figyelemre méltó, hogy a történelmi Magyarország (1920 előtt) területe az, ahol ezek a jelek mind a mai napig használatosak.

 

 

   Budapest, 2007, december      Friedrich  Klára

                                                   rovásírás kutató és oktató

            Honlapunk: http://www.rovasirokor-forrai.xw.hu

 

 

SZAKIRODALOM A JELRENDSZERHEZ

 

Gimbutas, Marija: The Gods  and Goddessess  of Old  Europe (Berkeley,1974)

Szakács Gábor: Tudósítások a bosnyák piramisokról (Magyar Demokrata, 2006/26, 45, 48)

Tomory Zsuzsa: Kezdeteink  (Miskolci Bölcsész Egyesület, 1995)

Torma Zsófia: Sumer nyomok Erdélyben (Buenos Aires, 1972)

Winn, Shan, M.M: Pre writing in south-eastern Europe (Western  Publishers, 1981)

 

 

Magyar táblázatok

 


8-2.jpg

 


8-4.jpg

 


8-6.jpg

 


8-8.jpg

 

 

            Gimbutas, Marija: The Gods  and Goddessess  of Old  Europe (Berkeley,1974)