Back to Home

HALÁSZ JÓZSEF DR.

A SZENT KORONÁRÓL

 

 

A lélek irányít, a szellem közvetít, a test végrehajt!

 

A Szent Koronáról

 

A "szent" jelző a Sumír-magyar Bibliában egyedül és kizárólag a Koronára vonatkozik: "Amikor EN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta, fején ékeskedő Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akit már előbb a Földre küldött és most kegyes szemmel nézett rájuk. (Szövetség 5.)" Elgondolkodtató, hogy mit jelent, kire alkalmazható ez a jelző.

Kocsis Istvánnal és Molnárffi Tiborral egy éjszakát beszéltünk-vitatkoztunk át Pomázon "tan" és "eszme" ügyben. Nem ismertem Tibornak azt a tanulmányát, amit Mireisz Tibor idézett, de nagy örömömre szolgál, hogy ő is "eszmét" említ.

Zétényi Zsolttal 2004. Nagyboldogasszony éjszakáján együtt virrasztottunk a Margit szigeti Szent Margit sírnál (mindenkinek ajánlom az oda-látogatást - nem a körülkerített sírnál, hanem az előtte, a Duna felé eső oldalon lévő oltárkőnél hatalmas szakrális erő érezhető). Itt - éppúgy, mint Zsolttal később Kocsis István lakásán - igencsak keményen ütköztettük gondolatainkat. Zsolt - tegnap is idézett - "A Szent Korona-tan mai értelme" c. könyvében nagyon megszívlelendő gondolatokat ír le az "eszme" és a "tan" összevetéseként (http://62.112.194.95/050726_01_09.doc).

 

Attól kezdve, hogy az ósdi judaizmussal (XXIII. János kifejezése) elkezdték nemcsak átértelmezni, hanem az átértelmezett hamisítványt gyakorlattá tenni a Szent Korona eszmében közvetített értékrendet, elindult egy romlási folyamat, amelynek csúcspontja az 1926. évi XXVI. törvény, amely a Szent Korona eszméjének egyik meghatározó, az önigazgatásra vonatkozó részét, a természetes érdekegységet képviselő, felügyelő testületet (több neve van ennek, legismertebb: felsőház) a Szent Korona önigazgatási törvényével ellentétes módon alakította át. Az önmagát a Szent Korona nemzetének nem tekintő (ma sem: ld. a tavaly októberi rabbi-értekezlet) zsidóság "történelmi nemzetként" és az izraelita vallás "történelmi vallásként" képviselői mandátumot kapott. Ez nem volt elég. A testület természetes érdekképviseleti csoportjait (az államalapító és államalkotó nemzetek és vallások, a család, a hivatások és foglalkozások képviselete) is kiegészítették a bárók rendjének képviseletével. (Ez volt az egyetlen rend, amelyehez tartozást meg letetett venni.)

Ez az utolsó lökés volt ahhoz a mélységhez, ahol most vagyunk.

 

Czékus Jób ír a Nagykirályokról. A Szent Korona nem határoz meg királyságot, sőt: emlékezzünk Koppány unokájára, Szent Lászlóra (Bakay Kornél bizonyítékokon alapuló megállapítása): soha nem tette a fejére a koronát, hanem maga előtt hordatta, mondván: "engem Krisztus koronázott meg". A nélkül, hogy mélyebb elemzésbe fognék, meg kell említenem: ezzel azt bizonyította Szent László, hogy a Szent Korona viselője, kedvezményezettje a Nemzet, méghozzá a Szent Korona tagjaiból álló Nemzet. A vezető kiválasztása � akárminek is nevezik � nem emberi kategória.

 

A Szent Koronáról, mint tárgyról is kell írni néhány szót. Badinyi Jós Ferenc a nyugat-kínai, Mao által teljesen kiirtott hunoknál talált egy koronát, ami Kr.e. 1200-ból származott. Kimutatható és bizonyítható a felépítésbeli, szakrális jellemzőkön keresztül hasonlóság a � csak leírásokból ismert � Nimród-koronával és Atilla koronájával (amelynek szintén csak leírását ismerjük). A kutatók eléggé egységesnek mondható véleménye szerint a "Szent István"-koronában felfedezhető az Attila-korona.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a Szent Korona szakrális megjelenése miért "terebélyesedett" az egyszerűtől, az alapvető értékrendi-jezések kifejezésétől, a szinte minden élethelyzetre kiterjedő jelenlegi formáig. Nyilvánvaló a párhuzam, egyrészt az Ősi Törvény evidencia-jellegével és másrészt a Kr.e. V. században erőt kapott mítosz-logosz szétválasztással elért tudatlansággal. (Megtisztelsz, ha elolvasod az ezt kifejtő, tegnapi levelemet a http://www.eunyet.hu/indexu03.html#E06050801 címen.) 

 

Így jutunk el Krisztusig, aki � a gesztákkal és apokriffokkal kiegészített Újszövetség alapján megállapíthatóan � nyilvánvalóan a Szent Koronában megjelenülő Ősi Szövetséget tekintette evidenciának és a tudatlanságot váltotta fel a Tudás Fényének erejével, aminek élethelyzet-bizonyságokon keresztül történő átadásával kegyelmezett meg bennünket. (Ezt akarta XXIII. János a II. Vatikáni zsinat összehívásakor: új bibliát alkotni, a Sumír Bibliát tekintve Ős Szövetségnek.)

Itt az összefüggés a Szent Korona és Jézus között. Ahogyan Jézus Igazság-Tanítását meghamisította az ósdi judaizmus, úgy hamisította meg a Szent Korona szakrális jelképét, az ősiségre visszautaló elemek kicserélésével, azok ellentéteit sugalló zománcokra.

 

Kelt Szegeden, 2006. május 9-én.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel: Halász József

 

 

 
 

© 2002, Pajzsmozgalom Minden jog fenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail:
info@eunyet.hu

 

 
 

 

Vissza a lap elejére