Back to Home

 

 

De  Pluer Mariann

                         

 

                                                                                                 EGY KIS ETIMOLOGIA

 

 

Indo-Európai nyelvek;

 

 

A legfejlettebb nyelveket Indo-európai nyelveknek nevezzük. Ezek a beszédmódok a HALAK állatövi jegyek idejét képviselik, mely nem is olyan régen fejezte be a 2160

éves időszakát.

E nyelvcsoportot két nagyobb részre osztották fel a nyelvtudósok.

 

1.      Az Indo nyelvekre, melyek módositottak lesznek az Indiában—tehát ez lesz a keleti csoport. Ide sorolható a papi SZÁNSZKRIT nyelvhasználat---melynek a NAGA-MAYA nyelv ad  alapot, a PRACTIK és a PALi—nyelvjárások és ezek megtartják a PALAOASIATAN gyököket. Valójában  ezek a valódi palindrome nyelvek, mivel ha megfordítjuk e nevet akkor megkapjuk a papi eredetét---azaz újból a DAN paptanítókat, akik már a patriarchálist képviselték és egyenes alakjában az indiai DARi  rendet, a DARO műveltséggel.

PALINDROM---MORADANILAP

                    INADAROM ----MOR-RA DANI -aLAP                            

 

 

2.      Iráni nyelvcsoportra, melyből a legrégebbiek az AVESTI PERZSA nyelvek, melyekhez a SZKITA  és a MED nyelvek tartoznak.

Ezek a nyelvek képviselik a nyugati nyelvcsoportot.

            Ezeknek a neve kevésbé ismert, ezek leszenek az AVA –féle “palindromi” 

            beszédmódok és kapcsolatban állnak az ARMIGUADA-i műveltséggel.

 

ARMI—ARAMI   nyelvvel és a

                  RAMA-val---a nagy hyperboreuszi hóditóval.

En Ázsia  az iráni nyelvhagyományu Baktriában   is megjelenik a Pahlevi—Pahalevi—

Pahalava---AVA-ALAP nyelvben, mely megad egy ősi észak hyperboreuszi eredetet a celta népnél—mely az AVALUM---MULAVA szigetéről  érkezett e területre a hitregéi után.

MUL—LAVA  szava értelmünkre adja, hogy e sziget a Láva kitörése miatt pusztult el. Ez lesz az ázsiai CELTA eredetú Szkitáknak is  a nyelve, többféle tájszólással  és ehhez a csoporthoz sorolhatnánk a Medek nyelvét de nem a 6. törzsének a szóhasználatát, a MAGIÁR papi rendnek a nyelvét, bár az elemzések alkalmával megad egy ilyen iráni eredetet is minden kétség nélkül.

AVESTI--AVASATI

                  AVA—SATI fordítva  ITA---SZAVA  ÉS AZ ITU mindig egy átvett naptiszteletet jelent a délázsiai részeken.

 

Ha csak egy pár szót nézünk ezekből nyelvmaradványokból igen meglepő eredményt kapunk.

 

IRAN—NARI—egy szentháromsági rész Indiában.

/NARA—NARI-VIRRAD forditottan DARRIV/

NILO—OLIN  /ollín  movimiento az amerikai AZTEK indiánoknál/

ALAH---HÁLA

AMEN---NÉMA

SIVA----AVIS---APIS  Egyiptomban SIBIL a mayáknál és BIKA a magyarban.

                                                          BA---BIL—onia—a BIKA JEGYŰ  Állatővi jegy után kapja meg a nevének a valódi értelmét.

ZEUS----SUEZ

ASIA----AISHA---lélek az utóbbi szónak a jelentése

 

 

Néhány  közös szókincs egyirányból olvasva az Indo-Europai nyelvekben,  melyekben   palindrome---ava  gyököket használtak fel.

 

Flujo---Fluss ---Folyó

                               Rió---a spanyolban.

 

Haeven-------égbolt az angolban

     Evele—---a magyarok ősi Isten szava. /eleve-forditottan/

Ni—NIVE sumer város neve forditott irányban írva és olvasva

HA—EVEN  szó melyből a

YA—VE héber Isten neve születik meg és a kettős műveltséget jelöli meg.

 

HIJO------Fiú—Chald---Család   a magyarban

CASA—--Ház—Haus—House—a CAS—KETTÓ szó lesz a Casa szónak az alapja.

 

KRÁL-----Király

                  Rey   a spanyol nyelvben

 

VIDA---—élet,  spanyol szó  a magyar

VILÁG----szóval hozható össze és ez a KALAK  palindrome szóból ered.

 

HOMBRE------ember—az ibér BER   --BR szógyök adja ki.

DICHOSO-----Dicső, de használja a spanyol nyelv forditottan is CHIDO

 

ROJO—RŐT---RED

          VöRŐS  a magyarban, RŐT fordítva TŐR a bika állatővi jegy nevét adja ki, a vörösszinű IBÉR nép megjelenésével.

 

COCINA------Konyha---Küche--Kitchen

 

ORDEN-------Rend-----Ordnung

 

FINO----------Finom----Fein----Fine

/ah/ MEN-----MAN—MEN sok indo-- európai nyelvben is embert jelent.

 

Ez különösen a latin nyelvekben és ezen a csoporton belül jobban a spanyol beszédmódban tünik fel,  ahol a Magyar szógyökök hol egyenes, hol forditott alakban jelennek meg.

 

 

NOCHE---------------ESTE

JUSTO----------------SULY

DAR-------------------AD

MUCHO--------------CSOMÓ

DECIR----------------BESZÉL

OCICO--------------- SZÓ

LADO-----------------OLDAL

RAPA-----------------APRÓ

MOCHILA----------CSOMAG, CSOMÓ

ESTUPIDO----------BUTA

LEY-------------------YEL

JEFE------------------FEJ

CHILLAR-----------SÍR

MOVIDO------------MOZGÓ

CHICO---------------kisfíú  és a magyarban  “kisló”

PASTO---------------PÁZSIT

HOMBRE-----------EMBER

CERRAR--------------ZÁR

BESO-----------------PUSZI

LAVAR--------------LAVOR

VALOR--------------VALÓ

TRASTES-----------CSETRES régi magyar szó

HUMO---------------HAMU

 

 

Ősi MAYA szavak, melyek több mai  élő nyelvvel hozhatók össze, de egyben észlelhető a magyar eredet is.

 

CHUP---------------szív, chupar a spanyolban

YUM----------------YUMALA  Isten a finn nyelvben, MOLAY a héberben

TOT-----------------THOT----néma az ősi egyiptomiaknál,  HALOTT a magyarban

TEN-----------------OLTÁR, a magyar Isten szavunknak egyik gyökere

                               ISTIN  az AKKÁD nyelvben keszdet, ISTEM  karakter.

