Back to Home

 

 

Csőke Sándor

 

Sumér-magyar hangtörténeti sajátosság

 

A sumér-magyar folytonosság és azonosság egyik legfontosabb hangtörténeti bizonyítéka a szóeleji g-hang szabályos eltűnése....

Lássuk ezt az észrevételünket a következő sumér összefüggéseken. Su­mér giš 296,6 = fa /é1ő és döntött../. Már a sumérban kimutatható a szóeleji g-hang eltűnése; is = fa.

               Hangtörténet: giš >’is > is.

Most alkalmazzuk ezt a felismert sumérnyelvi hangtani sajátosságot sumér-magyar viszonylatban is.

Kezdjük a szótárakban bemutatott és minden jelentésében ismert su­mér - gal - szóval. Vegyük elsőnek á: nagy, jelentésűt.

               Hangtan:           gal  >  'al  >  āl  =   áll-at

               nyelvjárásban:                                 ál-at...

Semmi köze ennek a szónak a magyar - állat /Tier/ -szóhoz, ez a szónk egy másik sumér ősi szóalakra megy vissza....

Így használjuk: állat nagy ember...Szószerint azt jelenti ez a mondás hogy : nagyon nagy ember ...A szó hangtani változását láttuk, tehát nem kell megismételni, azután csak a jelentését mutatjuk be.

         Sumér  gal = stehen                     magyar    áll

                     gal = bestendig  sein                        állandó, állhatatos

                     gal = anssagen                                állit

                     gal = festsetzen                               állapit. Stb..

Most lássuk, hogy az egyetlen magyar - áll - szónak, mi a jelenté­se úgy a sumérban - mint: gal - mint a magyarban, a tovább fejlődött a­lakban. Ime valamilyen állapotban van; valamilyen vagyoni helyzetben van; járul, csatlakozik; pártol; tűr, kibír; érvényesnek tartja; tart, folyik; szünetel; érvényben van; beléfájdul; beléjön ; épen marad; illik; tartódik; vab; valamibe kerül; gyümölcsözetlenül hever. Most lássuk, használatban: ÁLLjunk a fa alá; már ott ÁLLott, hogy meghal; Lajos megÁLL a­vagy tizenkét forintig; mikor a búcsúsok erre jártak ő is közéjük ÁLLott, a muszkákhoz ÁLLott, mert azok többen voltak; olyan forró volt az, hogy nem ÁLLotta a kezem; ÁLLja a fogadást; a túlsó végén reggelig ÁLLott a lakoma; egy hete ÁLL a malom; ott az ÁLL amit az asszony mond; ­valami nyilallás ÁLLott az oldalamba; ezt az almát meg kell enni, mert nem ÁLL sokáig; rosszul ÁLL neki a kalap; az ajtó mindig nyitva ÁLL; sok pénzibe ÁLL annak ez a malom; vett egy csomó cserepet és most abban ÁLL egy csomó pénze; beszédbe ÁLL vele; még neki ÁLL feljebb; Stb...

         Hangtanilag       tehát:      sumér      gal

                                             Magyar      ÁLL

                                 Nyelvjárásban        Áll. A szóeleji g-hang eltűnt.

         Ugyanaz a szó a sumérban, mint á magyarban; legalább ötven kü­lönböző jelentése van, íme, a sumer-magyar folytonosság bizonyítéka.

A kritika állandóan azzal érvel, hogy nem egyezhet a sumér szó­kincs a magyarral azért, mert egyetlen sumér szónak több a jelentése, ilyen a magyarban nincs. Ám itt a cáfolat rá, az ÁLL hangszerelésű sza­vunknak is legalább egyszáz jelentése van.

Érdekes a sumér szótár német nyelvű megállapítása; hüten, behüteni wachen = GAL = magyarul: őrt ÁLL, tehát őriz, ami nem jelenti azt, hogy fizikailag is áll.. Valóságos zuhataga a sumér-magyar egyezésnek! Most lássunk olyan szavakat amelyekben eltűnt ugyan a szóeleji g-hang, de, az l-hang nem kettőzött meg.

         Sumér        GAL

         Magyar      ALkot /AL-kot../

                           ALku   /AL-ku../

                           ALkudozik,stb.

                           Alkalmaz

                           Alkalom /mint alás, lakóhely stb./

Eddig láttuk, tehát, hogy a GAL = ÁLL és AL-, elhint a g-hang a szó elejéről, egyébként semmi sem változott, ám lássunk olyan magyar szót, amelyben a g-hang lekopása mellett az a-hang is megváltozott.

         Sumér        GALL > 'al >   al

         Magyar                              ÜL

                                                   ÜL-tet  /személyt/

                                                   ÜL-tet  /növényt/ Stb..

Most egy igen fontos hangtani jelenség: a g-hang lekopik a szó elejéről, az 1-hang pedig j-vé lesz;

         Sumér        GAL > 'al > ai = Tür = ajtó és nyit

         magyar                            AJ-- tó

És ez igaz, mert ennek a sumér, szónak az említett jelentéssel, az az ékjele:           = ajtó!!! A magyar szó ősjelentése tehát: nyíló....

Íme a legfontosabb bizonyítéka a sumér-magyar folytonosságnak, a fenti szóval összefüggésben. Sumér: GAL = habere, essere = van

A magyar nyelv "segédigéje" sumér "eredetű"....

         Sumér        gal > ual > ual

         Magyar                        val-

                           és               vol-

         tájszóalak                     ól- = id. tehát ebben az esetben is megvan a g-hsng nélküli szóalak....

A fent bemutatott hangtani összefüggéseket azoknak ajánlom, akik komolyan foglalkoznak ezzel a kérdéssel: vizsgálják meg a sumér szókin­cset éppen a szóeleji g-hang eltűnése alapján....

 

Csőke Sándor

 

 

 

 

FORRÁS: A NAP FIAI. 1978. Július - Augusztus