Back to Home

MVSZ Sajtószolgálat - Petíció

 

 

Petíciót dogozott ki a trianoni (1920. június 4.) és a párizsi (1947. február 10.) békeparancsok fölülvizsgálatára a Magyarok VII. Világkongresszusának kezdeményezésére a Magyarok Világszövetsége. A párizsi béke 63. évfordulójának közeledtével az MVSZ közzétette az Igazságot Európának! c. petíció öt mellékletét, magyarul és angolul. A dokumentumok az MVSZ honlapján olvashatóak. A párizsi békét a 3. melléklet taglalja.

 

MVSZ Sajtószolgálat - 2010. február 8

 

1.      Melléklet: A Magyarok VII. Világkongresszusának nyilatkozata a magyar nép önrendelkezési jogáról – http://www.mvsz.hu/mellekletek/mell1_hu.htm

 

2.  2.   Melléklet: Magyarok VII. Világkongresszusa. Trianon újraértékelése – Konferencia.  Indítvány – http://www.mvsz.hu/mellekletek/mell2_hu.htm

 

3.  3.   Melléklet: „Mint kígyó sziszegett az egész mezőny” … A párizsi béke 60. évfordulójára – http://www.mvsz.hu/mellekletek/mell3_hu.htm

 

4.  4.     Melléklet: „Boldogok a békességre igyekezők…” - Az erdélyi ENSZ-perre okot adó Elaborátum – http://www.mvsz.hu/mellekletek/mell4_hu.htm

 

5.      Melléklet: Kivégzések és kétezer év börtön. Erdélyi kísérletek a párizsi békediktátum megváltoztatására – http://www.mvsz.hu/mellekletek/mell5_hu.htm