                               TINIA  libu fehér népnél.

KIN                        NAP---GUN  a törököknél.

WAKAS------------TEHÉN, VACA  a spanyolban

THAN---------------TANÍT

LOL-----------------LÓTUSZ

HUMAN------------ZAJT OKOZÓ, HUMANIDAD emberiség  a spanyolban

CAAN---------------ÉG, CANAAN  papi rend—FAICAN

HA-------------------HÁZ

XEC----------------- SZÉK

XACIN------------- IGAZ

PUZ----------------- PUCOL

HEB--------------- - HEBRENCS, HABAR, HÉBER

HIM----------------- AKARATOS, HÍM, ELŐHIM a héberben

KINGU------------- TÁBLA, ugyan az Babiloniában, KÓNYV

PEK----------------- KÓPEK  a törökben  KUTYA

KET----------------- KÉT, KETTŐ

CHOK-------------- CSÓK

LOP----------------- RÁTERMETT, LOP  a magyarban

LOOP------------ -- ELVENNI VALAMIT---LOPNI

LUCH--------------- LUCSOG

KALAK-------------VILÁG, Babiloniában is

MEHEN------------ GYEREK, MÉH és ÉN

BILIM-------------- TUDÁS----BABILONIA

CHAK-------------- VÁG

XOC-------------- -- SOK

BAYTAN----------  BAJTÁRS

PIL------------------ KINYITNI A SZEMET-----PISLOGNI

TIZA------------- -- KÚT---Tisza folyónk

TSEBA------------- CSÁBÍT

ESAH--------------- MÁGIKUS, ÉSZAK

PO------------------- MOSNI, a PO folyó Itáliában

TIX------------------ MOSNI----TISZTÍT

HAL----------------- KIFOGNI----HAL

HOL----------------- KINYÍTNI A SZÁJAT, HOL a magyarban

OKSAH------------- OKOL

TSOL---------------- SOR

CHEMUY---------- CSÚNYA

KEP--------------- -- KÉP

TUCH--------------- KÖLDÖK,  a magyarban  CSUTKA

LEM----------------- EMEL

LEP------------------ LÉP

LES------------------ LES

LOCS----------------LOCSOG

HITS---------------- EXTASIS---a Magyar hit—hinni szó az alapja

HOK-----------------HOKEDLI  vagy  SÁMLI, HOCKEN a németben

PAAL----------------PALI

HULA---------------VENDÉG, HULLA a magyarban

HIT------------------ HIT

HEL----------------- HELY

HÉT----------------- KINYÍTNI,  egy Hét

HAP------------------ KINYÍTNI A SZÁJAT, HÁPOG

EK-------------------- FEKETE  fordítva ETE-ÉK-EF, mind e három szótag—gyök külön-külön is feketét jelent.

EN---------------------ÉN

EP---------------------ÉPÍT

ET---------------------BESZÉL----ETIMOLOGIA---görög szó

HA---------------------HAB

HAL-------------------ÍGAZSÁG, ---hallani

HAL-------------------HALÁL

HA-L------------------HÁLA

CHUL-----------------LUCCAN—LUCSOG fordított formában

CHUBKABAL------ÖZÖNVÍZ

KATUN---------------KAPITÁNY---KATONA

CHONAK------------CSÓNAK

BOT--------------------BOT

CHECHE-------------CSECSEMŐ

CHIK------------------CSIKÓ  fordítva KICSI

LEHEL----------------NÖVEKVŐ---LEHEL személynév

KOS--------------------NEVELT----KOS  a magyarban

KAL--------------------ZÁR---LAK-at a magyarban fordítottan

SUHUY----------------SZŰZ

PEP------------------- -PÉP

PATAK----------------PATAK, FORMA

PAP---------------------ÉGET, SZÚR,  a magyarban pap

KAP--------------------FOGANTYU, KAPU

HOOS------------------HÚZ, HOSSZÚ

TULUL---------------“AZ ERŐ, AMI VISSZATÉR”  Turul a magyarban

WASUT----------------ELVÉSZ---a magyar vasút szó

NA-----------------------NÓ

SAHAM----------------MAGAS  forditottan

 

..........................és még sorolhatnánk sokáig  a közös szavakat, de inkább nézzük meg a vallási eredetű beszédmódnak a kialakulását.

 

U  vagy HIÚ-----------HOLD

MAHIAR--------------NAP

PAP---------------------az emberi áldozatokat szúró, égető papok

XAB--------------------EREDET, SZÁRMAZÁS  szó a SZABIR papi rend nevét adja ki.

PILIS-------------------SZIKRA, a magyar PILIS hegység neve, mely egyben az utolsó   

                                   csakránknak is a neve.

HUNAPKU-----------AZ EGYISTEN  vagy a Főisten neve a maya kulturában ahol

                                   Hun—az elsőt, a Nap a napot, és a KU  Istent vagy piramist

                                   jelent és egyben megadja a NAPKŐ nevet a magyarul és ez volt             

                                   kettős naptáruknak a neve is, mely pontosan egy kőre volt vésve. 

                                   KINGU---KÖNYV

MULTUN TSEH----HALANDÓSÁG---MULO--KIMUL

 

 

KUNA----------------- TEMPLOM---CUNA  a spanyolban  bölcső

POK OL-------------- POKOL

NAB--------------------KENETT---a papoknak az ujjait olajjal kenték fel

                                   NAVI a héberben próféta és fordítva Iván 

MOL-------------------GYÚJTHETŐ---MOLEKULA

CHAK-----------------ÓRIÁS  avagy—

                                  ÓRIÁC---ÓRIÁS –ARI-AC, ARI-AK /ahol az AK az ékest jelentett/ a magyarban és CAIRÓ város neve Egyiptomban, de már forditottan.

                                  ZORIÁC—ZORO-ASTRO—ZARATHUSTRA  Assiryában –papirendből származó Próféta

ZORO---OROZ—HOROsZKÓP  nevét is egyben megadja.

ÓRIÁC

Ősi—IR-IS  EGYIPTOMI ŐSI ISTEN,

 

ŐSI—ARI-S  hódító Egyiptomban     

 

HIT---------------------HIT

THAN----------------- TANÍT

YUM------------------  YUMALA

ALAH------------------KRITIKÁLNI

 

 

Néhány angol, spanyol és német szóval is találkozunk a maya nyelvben;

 

LOW--------------------LOVE

TOY---------------------TOY

WOK--------------------WOK

WOL--------------------WOL

TOT---------------------TOT

PATAN-----------------PATAN

BICH--------------------BICSO

KOB---------------------KOBRAR

K UPIL-----------------CUPIR

PIK----------------------PIKAR

KAMACH-------------CHAMACO

NUP---------------------NUPCIA

 

Mindennek ellenére a maya nyelv nem rögzíti a palindrome nyelvet—de igen könnyen  össze tudjuk állitani---nem rögzíti, mert  nem lépte át az új nyelvfejlődés szakaszát—idejét. Papjai a szó legszorosabb értelmében “eltüntek” az i.u. 830 –az években, miután a TOLTÉK indiánok meghódítják őket  Mexico területén.

