Back to Home

 

 

KARÁCSONY

Dr. Padányi Viktor

 

 

Áhítatos csendben halkan hull a hó,

Mint lanyha lebbenésű

Angyal szárnyalás,

A Szentkarácsonyéji által surranó

Varázs . . .

Bethlehem regéje leng a Föld felett,

Felénk vágyakat borít a hólepel,

Apám, Anyám a két szegény öreg

Otthon most – ünnepel.

 

A kántálók csizmája ma már nem topog

A hóban . . . s kis kapunk többé már nem rian:

S anyám, szegény, tán épp most felzokog:

„Merre vagy fiam?”

Csengettyű hang csendül valahol az éjben.

. . . S szívemnek keserűen csurran le a vére,

Amint legörnyedek megalázva, mélyen

Egy idegen oltár idegen kövére. . .