Back to Home

 

Dr. Horkovics-Kováts János

 

Pozsonyban születtem 1955 március 6-án. Édesapám orvos volt, felvidéki arisztokrata földbirtokos családból. Édesanyám, szintén pozsonyi születésü egy elmagyarosodott német család sarja. Bornagykereskedelemmel foglalkoztak.Szüleim, illetve nagyszüleim mindkét oldalról mindent elvesztettek a szlovák állam megalakulása kapcsán.

 

Iskoláimat egészen az éretségiig szlovák iskolákban töltöttem. Az utolsó évben lehetôségem volt külföldi egyetemre pályáznom, illetve felvételiznem.

 

Mivel a felvételi pontjaim alapján sikerült a 200 felvételizô közül az elsô négy közé bejutnom, lehetôségem lett MAGYARORSZÁGRA mennem egyetemre.

 

1973-1979 Debrecenbe jártam az orvosi egyemre. Tanulmányaimat 4,8 átlaggal felyeztem be.

1979-1981 Egerben dolgoztam szülész-nôgyógyászként.
1981 ben fél évig Hevesen voltam kihelyezve egy szülôothonba.
1982 tôl Pápán dolgoztam, majd felkerültem Pozsony mellé Gyôrbe, ahol 84 -ig dolgoztam.
1984-ben leszakvizsgáztam Budapesten.
1984-85 ig Budapesten dolgoztam az Országos Onkológiai Intézet nôgyógy. osztályán.
Közben lemondtam a szlovák állampolgárságról és egy fiktív házasság útján, fél évi hontalan státuszt követôen, megkaptam a magyar állampolgárságot. Ezt követte a válás.
1985-ben disszidáltam németországba. 
1987 ben letettem a német szakvizsgát is, majd 10 évet nôgyógyászként Münchenben dolgoztam, kezdetben különbözö kórházakban, majd saját rendelôben.
1994-ben megházasodtam és kiköltöztem egy bajorországi kisvárosba Dingolfingba, ahol azóta is élek
Van két kisfiam Gábor,István és Róbert, János-Levente.
 

Közel 8 éve belemerültem a magyar ôstörténelembe. Nemcsak a családi tradíciók köteleztek erre, de az a hiányosság is, melyet a szlovák oktatás nem adott meg. Durván hat éve kezdtem a politikai folyamatokban részt venni.

Elindítottam Kárpátmedenceszerte a Szent-Korona fogadalomtételeket, Rövid ideig a Szent Korona szövetség alelnöke voltam, de mivel az ott levô társaimmal nem igazán tudtam együtt dolgozni a különbözô jogi bonyodalmak miatt, kiléptem közülük.
 

Négy éve megalapítottam a Magyar Vár alapítványt www.mv.hu , melynek elnöke vagyok. Egy nemzetstratégiai tanulmányom elôadását követôen, Patrubány Miklós felkért, hogy ismertessem stratégiai elképzeléseimet a MVSZ elnökségével. Azóta aktív tagja vagyok a MVSZ-nek. Tavaly szeptemberétôl hozzákezdtem a németországi magyarság újjászervezéséhez.

Negyed éve a németországi MVSZ elnöke vagyok. Egy hónapja felválaltam a MVSZ honlapjának a szerkesztését németországból, melyet már Ti is ismertek.
Az életrajzomhoz csatolom családfám egy részét, melyet egy honlapról lehet megtekinteni:  http://www.rpsn.de/ahnen/  
Tisztelettel és teljes névvel
Dr. komjáthi Horkovics - urszínyi Kováts János Péter