Back to Home

 

Tomory Zsuzsa

 

KATALÁNOK

 

Néha csak a lélek titkos rezdülései intik a késő utódokat rokon népek felismerésére még akkor is, ha ezeket a tudomány más népcsalád gyermekeiként könyveli el.

Magyar népünk lelkét az Isten – Haza – Szabadság  szent eszméi éltetik, s ha ezeket másokban is megtalálja: testvérének érzi. Ilyen az esetünk a katalánokkal kapcsolatban. A tudomány szerint az indoeurópai nyelvcsalád tagjai. Nemzeti jelképük, zászlajuk első megjelenésekor már kialakult műveltséggel rendelkeztek 1112-ben. Spanyolország politikai keretén belül három független és saját nyelvvel rendelkező nép él: a katalán, a baszk és a galíciai.

Napjainkban folynak a katalán alkotmányt módosítani akaró igyekezetek. Sajnos a számítógépem „megette”, s nem tudom pillanatnyilag pótolni az ősi katalán alkotmányt, melynek csak egy-két gondolatára emlékezem. Többek között emlékezem, hogy hazájuk élére emelt személyt figyelmeztetik arra, hogy a nép köréből emelték ki, semmivel sem jobb társainál, s szükség esetén azok, akik magas hivatalába helyezték, el is mozdíthatják. Ilyen és hasonló gondolatok emlékeztettek a székely alkotmányra, mely szerint minden székely nemes, s kiváltságait még hazája elhagyásakor is magával viheti.

A kérdésre: ki a Katalán válaszuk az, hogy akárki, aki katalán akar lenni, s nem csak olyan valaki, aki ott született. Bár minden katalán beszél spanyolul, otthon, üzletekben, nem hivatalos helyeken még tiltás ellenére is saját nyelvüket beszélték. Andorra hivatalos nyelve, beszélik dél-Franciaországban, Olaszország némely részében, melyet a katalán királyok foglaltak el a középkorban. Az Európai Unió nemrégen fogadta el Barcelona hivatalos nyelveként a katalánt, bár aláírási joggal nem rendelkeznek e nyelven. A számítások szerint kb. tizenegy millió ember beszéli a katalán nyelvet.

Műveltségi elemeik: nemzeti himnuszuk, védőszentjük Szent György, szeptember 11., a katalánok nemzeti ünnepe, s zászlajuk. Interneten arra törekedik a katalán kormány, hogy a „.cat” szócskát használhassa az „.es.” helyett. A katalánzászlót Európa legrégibb zászlajának tartják – természetesen figyelmen kivül hagyva Árpád-sávos zászlónkat:

A skótok  történelmileg nem bizonyított zászlaja 736-ból származik, s 1286-ig el is volt ismerve.

Occitania Toulouse-keresztes zászlaja 1088-ból származik, 1241-ig volt elismerve.

Portugália zászlaja: 1133-ból

Ausztria zászlaja 1191-ből származik. (Magyarázatát nem találtam).

Dániáé 1219-ből

Angliáé 1249-ből származik

A katalán nemzeti zászlón négy piros és öt sárga csík látható.

Nemzeti himnuszuk függetlenségük megőrzéséről zeng, az Els Segardors dallamára. Az első néhány sor szerint támadóik ellen felemelik szikéiket, s míg arany kalászt aratnak, az ellenségtől e szikékkel megszabadítják magukat. Ez már a második alkalom, hogy székelyeink jutnak eszükbe, kiknek ugyancsak a szike volt kedves szerszámuk a kora kőkorszaktól kezdve a tűzkövesi szobor értele szerint. S itt jut eszünkbe, hogy a katalán név első szótagjának fordítottja ugyancsak a székely Sz-k szócsoportba tartozik. Székely – szike – kat -- , de ide tartozik a kaszabol gondolatkör is.

A jövő kutatóira vár a katalán – magyar kapcsolatok teljes feltárása.

(Score of Els Segadors.

TEXT OF THE NATIONAL ANTHEM

Triumphant, Catalonia,
Will once again be rich and full!
We must not be the prey
Of those proud and arrogant invaders!
Let us swing the sickle!
Let us swing the sickle, defenders of our land!
Let us swing the sickle!
Now is the moment, oh reapers!
Now is the moment, to be alert!
Awaiting the arrival of another June
Let us sharpen our tools!
(Chorus)
May our enemy tremble
On seeing our noble flag:
Just as we reap the golden corn,
May we also cut free of the chains!
(Chorus))

 

Irodalom:

Beverly Leetch, Modern Languages Towson University.