 

 

 

 

 

A maya legendák szerint--   a POPUL VUH  könyve után--- ez a nép keletről érkezett az amerikai területekre és ez bebizonyitható a  nyelve által is. Faja több  fajtából állt össze, de igen látszik keleti  eredete, mely  igen régi időkben  keveredett már a sötétbőrű Indosztán néppel és nyelve a ARAMI, CHINO, PALI, AKADIÓ, SZANSZKRIT  és a MAGYAR nyelvvel hozható  össze.

 

Ismerünk olyan Magyar eredetű kutatót is, aki azt az elméletet teszi fel, hogy a mayák Amerikából érkeztek  EUROAZSIA területére, de ezt igen könnyen megdönthetjük, ha a törtenelmi időket vesszük figyelembe, ha a HYPERBOREUSZI  nyelvek ősiségét

bebizonyítjuk, ha a mayák tanító mestereinek a nevét keressük,  ha a maya papok eredetét kutatjuk, ha  elemezzük az ASSIR és M ÉD történelmet, vagy egyszerűen elővesszük a Babiloniáról  szóló tudásunkat azokból az időkből, amikor még a KALDEUSI papok uralkodtak az apaelvű társadalmi rendben.

 

 

ABALA---föld de Yucatán félszigeten, Mexicóban

BA---------férfi előnév---Apa

BALA-----BLAN—BALAN –mágus—pap  és ha megfordítjuk megkapjuk                         a LABAN szemita szavat és igen nagy összefúggésbe kerül a spanyol

BLANCO—FEHÉR  szóval.

BALAN—CO  azaz BALAN-KÓ, BALAN ISTEN /AVAGY BALAN PIRAMIS / de lehet  BL-ANC—ANCH, AINCH is mely visszavezet a GUANCH műveltséghez—a KANÁRI SZIGETEKHEZ  és ez által a  HYPERBOREUSZ területén élő  celtákhoz is azaz  az  Ázsiában  elő Szkitákhoz—Keltákhoz is, azaz megint egy Magyar  féle eredethez.

 

Népünk neve MAGYAR és ha elemezzük ezt a nevet akkor;

 

MAGYAR-MAGIÁR-----giar—vezető a spanyol nyelvben

                    MAGI--AR

                    Mágus    nap /kultura/   

                    MA-AGI-AR

                    MA-ARI-AR   

 Fordítva    RAIGAM----RÉGAM

                   RA-ÉG-AM

RAIGAM hegység neve Görögországban és ott élt a LOC-ros nevű nép és COL a maya nyelvben földet jelent. /coloc—kolok  az AVA féle formája/

 

MAGHO—MAG-HO ahol  HO az  ötös számjegy neve a naga—maya orientalis eredetű nyelvben és ez volt a papi rendek jelképes száma és e szó a szánszkrit nyelvből ered és ez utóbbi pedig a naga-maya beszédmódnak ad alapot a Magyar nyelv segítségével---tehát e nyelvelemzés is kimutatja azt, hogy

NÉPÜNK ŐSI EREDETE A MAGI—MAGUS—MAGI-ÁR –PAPI REND, MELY SOKKAL IDŐSEBB MINT MAGA A NAGA-MAYA NYELV annak ellenére, hogy ez  az utóbbi megtartja az egyszótagos szerkezetét a még ma is használt  beszédmódjában.

 

   Ma több mint 3000 élő nyelvet ismerünk. Ezek a nyelvek a HOLD és  a   NAP

fiainak a nagy harca által születtek, mely még a mai nap sem fejeződött be.

Ez a háborúskodás nem végződhet be addig, amig az emberiség meg nem érti  az ősi, egyszerű nyelvek valódi értelmét, üzenetét,  a rövid, egyszótagú szavak igazi jelentését, melyek az idők múltával elvesztek és melyeket ma gyökökként használunk.

Az igazságot keresve a valódi, ősi Isten megtalálásához kell visszatérni az igen régen eltűnt időkbe ezekkel az igen egyszerű szavakkal és megérteni azt, hogy őseink nem is voltak olyan kezdetleges tudású emberek mint ahogy ma hisszük.

 

A XX. SZÁZADBAN IGEN SIETŐSEN ÉLTÜNK. Nem ért utól minket az idő, a megélhetés után rohantunk,  a méltó, módos élethez.

Nagy anyagiasság volt jellemző  a múlt századra, mely igen bonyolulttá tette az életünket háborukkal, harccal, mások leigázásával.

 

Ezekben   a  viszontagságos időkben elfelejtkeztünk nemcsak az Istenről, hanem a törvényeiről is.

 

Ez nem maga a vallásosság, ahogyan sokan gondolják, hanem sokkal több ennél:

másképpen gondolkodni, békében élni  mindennel—mindenkivel és megérteni sok-sok mindent---azokat a dolgokat, felfogásokat, amelyek megkönnyíthették volna az Isten és a Természet törvényeivel vívott napi harcainkat,—melyeket már az őseink ismertek és ránk hagytak  örökségként.             

 

Az ősi irásokat, hagyományokat ismerve az első dolog amit megtanulunk, hogy az emberiség mindig hitt valamiben és valójában nem volt pogány  ember sohasem.

Valójában nem létezett a régi korokban egy ATEISTA emberi lény sem.

 

A nagy kommunizmus idejében, amikor az emeberek nem voltak kötelesek követni a vallást, az örökkévalóság magyarázata az erőny (energia) volt, amely a természettani    törvények szerint---nem vész el---- csak átalakul.

 

Sok ember számára ettől a kortól kezdve az erőny lett maga az ISTEN---és igen

az Isten energia is, de ez csak egy elem a sok alkotása között, ez az Ő egyik eszköze.

A mi MINDENHATÓNK a törvényeinek valamennyi megnyílvánulási alakja fölött áll.

 

Őseink  erről jelképes adatotak hagytak ránk, melyek ma már nem világosak a számunkra---sőt a mai tudatlanságunk oly nagy, hogy a saját Bibliánkat sem értjük meg, mely HITünk alapja   és ha nem értjük a Szent Irásunkat, akkor magát a vallást sem fogadhatjuk el.

