Back to Home

 

ADY ENDRE

KARÁCSONY

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének.
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni.
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja.
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen -
-Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni.
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermekszívvel
A világgal
Kibékülni.
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni ...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra ...

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *

 

Hervay Tamás

 

Magyar advent

 

Nincsenek szavaink,

Kimondtuk már mindet!

Ölben tehetetlen kezünk,

Fel sem emeljük fejünket,

Ha csattan rajta a hír:

„Valahol verik véreinket!”

 

Vörösben ködlik a világ,

Látjuk tulajdon szemünket.

Már nincs szavunk,

Hogy kimondjuk nevünket.

Már csak izzón fáj:

Elárultak bennünket!

 

Mily esendő az ember,

Mily kicsiny, milyen gyönge!

Csak egy hazugság kell

És a göröngyre,

Disznók elé hull kezéből

Igazsága gyöngye.

 

Fejjel előre zuhanunk

Némán önnön ölünkbe.

Künn, a fájdalom csendje,

Benn a sötétség csöndje.

Összegömbölyödünk!

Várunk születésünkre.

 

Szisszen az első sugár

Ahogy belehasít a szívbe.

Dobbanva, nyílik a szív,

Törik a félelem csöndje:

Megszületett az IGE!

És fénylik szemeinkben!

 

Mi is megszülettünk,

Hisz egy a létünk a Fénnyel!

Kinyújtózhatunk,

Emeljük szemünk az égre!

Beszélni tanulunk,

Igét szólni a Mindenséggel!

 

Mert újra vannak szavaink,

Kimondhatatlan szépek!

Mert a Fény írja szívünkbe,

Ajkunkra, dalnak, mesének.

És nincs többé oly hazugság,

Mellyel félrevezethetnének! 

 

Mert, ha áll a magyar,

Felállhatnak a népek!

És ha szól a magyar,

Szabadul, szárnyal a lélek!

S lesznek áradó szeretetében

Egyek a népek a Fényben!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Hervay Tamás

 

Karácsony éj

 

A sötétség legsötétebb éjjelén

Életem pislája csak a remény

Hogy künn újra megszületik a Fény.

 

Mert a világ köröttem oly sötét

Bár látom műfény-tengerét

Vigasztalanság szerteszét.

 

Rombol a dühnek démona

Mögötte ördögök hada

És az égnek sincs már hava.

 

Uram, tudom, Te Vagy nekünk

El hagyhatunk, nem veszíthetünk

Kérlek, add, lehess velünk!

 

És fellobbant, ég már a remény

Elcsendesült bennem a mély

Figyelem, hol, merre gyúl a Fény

 

Ott fenn, csillagos peremén az égnek,

És szívemben kis sugarak kélnek

Égi éknek, angyalok énekének

 

A sötétség legsötétebb éjjelén

Hiába a sötét, ha van remény

Mint künn, megszületik benned a Fény!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Mihályi Molnár László
KARÁCSONY

először a csillag
először a fény
először a lélek
a Mindenség egén
majd eljön az ember
az új kor reggelén
a felkelő napban
ébredő remény
először a jóslat
először az ég
azután a pásztor
s végeztül a nép
ringó pici gyermek
síró kicsi bárány
szerető szemében
megváltó szivárvány

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Paudits Zoltán
Karácsonyi ima

A Fényfia eljön
szép Pannóniába,
szeretetét hozza
Nagy-Magyarországra.

Táltosok jóslata
mutatja a jelet,
kisded jászolához
csillagösvény vezet.

Megváltónk, Jézusunk
színed előtt állunk,
töröld el bűneink,
mentsd meg az országunk!

Mi vétkünk, mi vétkünk,
mi igen nagy vétkünk,
bocsásd meg, s tedd eggyé
árva magyar népünk!

Fény Atya, Fény Fia,
Fény Szüze, szent Hármas,
szívünknek a remény,
lelkünknek a támasz.

Megváltónk, Jézusunk
trónod előtt állunk,
töröld el bűneink,
emeld fel országunk!

Mi vétkünk, mi vétkünk,
mi nagyon nagy vétkünk,
bocsásd meg, s tedd naggyá
újra magyar népünk!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Kis Jézuska kérve kérünk,
tégy miértünk nagy csodát.
Rabláncot hord annyi vérünk,
és nem bírja már tovább.
Nyújtsd kezecskéd csak feléje,
szólj csak egy szót, édeset,
s magyar népünk szerencséje,
boldogabb lesz, fényesebb.

Áldott, békés karácsonyt,
és Őseink Isteni Fénye,
vigyázza a Magyart.

 

Ismeretlen költő

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Széllyes Sándor

 

Székely Karácsony

 

Hóba temetkezett csíki havasokon,

Áron – egymagában – fenn a Madarason. . .

-- Uram, -- fohászkodik – Fiad megszületett,

Karácsony este van. . . Hogy ha megteheted,

Te, aki rendezed ezt a nagyvilágot,

Jutass nekünk is egy kicsi boldogságot.

Hallottalak, Áron, de nem mondtad kinek?

-- Népemnek, Uram, szegény székelyeknek.

Az Úr kicsit hallgat, majd így szól: Te Áron!

Jókedvemben kaptál. . . Legyen úgy. . . Nem bánom. . .

De még mielőtt a kérést teljesítem,

Valamit meg kéne magyarázni nekem:

Én a székelyekről hallottam eleget,

Mondtak már rólatok hideget, meleget. . .

Tudom hívők vagytok, sokat imádkoztok,

De szidásomban is világ elsők vagytok.

Hallom, magatokat székelynek valljátok,

S kiválasztott népem neveit hordjátok:

Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid,

Az egész Biblia – vissza Ábrahámig. . .

Ha jól meggondolom, szinte már úgy vélem,

Hogy Csicsó – Názáreth, s Ditró – Jeruzsálem.

Aztán – ha jól értem magyar a beszéded,

S mégis a székelyek boldogságát kéred. . .

Miféle náció, ha a nyelve magyar?

-- Ó, Uram, -- szólt Áron – a székely is magyar,

Csak egy kicsivel több.  Igaz, hogy nem sokkal,

De több!  Legalább úgy három vagy négy fokkal.

Ott állt a sok fenyő keményen, vigyázzban,

Gyertyák pislákoltak ezer csíki házban,

Megkondult Csiksomlyó Máriás harangja,

S szelíd korholással szólt az Úr hangja:

-- Jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet:

Ez a „kicsivel több” megmagyaráz mindent.

Én megértettelek, és most érts meg Te is:

Kicsit ezért több a szenvedésetek is.

 

 

******************************************************

 

 

Babics Mihály

 

KARÁCSONYI ÉNEK

 

Miért fekszel jászolban, Égkirálya?

Visszasírsz az éhes barikára.

Zenghetnél, lenghetnél angyalok között:

mégis itt ridogálsz, állatok közt.

 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma

jobb tán mint csillag-űr szele volna?

Jobb talán a puha széna-alom,

mint a magas égi birodalom?

 

Istálló párája, jobb az Neked,

mint gazdag nárdusok és kenetek?

Lábadhoz tömjén hullt és aranyhullt:

kezed csak bús anyád melléért nyúlt. . .

 

Becsesnek láttad Te földi test

koldus ruháját, hogy fölvetted ezt?

S nem vélted rossznak a zord életet?

Te, kiről zengjük, hogy „megszületett”!

 

Szeress hát minket is, koldusokat!

Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.

Csengess éjünkön át, csillantasd elénk

törékeny játékunkat, a reményt.