Back to Home

Kelemen József

KIÁLTVÁNY A NEMZETHEZ

 

Honfitársaim!

 

   Történelmünk eddigi egyik legnagyobb krízisét éljük és szenvedjük, mert a gazdasági, társadalmi, a politikai, az erkölcsi, bizalmi és az ökológiai válság együtt van jelen Magyarországon. Az évek óta elhúzódó válságban a legnagyobb mértékben azok sérültek meg, azoknak vált kilátástalanná a jövője és vált bizonytalanná a jelene, akik mind több és több munkával kényszerültek és kényszerülnek létüket fenntartani.

   A fokozódó küszködés és hajsza a létért, felőrölte milliók egészségi állapotát. Így, gyorsuló ütemben romlik a legértékesebb nemzeti kincsünk: az egészségünk.

   A lakosság halálozási és megbetegedési mutatói romlanak, csökken a születéskor várható átlagos élettartam.

   Különösen tragikus, hogy ez az állapot a fiatal korosztályra, sőt ma már ez a gyermekeinkre is jellemző.

   Látványos mértékben romlott a lakosság kultúráltsági, műveltségi szintje és súlyos értékválság alakult ki, amely tükröződik az erkölcsi viszonyok drasztikus torzulásán.

 

   A válságból való kilábalásunknak még a nyomai sem találhatók a nemzetgazdaságban!

   Az ország aggasztó méretű eladósodásának közepette kormányzatunk az újabb külföldi hitelek fölvételével kívánja a bajokat orvosolni. Ezek a hitelek (mint ahogy korábban is) nem segítik a belső fejlődést, mert az átmeneti könnyebbség után  - egyebek mellett kamatok formájában -  hatalmas összegű tőkekivonást idéznek elő. A deficit beláthatatlan mértékű növekedése és elszabadult unfláció várható. Az adósság törlesztésével elkótyavetyélik a magyar nemzet vagyonát. A jelenlegi, ún. spontán privatizációnak pedig beláthatatlan következményei lesznek, ha nem kap védelmet a társadalmi tulajdon.

 

   A kapkodó, egymásnak ellentmondó intézkedések nyomán a gazdaság szabályozhatatlanná vált, az előremozdulásnak még csak a jelei sem tünnek föl ebben a lemerevedett struktúrában. A jelenlegi gazdálkodás elszakadt mindenféle törvényszerűségtől: diktatórikus, központilag irányított, külföldi pénzügyi csoportok érdekeinek alárendelt, hazardírozó gazdálkodás, amely elősegíti az ügyeskedők meggazdagodását, de nyomorba taszítja a lakosság egyre növekvő hányadát. Ilyen körülmények között egyre erősödik és szélesedik a korrupció. A fokozódó korrupció pedig fokozódó teljesítménycsökkenéssel jár együtt, amelynek következtében megbénul a társadalom és a gazdaság egészséges, lendületes fejlődése.

 

   Súlyosbítja a helyzetet, hogy a többpártrendszer keretei között folytatódik a nemzet erőinek megosztása. A hatalomért folyó összpolitikai marakodásban pedig tovább gyengül az emberek bizalma és tovább csökken értékteremtő, cselekvési képessége.

 

   Ebben a helyzetben a társadalmi feszültségek halmozódása elérhet abba az állapotba, amikor már nem az ész, hanem az érzelem: az éhség, a félelem, a gyűlölet irányítja milliók cslekvését.

   Ez lenne a nemzet tragédiája!

 

Honfitársaim! A jövő nemzedéke, gyermekeink, a haza, a nemzet létérdeke, hogy közösen keressük a megoldást a tragédia elkerülésére. Most minden érdeket az ország érdekeinek kell alárendelni!

   Nem a hatalomban való részvétellel vagy osztozkodással, hanem tudásunkkal, okos érveinkkel, őszinte helyzetfeltáró és az erőket egyesítő szándékú magatartásunkkal kell előbbre vinni az ország ügyeit! Ehhez sem pénzre, sem funkciókra, sem pártházakra nincs szükségünk! Az együttműködni szándékozóknak csupán tudásukat és tisztességüket kell adniuk.

-2-

 

   A megoldást egyetlen út jelentheti: a belső nemzeti erő, a még meglévő hazai szellemi vagyon hasznosítása, az erkölcsileg és szakmailag még le nem épült, vezetésre alakalmas   - ma még kevésbé ismert -   személyek bevonása az irányításba.

   Sorsunk alakításában csak  magunkra számíthatunk! Ha hozzáértő szakemberek veszik kezükbe ügyeinket a kormányban, a parlamentben, minden közintézményben és a gazdaság irányításában, akkor biztos, hogy megvalósíthatók az oly régen várt intézkedések.

 

   Nemzetünk fölemelkedéséhez nyugalomra, szolidaritásra, kölcsönös együttműködésre és segítségnyújtásra, békére van szükség! Ha mindannyian akarjuk, akkor a közelgő tavasszal, a természet megújulásával együtt megújul nemzetünk is.

 

   Nemzeti önvizsgálatra, mindannyiunk lelkiismeretvizsgálatára, erkölcsi megtisztulásra van szükség!

 

Legyen 1990 márciusa a nemzeti lelkiismeretvizsgálat, a nemzeti megbékélés, a nemzet újjászületésének hónapja!

 

 

 

   Kiskunfélegyháza, 1990. február 24.

 

 

                                                                                                        Kelemen József

                                                                                                     okl. gépészmérnök,

                                                                                                  okl. gazdasági mérnök