 

Egyesek olvassák ugyan, de nem értik a valódi szövegét és így nem ismerik   hitük igazát sem.

 

 

 

 

A vallás együttes visszatükrőzése mindannak, amit a közösség gondol az életről, a halálról, a természetről és a törvényeiről—melyet egy TEREMTŐ hozott létre

ÉS  EGYÉ VÁLT A TEREMTMÉNYEIVEL, ezek gondolataival és kutatásaival örök időkre és ily módon tette állandóvá a hitbeli növekedést is.

Igy fejlődnek a vallások is minden 2160 évben.

Idővel változik a tudomány a sok újabb felfedezésnek köszönhetően és ez megváltoztatja az emberek vallását is.

 

A változás mérésére jött létre a nagy állatövi kor mely minden 2160 évben fizikai és lelki megújulást nyújt.

EZ JELENTI A FEJLŐDÉST AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA MINDEN ÉRTELEMBEN.

 

E változás mindig egyfajta harcot tükröz, a vallások, műveltségek harcát a régi és az új idő között, csakúgy mint a történelem folyamán mindenkor és éppen ezért kell ismernünk az elődeink jelképeit.

 

A mi anyagi műveltségünk igen jól ismeri a kettős vallást, amelyet a kettes szám jelképez, az istenhármasságot, melynek  a jelképe  a hármas szám és nem olyan régen jelent meg a négyes számmal jelzett új vallás, amely jelenleg éppen születőben van.

 

Ma ez még sok mindenkinek érthetetlen, mivel minden egyes korszak Isten újabb megközelítése  a természet törvenyein át.

 

A mi új vallásunknak képviselnie kell a teremtés tényének össz-megértését, fel kell fogni az Isten nagy művét és az eszközöket, amelyeket ehhez felhasznált.

 

Az új hitnek meg kell kísérelnie csökkenteni azt a távolságot amely a tudományt elválasztja a vallástól és elő kell segíteni azt, hogy e kettő egyszer majd egyesülhessen.

Minden egyes állatövi ciklus egy nagy lépés a Teremtő felé.

 

Már jól ismerjúk az állatövi jegyek négy közös jelképét, a négy elemet, mint a negativ és pozitív erőny (energia) képviselőit:

 

Föld és Víz--------------------negatív

Tűz és Levegő----------------pozitív

/passzív  és aktív/

 

A négyes számjegy lesz a jelképe ennek az új hitnek, mely az egyensúly jelképe is.

Ez az a kiegyensúlyozott erőny (energia), amelyre az emberiségnek szüksége van ahhoz, hogy elvégezhesse az új feladatát, ugyanúgy, mint ahogy Istennek szüksége volt a kiegyensúlyozott erőnyre (energiára) a teremtéshez és ezzel az új vallásban a Szenthármasságunknak ki kell bővülnie.

 

 

 

 

 

ATYA—FIÚ---SZENTLÉLEK és ehhez még hozzá kell illeszkednie a JÓAKARATÚ EMBER, az ÉLETEREJŰ EMBER jelképe is.

 

Akarat nélkül, erő nélkül Isten nem adna lehetőséget magához az élethez sem—és így a fejlődéshez sem, ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk hozzá!

A négy elem mindegyike a jelképeivel együtt megfelel egy állatövi együttállásnak és felkészíti az emberiséget a jövőre.

Az új állatövi korszakban fel kell használni mindazt, ami az elmúlt három korszak tudása volt, Rama titkainak harmadik része.

 

Minden műveltségben és vallásban jelentése van a számoknak.

 

 

  1. ember----család
  2. kettősség
  3. Istenháromság
  4. elemek---Isten—teremtés—ember—akarat
  5. a 2 /kettősség/ és a 3 /Szentháromság/ összevonásából adodó szám, mely a papi

rendeknek lesz a jelképe, mely   “összevonást—visszhúzódást” jelent.

  1. két Istenháromság egyesülése—a felszabadulást jelképezi.

 

 

A hatos számjegy már a naptiszteletnek lesz a jelképe, közvetetten, avagy közvetlenül, tehát ha egy 6 törzsű szövetségről beszélünk akkor már ezen egyesület a naptiszteleti műveltséghez tartozó népet jelzi nekünk. Hat törzsből állt a MEDEK népe, és e hatos szám megmutatja a műveltségét és hitét is.

 

A 7-es számjegy a kettős kort jelképezi, a Hold Istennő ujjászületésével a meghódított hold-tisztelő nép jelenlétével. A Magyar nyelvben ez a “HÉT” szó, mely a maya nyelvben éppen töredéket jelent---a holdévnek a töredékét..

 

Az e kori hatalomért folyó véres harc csak a 8-as /2x4/ jelképes számmal rendelkező műveltségű népeknél végződött el.

Erre utal a Magyar honfoglaló népeknek a már 8 törzsének a megnevezése is.

Erre utal a Vérszerződés megkötése, egy békés új hon megtalása.

Ebben a műveltségben jelenik meg a SAS madár jelképe, a nagy északi erő, mely segít a kigyó elleni harcban és amely segíti összebékíteni a műveltségeket és hiteket, de még nem érzékeli világosan az új korszak eljövetelét.

/Ez a megbékélés lesz Assyriában az elő-kereszténység/

 

 

 

Mint láthatjuk a páratlan számok jelképezik a bizonyatalanságot—a bizonytalan

Időt—az változékonyságot és a páros számok a műveltség, a vallás és a nyelvek megállapodottságát.

 

A tizes számjegy használata az  ázsiai területeknél volt használatos és  az eredetét keresve megtaláljuk a héberek törtenetében, ugyanis, a naptisztelet hódítói a tizenkettes számjegyet használták—mint már láttuk, mely a napműveltségnek az állatövi jegyeken való felépítését jelentette, melyet valójában csak a HALAK állatövi jegy korában teljesedik be újra, a 365-ös napu naptárral és a KERESZTÉNY-

KATOLIKUS vallás kialakulásával.

 

SOKSZOR MEGKÉRDEZTÜK AZT, HOGY ----

---JESÚS MIÉRT VÁLASZTOTTA A HAL JELKÉPET AZ ÚJ VALLÁSÁNAK?----ÉS MA TUDJUK, HOGY EZ

AZ UJ  VALLÁSÁNAK A KORÁT—ÁLLATÖVI JEGYÉNEK AZ IDEJÉT JELENTETTE.

 

 

A HETES  szám jegyének népei a HERMES-TOTH követői  EGYIPTOM beavatottjai voltak.

Kapcsolatban álltak a MERCURRAL, amely a MER  nép jelképe volt.

 

A görögök Hermest

TRIMEGISTO—nak nevezték és az ő nevéhez fűződik az emberi test 7 részre való felosztása.

