Back to Home

 


Friedrich Klára : Koppány imája

Ma hajnalban idejöttem
a Forráshoz, a Kőhöz, a Fához
Ma hajnalban idejöttem
Damásekhez és Tiamáthoz

Őseim, akik királyként,
uralkodtatok sok fényes csillagon
Hozzátok szólok mikor e Földet
keserű szívvel elhagyom

Árulás készül, véres alku
galád támadás ellenem
Sárkányos zászlóm sárba tapossa
Júdás pénzért az idegen

Marduk népe megvette
gyenge szánalmas rokonomat
Hozzád fordulok igazságért
Ősanyám, szép, bölcs Tiamat

És hozzád Demásek,
csillagok királya
fényes tavaszok Istene
Kinek e gyenge fattyú alatt
átkozott lett a neve

Ki tudja hány év Csaba ösvényén
amíg elérlek titeket
Őrizzétek addig a Földet
őrizzétek a népemet

Őseim, régi égi királyok
még ma utánatok megyek
De itt marad egy szerelmes asszony
és három árva kisgyerek

Kiket kapzsiság és irigység
a váraimból majd kiver
És dőzsölve, dorbézolva
párnámon bérgyilkos hever

Rejtőzz el gyermek, rejtőzz el asszony
amerre farkas, medve jár
Erdeimben, ahol szarvasnyomból
iszik a gyönge kismadár

Tiszta forrásban hiába mossa
véres kezét az áruló
Véremnek habját örökre hordja
hullámain a négy folyó

Veszprém, Győr, Székesfehérvár
Gyulafehérvár segítsetek!
Ácsoljátok össze, rakjátok össze,
erős keresztté a testemet!


FRIEDRICH KLÁRA : A KORONA

Fehér villámként cikázik át
A lelkemen a fájdalom
Megvilágítja a jövőnket
Népünknek nem lesz irgalom

Hadurak jönnek, királyok mennek
Tombol a harc az árulás
Minden hun ivadékunk ellen
megindul a támadás

Minden gonosz földünkre tör
Megszabják, hol lesz a határ
Hegyeinket, várainkat,
Elfoglalja mohó kufár

Kell egy ereklye, szent hagyaték
Mely összetartja a hazát
Ezért hagyok a népemre én
Egy csodálatos Koronát

Hazudnak majd sokat róla
Feszegetik a gyöngyeit
Piszkos körmű barbár ujjak
Kicserélik a képeit

De nem árthat néki földi ármány
Mert nem földi ez a Korona
Messzi csillagról, égi útról
Hozta az Isten angyala

Ő lesz a hun utódok királya
Ő lesz az örök király
Ő lesz utódaim királya
Ő lesz az örök király


FRIEDRICH KLÁRA : A szövetség

(Részlet az Attila ifjúsága történelmi zeneműből)

Éltek itt népek, kezdettől fogva,
szkíták, hunok és a kelták
Aranykor volt ez, virult az élet,
csak jóra használták fel a tudást

Ellenük támadt a gonosznak vére
tudatlan csürhe, irigy kufár
Égettek könyvet, gyilkoltak asszonyt
utánuk romokban hevert a vár

Siegfrid, Roga, Attila, Arthur
egymással szövetséget kötött
Össze kell fogni, a jónak kell győzni
Az ármányos, pénzéhes horda fölött

Sietnek Roga hívó szavára
eljön Siegfrid és Arthur király
Készen állnak a döntő csatára,
a kard és kehely náluk van már

A négy égtáj felé suhint a kardjuk
vérükkel tele a szent edény
Isten áldását kérik magukra,
Győzelemre csak így van remény

( A hun és a kelta-germán királyok -Roga, Attila, Siegfried és Arthur - közötti
vérszerződésről , valamint a Grálról bővebben írtam a Ház a hídon című 2000-ben
megjelent munkámban, ez később a Kőbe vésték, fába rótták című Szakács Gáborral
közösen írt könyvünkbe is belekerült. )

FRIEDRICH KLÁRA ÉS SZAKÁCS GÁBOR KÖNYVEI MEGRENDELHETŐEK ITT:http://www.rovasirasforrai.hu/Kiadvanyok/1__FK-SZG.htm