Back to Home

 

 

Nyílt levél

Pusztay János

Prima primissima díjas

Tanszékvezető egyetemi tanár úrnak pyj@hotmail.com

Nyugat-Magyarországi Egyetem Uralisztikai Tanszék

 

Tisztelt Pusztay Tanár Úr!

 

Korábban levelet írtam Önnek, amire nem méltóztatott válaszolni. Levelemben a következőt tudakoltam:

1977-ben  A Magvető Kiadó Gyorsuló Idő sorozatában megjelent könyvének (Az ugor-török háború után) a hátsó oldalán kiemelten, és belül a 147-ik oldalon ezt írta: A magyar nyelv igazi hovatartozását első ízben külföldön vették észre. A későbbi II. Pius pápa, Aeneas Sylvius Piccolomini a XV. században egy veronai szerzetes észrevételét örökítette meg két munkájában is, miszerint a magyar nyelv rokona a vogulnak és az osztjáknak. Könyvét bőségesen adatolta, tekintélyes irodalomjegyzékkel is ellátta. Mégis ennek az idézett helynek a szerző nevén túl nem jelöli meg feltalálási helyét.

 

A Tetten ért szavak rádióműsorában Adamikné, Jászó Anna elmondásában ez hangzott el:

A magyar és a vogul-osztják nyelv kapcsolatáról Aeneas Sylvius Piccolomini, a későbbi második Pius pápa 1458-ban Cosmographia címen írt könyvében értesítette a tudományos világot. Egy veronai szerzetes elbeszélésére hivatkozva a következőkről tudósít, természetesen latin nyelven: A mi veronaink, a Don forrásához eljutva beszámolt arról, hogy azok a népek, akik az ázsiai Szkítiában, nem messze a Dontól laknak, ezeknek ugyanaz a nyelve, mint a Pannóniában lakó magyaroké.  Honnan értesülhetett az akkori pápa a vogulok és az osztjákok létezéséről és a magyar nyelvvel való rokonságukról. Pontos adataink nincsenek…

 

Tisztelettel kérném Önt, hogy a könyvében írottak feltalálási helyét szíveskedjen megjelölni. Azt fel sem merem tételezni, hogy az eredetit nem ismeri. Sajnos Adamikné nem tudta az eredeti forrást megjelölni, és a műsor szerkesztője, Balázs Géza sem.

Ezért kérném az Ön megtisztelő segítségét az eligazodásban. Abban talán egyetért velem, hogy a harmadik évezredben nem volna szabad nem létező idézetekkel traktálni sem a rádió-hallgatókat, sem a nyelvtudomány bármely ágának művelőit, és sosem volt forrásokra hivatkozva művelni a nyelvtudományt!

 

Válaszának érkeztéig is tisztelettel köszönti:

 

Halasy-Nagy Endre

 

 

 

 

Nem jött válasz mind a mai napig!