 

CHAT----------------------------------test-anyag, Csat szó a magyarban

ANCH----------------------------------életerő, Qu-ANCH  nép, ANCH a celták vezére

KA--------------------------------------csillag—test, EK a maya nyelvben, ékes Magyar szó

HATI-----------------------------------állati lélek

BAL vagy BAAL---------------------értelmes szellem

KU-------------------------------------- isteni lélek—a mayák Isten, vagy piramis

                                                          megnevezésére használták e szavat

CHEIBI-------------------------------- szellemi lélek, a CEIBA szent fája a kínai és

                                                          a maya kulturában. Érdekesen a celtáknál a 12

                                                          állatövi jegyre a FÁK neveit használták.

 

Indiában az anyagi eredetű testet---DEHA---nak nevezték és nem véletlenül a héberek egyes számjegyének a neve               AHED---azaz visszafelé olvasva kapja meg ezt a nevet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hermész  által megalkotott 7 bolygót felölelő 7 égkör a következő;

 

 

Tudás-----------EHAD----VED                                ---SZATURNUSZ, NINURTA

Szerelem-------STAIM                                             ---VÉNUSZ—ISTHAR

Igazság---------SHELOSH                                       ----MARS, OS vagy NERGAL

Szépség--------ARBA—HARBA                              ---NAP, HORUS

Dicsőség-------HEMESH                                          ---HOLD

Tudomány----SHESH                                              ---MERCUR, NEBO

Halhatatlanság-----SHEVA                                      --JUPITER, SHIVA, MARDUK,

                                                                                        EGYETLEN ISTEN

 

EHAD                 forditottan   DAHE     

SHELOSH                               SO—LES

                                                  SOL---ES  /szól ez/

AR-BA                                      AR  az  NAP-ot jelent

HEMESH /NEMESH/            SHEMELE /szemiták ősanyja/ avagy a Magyar EMESE

                                                  Ősanyánk,   egyenes formájában                       

SHEVA

     EVA                                     AVE   

MAEVA                                    papi rend

OS   a magyarban ŐS és a mayák  “bolygója”  valójában a Marte  avagy a Mars.

JÚPITER---Ő maga a   JOD---JOVE /HOVE/, OZIRISZ, ZEUSZ  vagy BEROS

 

Ez a 7 pont a RAMA által megalkodott 12 próba első alapja.

 

 

Mint láttuk, a Krisztus előtti 6000 ÉVBEN MÁR MEGJELLENEK ELŐ-ÁRJA

nyelvek az apajogú társadalom életmódjával, majd a naptisztelet hódít a már kifejlett ÁRJA nyelvvel és  ezek  a meghódított népek nyelvének hatására lesznek kettős nyelvek  ---/a palindrom vagy AVA idiómák, mint a duális hitvilágnak  a  képviselői/. Ezek a beszédmódók később több részre oszlottak és ekkor születtek meg egyfelől a semita—másfelöl a ragazó nyelvek.

 

Ezt bizonyítaná, hogy az Indo-Europai nyelvekben még sokszor világosan észrevehetők nemcsak a magyar jellegű gyökök, hanem az egyszótagu tulajdoságok—jellegek is.

 

Az Izrael rabszolgaságba eső népe még a kettős eredetű ARAMI nyelvet beszélte és a két szabadon engedett törzs csak ezután vette fel a HÉBER nyelvet--- mig a 10  törzs, mely Assiría által lett rabszolga a MEDEK hatása alá került—azaz jobban mondva

a papi törzse hatalma alá és ezek lettek a 10 “elveszett” törzsek. 

Itt került az ősi Magyar papi rend az Izraeli törzsekkel kapcsolatba.

 

Ez sok fejtörést okozott a nyelvészeknek. Nem tudják megérteni, hogy miért vannak az ario nyelveknek sokszor szemita vonásai és szókincsei.

 

 

Például:

OHEL-----------------------------szentségtartó, a maya nyelvben HEL

                                                  Magyarban HELY

SEMEN---------------------------felkent /papi szertartás/ NEMES  a magyarban

AV---------------------------------apa

AVAR---------------------------- lépés

HAVER-------------------------- barát, ahol HA—SZÁRMAZÁS, EREDET és a VÉR szó

                                                  összetétele lesz

ZACAN---------------------------szakáll

YAM-------------------------------tenger

IDAN-------------------------------idő

QORAJ----------------------------kopasz

 

És ez annyira így van, hogy a Bibliában szerepló ABEL név a ABELINO gallo—iber eredetű szóval áll igen szoros kapcsolatban és ez megint visszavezet a NAP és a HOLD fiainak a nagy harcához, ugyanis

 

ABELINO,  napot jelent és innen ered az APOLLO—kettős napnak a neve is.

ABEL meghal KAIN keze által---és ez a tény ismét a két nagy műveltség   háborúskodását jelzi és KAIN volt a himnemű HOLD megszemélysítője.

 

AB—BÉL ----Isten adta  -- a szemiták kettős műveltségében

AB--------------apa---ÉL  a magyarban /Ő irodalmilag/

ABEL—ABER visszaolvasva; LEBA—RÉBA—LIBU népének a neve, ebből születik meg a IBER szó is. /LEBEN a németben/

 

A LIBUK        10-15 ezer éves műveltséggel rendelkeztek már  és ők voltak azon fehérbőrű emberek, melyek sokkal-sokkal az indo-europai fehérek előtt már Észak

AFRIKA területén éltek.

 

A maya  és több más őshonos nyelvet vizsgálva meg kellett állapítanunk, hogy nem  használták a kemény mássálhangzókat. Ha ezeket a lágy mássalhangókat egy keménnyel helyetesítjük akkor igen ismert szavakat kapunk meg.

 

ELAT----------ERAT

SALA----------SARA

LAMA---------RAMA

LAMSES------RAMSES

SAMAL--------SAMAR

LOT------------ROT

ASELOT------ASEROT

HEBEL--------HEBER

ALAMI--------ARAMI

LEA-----------------REA

BILHA-------------BIRHA-------BIKHA

LUNA--------------RUNA

ASLUR------------ASTUR

ELOHEIM-------EROHIM

EL------------------ER

PELSA------------PERSA

MITLA------------MITRA

ILI—ILLYR-----IRI---

ATAL-------------ATAR

CELTA-----------CERTA

HIMALAYA-----HIMARAYA

LOMA-------------ROMA

 

 

A Biblia elbeszéli a babiloniai nyelvkeveredés történetét.

Ezt a  BALÁL-nak nevezte. Ez a kifejezés az AVA –palindrome jelentésből születik meg és a magyarban ez ZAVAR lesz.

AVA---AVAL—LAVA visszadja a Celták ősi szigetének a nevét újból.

