MVSZ Elnökségi távszavazás – eredményhirdetés

 

 

Az MVSZ Elnöksége 2009. február 11-12. között távszavazással határozott a Trieszti Nyilatkozat elfogadásáról és A trieszti székhelyű Elüldözöttek és Menekültek Európai Uniójához való csatlakozásról.

 

 

Trieszti Nyilatkozat

 

Mi, elűzöttek, menekültként élők, erőszakkal kitelepitettek, és azok akiket az országukon belűl telepitettek át – európai népek és nemzetiségek – felhívással fordulunk az államokhoz és intézményekhez, különösen azokhoz, amelyek felelősek a fenti eseményekért:

 

1. Ismerjék el, hogy az elűzetés, a menekülésbe kényszerítés, az erőszakos kitelepités és a népek erőszakos áttelepitése, még ha országon belűl is történik, valamint azok az eszközök amelyek a személyeket menekülésre kényszerítik, mind illegálisak, és biztositsák az érintetteknek a visszatéréshez való jogot;

2. Ismerjék el azokat az elveket, és teremtsenek olyan feltételeket, amelyek a nemzetközi jog és emberjogi törvények szerint biztosítják, védik, garantálják és helyreállitják az elűzöttek, száműzöttek, helyváltoztatásra kényszerítettek, hazájukban máshová költöztetettek és menekültek érdekeinek és jogainak teljes védelmét;

3. Hozzanak olyan nemzeti törvényeket, és ratifáljanak olyan nemzetközi szerződéseket, amelyek igazi nyugalmat, kártérítést és teljességében való helyreállittatást (restitutio in integrum) biztosít azoknak az áldozatoknak vagy az áldozatok rokonainak, akik valamilyen formában elűzetést, száműzetést, helyváltozásra kényszerítést, hazájukban máshová telepítést és menekülést szenvedtek el;

4. Biztosítsák a történelmi igazság megismertetését az Európai Unió tagállamaiban levő minden szociális retag számára, különösen az ifjúságnak, azokról, akiket elűztek, száműztek, helyváltoztatásra kényszeritettek, hazájukban máshová költöztettek és menekültté tettek valamint azokat a rendeleteket, amelyek ezeket sújtották, és azokat a területeket ahová toloncolták őket;

5. Kezdjék meg az elüldözöttek, számüzöttek, erőszakkal áttelepitettek, belső számüzetésben élők és menekültek valamint az elüldözés, számüzetés, erőszakos áttelepités, belső számüzetés és menekülés áldozatainak rokonai közötti együttműködést;

6. Megfelelő intézkedésekkel vessnek véget azoknak az erőszakos körülményknek, amelyben a fent említett történések folytatódhatnak vagy ezeket előidézik, és ahol lehet idézzék törvény elé azokat a személyeket akik ilyen bűnöket és törvénytelen cselekedeteket elkövettek, és azokat, akik nem intézkedtek az ilyen cselekmények előfordulásának megakadályozásáért;

7. Az Európai Unióval közösen szenteljenek hivatalos emléknapot annak a többmillió személynek az emlékére, akiket az elmúlt 100 évben elüldöztek, száműztek,erőszakkal áttelepítettek, belső száműztésbe vagy menekülésre kényszerítettek, hogy a jövő generációit így emlékeztessék a háborúk és fegyveres konfliktusok borzalmaira.

 

Mi, Európa népei és nemzetiségei, akik elfogadtuk a jelen Nyilatkozatot, felhívjuk mindazokat a személyeket és csoportokat, akiknek jogait hasonló módon megsértették, hogy egyesítsük törekvéseinket a Nyilatkozatba foglalt közös szándékok és célok elérése érdekében.

Az elűzöttek, száműzöttek, helyváltoztatásra kényszerítettek, hazájukban máshová költöztetettek és menekültek képviseletében 2007. március 30.-án Triesztben egybegyűltek, a fenti Nyilatkozatot egyetértésben jóváhagyták.