Back to Home

 

 

Hajdú Szokoly Zsófia

 

Egy téli délután

 

Nézek a téli délutánba

Fűtött szobámból, ablakomon át

Az emberek kint esernyővel járnak,

Eső verdesi szobám ablakát.

 

Ilyenkor felképlenek bennem

Megkopott képek, elévült dalok,

Az utcából már semmit se látok,

Merengőn nagyon szomorú vagyok.

 

Gondolatban már a múltban járok,

Egy másik szobának dupla ablakán,

Hol eső helyett hópelyheket látok,

Hisz haza gondolok e téli délután.

 

Eszembe jut mikor gyermek voltam,

És hólepel lepett be minden háztetőt,

Társaimmal vígan hógolyóztam

Úgy karácsony táján, mikor vártam Őt.

 

Múltak az évek, nagy leány lettem,

Az első hóvirágot hozták énnekem.

Téli nap volt mikor férjhez mentem

És télen született az első gyermekem.

 

Tél volt mikor ott álltunk a sáncon,

Tél volt mikor vesztettük csatánk

És tél volt, mikor az orosz horda

Már másodszor tiporta Hazánk.

 

Tél volt hogy hazulról kiszöktem,

Térdig érő hóban hagytam el Hazám.

Ott a határon az Istent arra kértem,

Hogy viszontláthassam még a drága Anyám!

 

Tél volt mikor újra hazatértem,

És keblemre öleltem Édesanyám.

Ott a hó-hullásnak ragyogó fényében,

Mintha az Úristen mosolygott volna rám.

 

Most nézek a téli délutánba,

Mint már annyiszor itt éltemen át.

Hisz nem történt más,

Mint itt minden télen:

Eső verdesi szobám ablakát.