/avalum---mulava/

ZAVAR fordítottan RAVAZ /ravasz/ lesz, mely megint megadja a magyar papi rend

egyenes és fordítottan használt nyelvét. Újabb bizonyítékot ad nekünk a magyar nép

eredetére, arra hogy valójában  őseink a nagy tömegnépeknek nemcsak vezetői, hanem nagy tanárai is voltak sok-sok ezer évvel előtt.

 

A mesterségesen megalkotott nyelvek:

 

 

Már igen régóta tudjuk, hogy az ÁRJA nyelveket mesterségesen alakították ki és a már a NAP-kultúrában élő fehér népek fedezték fel és először, melyet kezdetben   titkos nyelvként használtak a saját kasztjukon belül.

Azt viszont kevesebben tudják, hogy ez egy Elő-Árja nyelvből fejlődött tovább.

Ez az Elő-Árja nyelv vitathatatlanul az apajogú társadalmi renddel  volt kapcsolatban.

Ezzel a szóhasználattal hóditták meg az anyajogú társadalomban elő egyszerűbb népeket a hódító, férfi uralomra vágyó emberek.

 

E hódító férfi-elemeknek a célja kezdetben  még nem volt a Hold-fiak műveltségének a megdöntése, csupán az erre való előkészület, a hatalom átvételével és csak ezután kelhettek csatára—harcra.

 

Ha megnézzük magát az IBER szavat---már megtaláljuk, benne a hímnemet jellemző—a már jól ismert ER –egyszótagos szavat—mely megtalálható a magyar nyelvben mint a férfi-embert leíró nyugati eredetű szóban, szavakban.

 

Férfi

Ember

Férj------de megvan a spanyol

Hombre---Yerno

Él  /Er—őshonos változata/

 

Addig amí a keleti népektől átvett férfi szó

MAN—MEN volt.

---AN—ANYA szóval volt összefúggésben

 

 

A Bika—korszak előtt és alatt fejlődik ki ez a nyelv, de felismerhető nyomait hagyta hátra még a Kos korban is, azokban a nyelvekben amelyeket meghódított, hiszen már ezzel a beszédmóddal szálltak a háborús--véres hóditásra a NAPISTEN nevében az apajogú rend képviselői.

 

Szoros összefüggésben áll nemcsak az IBÉR nép hódításával a celta népek felett, hanem magának a celtiber népnek a szétbomlásával is –akkor amikor Ráma  útnak indul e nép egy részével a Naptisztelet megtanítására és a hátra hagyta azt  másik néprészét, mely felvette az új férfi hatalmu társadalmi  rendszert.

 

Maga Ráma hitregéje is beszél arról, hogy   népének nem minden része fogadta el az új állatövi jegyű  műveltséget és hitet és ha jól belegondolunk abba,  hogy valójában e hyperboreuszi nép sem volt már tiszta-egyfajú nép már a Kos jegyű időszak beállásakor—hiszen már egy celtiber népről kell beszélnünk—akkor jobban megértjük ezt a felbomlási folyamatot.

 

 A  Ráma nevében  már találhatjuk  nyíltan az ELŐ—ÁRJA gyököket és a RA napot jelentő  szó fordított alakban jelenik meg—tehát egy átvett naptiszteletről volt szó—nem mint a

MAGI—AR névben ahol egyenes alakjában használták a napot jelentő egyszótagos

ÁR  szavat.

 

E nagy különbségnek még a hyperboreuszi területeken kellett létrejönni—ami azt is jelenti egyben, hogy e nép több ágra szakadt.

Megmaradtak holdtisztelő népek melyek az apajogú rendet választották, de olyanok is akik megtartották nemcsak a hold-Istennő imádását, hanem a nőuralmi társadalmukat is. Tudjuk azt is, hogy maguk az Ibérek férfi uralmúak voltak és a Nap Istenét választották, addig amíg a magiár papi rend nő uralmú volt, de az ősi naptisztelet tanítói voltak.

 

MAGIÁR

MAOZEN—hyperboreuszi nyelv is erre utal

MAZON----AMAZON népei

MAZAR

 

Az IBER szónak a anyajogi változata:

MAIBER

MABER

MAED--MAEVA

MED---ezek lesznek azon Ibérek, akik még anyajogú társadalomban maradtak--és ide tartoztak az ősi magyarjaink is. Nem vették át az ER szógyököt, mert nem fogadták el az ujabb férfi uralmat ami azt jelenti, hogy ősi magyarjaink a MED NÉP csoportjával hozhatók össze, azon naptisztelő néppel, mely a hyperboreuszi hazája előtt már élt az észak-afrikai területeken is.

 

Innen is eredhet az az igen téves hít, hogy a magyarok “Kussiták” avagy éppen “EGYIPTOMIAK” voltak.

Ez már azért sem lehetett így, mert a Kussiták fekete—néger származásúak voltak, de igencsak ismerhették az IBÉR nép műveltségét is, mely a LIBU fehérbőrű  emberektől származott, akik szintén észak-afrikai területeken éltek---sőt bebizonyítható egy kapcsolat a MOGARAN féle műveltséggel is—melynek  a  maradványai Kanári Szigeteknél   voltak találhatók és itt a napot a MOGARAN szóval jelőlték meg.

 

RÁ-MA neve azonban mindennek ellenére már egy kettős műveltséget mutat ki—hiszen fordítva is olvasható—kimondható

RAMA---AMAR

                 AMA--AR  ---tehát egy nőuralmú papi rend tanította meg, adta át a tudását egy meghódított népnek.

RÁMA

LÁMA  valójában, mivel az őshonos eredetű nép nem használja a kemény mássalhangzókat.

 

 

Tehát maga a RÁMA HÓDÍTÓ NÉPE lett a keleti—indiai új műveltségnek is a megalapítója és    nevét   Indiában tartották meg— minden bizonnyal az ott először kialakult kettős műveltség miatt—mely után   Assziriában fennmaradt az ARAMI nyelv-- ahol elveszíti a RA szavat és ARA lesz,  már abból az okból is, mert már nemcsak a Nap-tiszteletet hirdeti—és ez egyben a magyarok tudtára is adja, hogy valójában nem   Indiából származó nép. Sohasem volt a jelképük a kígyó—tehát nem tartozott az őshonos népek közé.

 

Valójában itt a Hyperboreában kezdődött már el az a nagy nyelvzavar, melyről a Bibliánk is beszél!

Itt—mert beszélhetünk arról a  Pre –Árja nyelvről, melynek az egyik,   ma már elfogadott neve az “ELVES”—és azt is tudjuk, jól, hogy az őseink ISTENE

EVELE---volt—azaz egy őshonos nevű Isten lett.

ER-EVE---EVERÉ—forditottan megadja az AVA féle palindrom formát akkor, amikor már egy átvett naptiszteletről is beszél. Az R betú L mássalhangzóvá válik az őshonos népeknél—akik nem ismerik a kemény mássalhangzókat.

EVELE  a Hanty  féle népeknél Jellemet jelentett, mig a finnek az Istenüket

YUMALA-nak nevezték.

     MARA lenne kemény mássalhangzókkal és

A YUMALA szó egyben egy őshonos népnek a jellegét adja meg.

JELLEM—MELLEJ avagy MELEY királyt is jelentő szó lesz fordítva.

 

 

Az Elves szó jelentése törpe és a 7 “apáról” beszél—azaz az első 7 apajogú társadalmi eredetről—szintén ezeken az északi területeken.

Ha elemezzük ezeket a nyelveket akkor megkapjuk az “euroázsiai” ős népek nyelveit—azon népeknek, melyek már átvették az új férfi- uralmu—háborús életformát.

 

Mindannak ellenére, hogy az ősi magyar papi rend és maga a MED műveltség az anyajogú társadalmi rendhez tartozott, már igen régóta összehozták a “finnek” és a magyarok nyelveivel—hiszen a magyar eredetű papi rend adta ki magából az új férfi-papokat.

 

Érdekesen e nyelv is nemcsak, hogy hasonlít az ősi magyar nyelvhez, hanem valójában megegyezik  a mai beszédmódunkkal—annyira, hogy amikor TOLKIEN összeállitotta az első mesterséges PRE-ARIO szótárt, maga is meg tudta állapítani ezt a hasonlóságot annak ellenére, hogy nem  ismerte jól a nyelvünket.

 

ELVES--ELEVES

ALAVA---AVALA—és megint fordítottan megadja  a celta néprész nyelvét, mely egy ősi anyajogi társadalomban élt—de igen hamar átesett az Ibér nép hóditásán.

ÉL-VES ---ÉLŐ---AVA vagy ELŐ—AVA nyelvet ad meg a magyar idiómánkon, annak ellenére, hogy a nyelvtanítók  az EL szavat  Hurrita eredetűnek tartják és akikre azt is  mondja a nagy történelem, hogy nem voltak sem szemiták, sem árja népek—de ahol a magyarok voltak az ősi időkben, ott éltek a hurriták is—és így megtalálhatók voltak a MEDEK mellett is a Nagy Assir Birodalmon belül.

Úgyanígy a szemita MARDUK ISTEN neve is Hurrita eredetű.

                                         RADUK—elhagyva  a MA női uralmat jelentő szótagót.

 

A Hurriták neve elárulja, hogy apajogú társadalomban élő nép volt és az ősi női uralmú neve

Mahurr-nak kellet lennie, mivel a

MAHIAR a maya nyelven éppen napot jelent, sőt a neve azt is a tudtunkra adja, hogy nem egy valódi ÁRJA nép volt, hanem az eredete egy őshonos  népre utal a neve után is.

Hurrita—Horus  az egyiptomi műveltséget figyelembe véve

 

 

HUD --- kér—imádkoz a Hurritáknál, a régi magyarban Holdat jelentett és ez a szó adta meg a zsidó nép hovátartozását is egyben.

NAMRU—  nemeset jelentett és forditva UR-MAN  avagy URAMAN.

KAR-------erő, harc és magyarban KAR

TURISHI----nyugat volt—és ez a tudomásunkra hozza a TUR népek eredetét is.

SIMIG-------Napisten---SEM—ÉG—SZEM—ÉG  a magyarban

ERWI--------Ur, ahol tisztán látható hogy ELVES eredetű. ERW az ERU lenne a magyarban.

 

A Hurriták valódi neve HOR-HORROW azaz fordítva WORROH---MORROW lesz és itt megkapjuk az eredetüket.

WOR-ROH

Vör-ös—azaz Ibérek voltak.

HOR—TOR—BIKA jegyű műveltséget követték.

Megfordultak sok helyen a történelem nagy színpadán—Anatoliában, Sumériában, Assiriában és Persiában is hallunk róluk.

 

 

Mint láttuk az ősi magyar és az ELŐ-ÁRJA nyelvek közötti össefüggésének alapja sokszor a forditott nyelv használata volt,—de találunk sok olyan szavat is mely egyenes alakban lett használatos nálunk is—tehát a PRE-ARJA nyelv lett maga az AVA—a nyugati Palindrome nyelve.

 

Az is a valósághoz tartozik, hogy  a  mi papi rendünk elveszítette a női uralmát akkor, amikor a KALDEUSOKKAL menekülniük kellett  ASSZYR-ból-- Mediából és a VAN tó vidékén telepedtek le és ott hagyták el  ősi életformájukat.

Itt kezdi az ősi magyarság elveszíteni először  nemcsak a hatalmát—hanem itt keveredik az  ősi szókincsébe az újabb INDO-EUROPAI jellegű szavak mint pld;

Mezőgazdaság, állattenyésztés, férfiuralom stb.—ahol a saját szavainak az összetételéből születnek meg az újabb jelentések.

 

A kutatók, akaratlanul, anélkül, hogy említenék vagy megértenék a HOLD Istennő és a NAP Isten harcát, képesek voltak visszaállítani a különböző tájszólások közös szótárát---azaz jobban mondva maga TOLKIEN SZERKEZTETTE MEG ELŐSZÖR  mesterségesen de  nem tudjuk biztosan azt, hogy mennyire tudta kettéválasztani az IBER és a Celta eredetet e szavaknál. Bizonnyal nem igen—hiszen e két nyelv teljesen egybeforrott.

 

Néhány TOLKIEN  féle ELŐ-ÁRJA szó, melyek később is megtalálhatók sok INDI-EUROPAI nyelvben mint szó, avagy már mint szógyök;

 

 

ER

VER------------ÚT, VER a spanyolban látni

VÉR

BERO----------BÁTOR FÉRFI, BR---FEDERACIÓN, BÉR—BÉRES

                        LIBU—felszabadulás /LIBERACIÓN/

BESSE---------ASSZONY

DER—DOR--EMBER

NÁD------------HOSSZÚ---a magyarban egy  ősi mérték NÁD---forditottan DÁN

ELEDA--------ÉLET

GOND---------KŐ—PROBLÉMA  a magyarban

KWENE-------PERSON---KEND----KI—ÉNE

LASU--------- -FÚL, LASHON nyelv a hébereknél, LASSU  magyarul

PHOROTI----ÉSZAK, HOROT, HOROW—HURRITA nép

KEL------------KELNI—KELET

VÉG------------VÉG

LÉP-------------LÉPNI

GYER----------GYEREK

RÁG------------RÁG

MEL------------SZERETET, MELL a magyarban

TUR------------ERŐ, TURNI

EKE------------EKE

RÁBA----------VAD

RÁMA

WEDA

HAL-------------KIS HALACSKA—KALA a finnben

ME-------------- MI

FANYA---------HIDEG a mi nyelvünkön Fanyar

SPINE-----------TEST---SPINE

ORON-----------HEGY---OROM

ESDE------------ESTE

TURÓ-----------KEMÉNY—TURO

 

 

Mint ahogy láttuk, nemcsak a magyar nyelvvel hozható össze, hanem sok  olyan magyar szóval is, melyet éppen a maya nép is használ és nem véletlenül modjuk azt is, hogy a maya féle NAGA-MAYA /magiar eredettel/ nyelv adott alapot a papi SZANSZKRIT nyelvhasználatnak és ez utóbbi fejleszti, adja ki az INDO-EUROPAI nyelvek nagy részét, de melyeket megint szét tudnánk válsztani az AVA és a PALIDROME származásokra.

 

 

ELŐ-ÁRJA nyelvek igen sok tájszólását ismerjük, melyek nagy részét ma

“kihalt” nyelvnek  ismernek el és ami valójában megint eltér a valóságtól.

Mindezek a nyelvek tovább fejlődtek és egy új  “HAJLITHATÓ—INDO EUROPAI” beszéddé, újabb,—más gyökök használatával,  ragokkal agglutinálva.  Így   ma igen nehéz különbséget tenni az ELŐ-ARJA és az Indo Europai nyelvek között márcsak azért is, mert sok ELŐ-ARJA szót használ az ujabb INDO-EUROPAI  nyelv még a mai napig is.

 

Az Elő Árja nyelvet kutató nyelvészek beszélnek ELVES és DWARVAS szóhasználatokról, de nem látják a különbséget e két nyelv és e két tudós csoport között.

Az ELEVESEK TITKA ABBAN ÁLL, hogy az uj apajogú társadalom nyelvét a régebbi anyajogú társadalmak nyelvéből hozzák létre és később ezt a hódításaik alkalmából összehozzák a Hold tiszteletből kialakított Naptisztelettel—azaz a már létező HOLD –hitű nyelvek szótagjaival.

Ezt később átadta a szemita nyelveknek egy új agglutináns és palindrome  tulajdonságú nyelvként, amit a szavak visszafelé olvasásával nyertek.. 

Azt is tudjuk, hogy a mai héberek az újabb HEBER nyelvet a KALDEUSI papi rendtől vették át Babiloniában, mely egy ősi “celta” féle apajogú társadalom nyelve volt Hyperboreában----és e nyelvvel az apajogúságot hirdető Kaldeusi papok megerősítik a mai héberek “PATRIÁRKÁ” -ikat, melyről a Biblia igen részletesen is

ír—sőt a mai tükörféle irásmódjuk is egy ősi celta maradvány. Itt a celtáknál hallottunk először erről az “irásmódról”. A Hold kulturához való kötöttségük is egy celta örökség minden kétség nélkül.

A zsidó ÁLLATŐV-JEGYŰ időegység az 4320 év, azaz 2-szer 2160 év, mely a ÉSZAK---SARKŐVI csillagrendszerrel függ össze, mely csupán  6 ÁLLATŐVI JEGy-ből áll,

—és mindez a KALDEUSI papi tanítás eredménye lett, ugyanúgy, mint a 10 elveszett zsidó törzsnek az “átformálása” a MAGIÁR rend munkája volt.

 

 

Keleten az Elves nyelv a DWARVAS néven lesz ismert   és itt már felismerhető  a keleti szavak használata. Itt is mint titkos papi nyelv lesz használatos és ki ne hallott volna  a Dwarvasokról szóló meseként hangzó csodálatos legendákról, melyeket különösen a Török népeknél ismertünk meg jobban.

 

E társadalmi réteg saját magát KUZDOK-nak nevezi és így már közelebb jutottunk a nyelvének a megértéséhez—hiszen ma mint rokon népeket emlegetünk—de valójában e népi csoportjuk ma már nem egyezik semmiféle képpen népünk fajával.

 

A másik nevük NAUGRIM  lesz—akiket a magyarok történelme MAUGAR-nak nevez.

 

A kezdetleges Elves nyelv volt a

 

GUENYA—KUENE, avagy ahogy jobban ismeretes COINÉ nyelv, mely a bibliai görög nyelv lett és Nagy SÁNDOR használta utóljára—és sokszor ezért is mondják a magyarokat görög eredetű népeknek.

Kóiné—éniók---ÉNEK a magyarban.

 

A Coiné nyelvben

 

ÉSZAK-------FORMEN---Formori hyperboreuszi néprész

DÉL-----------HY-ARMEN

NYUGAT----ROMEN

NAP-----------VASA----SAVI a szlávoknál.

 

A Sindari elves nyelv PERZSIÁBAN lesz honos.

 

KIRÁLY---------ARAN /arany/

KIRÁLYNÓ-----RIS

SAV----------------SAV

ARPHEN---------NEMES—ÁRPÁD

ÉSZAK-----------FOROD---FOROG

DÉL---------------HARAD

NYUGAT--------ANNUN

KELET---------- AMRUN

NAP /heti/--------AUR  fordítva---RUA--fény

 

Az ÁRPÁD szónál emlékeznünk kell megint a HUNOR és a MAGYAR legendáról, mely azt irta, hogy –

“akoriban e vidéket PERSIS-nek nevezték”---tehát nem igen téved e népi legendánk,—sőt fel is tételezhető, hogy ez ősi HUN eredetű nép e SINDARI nyelvet is ismerte.

SIN—HOLD

DAR—AR---NAP TISZTELET  EGY ÁRJA DE MÁR EGY FÉRFIURALMU---

--PAPI RENDDEL.

 

Az Elves nyelv valamennyi tájszólását könnyen megközelíthetjük a Magyar nyelv segítségével, ugyanazt a jelentést eredményezve.

Ma ezek a nyelvek fennmaradtak a mi “egyedülállo” nyelvünkben, melyet a tudósok nem tudnak se ide—se oda tenni és ma a XXI században egy élő nyelvként kell elfogadni—hiszen a nagy világon több mint 15 millió ember használja nap mint nap.

El kell azt is fogadnunk, hogy az ELVESEK MÁGUSOK, vagy egy igen régi kor papjai voltak és nemcsak összefüggésben álltak a MAGIÁR –MAGYAR papi renddel, henem a nyelvét is átvették—de már egy apajogú társadalmi rend nyelveként,—azaz az ősi papi anyajogú társadalom nyelvének módosításával.