Back to Home

 

 

                               NÉZZ VÉGRE MÁR MAGADBA!

 

 

Soros nevelt, “FIDESZ”  vezér,                    Ma a Nemzet túléléshez,

nézz végre már magadba!                        áldozatot, vezért vár.

 A Magyar Nép csodát tenne,                  Ötvenhatban, szabadságért,   

az őszinte szavadra.                                   nagyon magas volt az ár!                         

 

Elnök lévén, kijátszottad,                          Ésszel többet kell ma vívni,

fél-Nemzetnek bizalmát!                           fegyverrel, most nem lehet!

Növelted a pénzhatalom,                          Pénzhatalom, törvényekkel,

kamagyarmat hatalmát.                            uralja a Nemzetet!  

 

Sorosnak a szívességért                             Cseréljük ki a pénzrendszert,

megfizettél eleget!                                      nyomorunknak fő okát.

Tavasszal, a választáskor,                           Nemzetközi bankároknak,      

szolgáljad a Nemzetet!                               ne építsünk palotát!        

 

Magyar érdek követeli,                               Minden rendszer, minden törvény,

legyen egy az akarat!                                  csak a Népet szolgálja!   

Megértéssel döntögessünk,                      Nem lehet a Magyar Nemzet,         

közönytől lett falakat.                                senkinek a szolgája!     

 

 Montreal, 2010 január 12.                        Madarasi R. István

                                                                   Magyar Adófizetők Országos Szövetsége

                                                                                                                                      Örökös Tiszteletbeli Tagja

Tisztázzuk a fogalmakat:

Közíró nevem Madarasi R. István, egyszerűen azért, mert Bács-Bodrog vármegyében fekvő Madaras községben születtem.  Kettős álampolgár vagyok: Magyar és kanadai. Született családi nevem, a tizenhetedik századból örökölt lengyel név: Ralbovszky István, Kanadában Steve Ralbowsky.

 

Két hónap múlva 87 éves leszek. Természetesen ehhez még a nálunknál sokkal tökéletesebb Értelem hozzájárulása is szükséges, amit én imával szoktam naponta megköszönni. Későn komolyodtam, azaz – ismétlem Felsőbb Akarattal – hosszabb ideig voltam fiatal. Nyolcvan éves koromban megismerkedtem a számítógéppel. Feleségemmel pedig 28 évesen. Tavaly októberben múlott 58 éve, hogy együtt járjuk az élet göröngyös, kövesútját.

 

Eddig állandóan Ő volt a konyha és a háztartás főnöke. Nekem, csak tea-főzésre volt engedélyem. Karácson előtt azonban feleségem eltörte csukló fölött a jobbkezét. Akarata ellenére – sajnos – én lettem a háztartás főnöke, de Ő lett a „parancsnok,” mert én „semmihez” értek! Nálunk tehát a gyógyulás idejére (5 hét) nőuralom van. Na, de legalább rend van! Be kell vallanom, ez a történés mindkettőnk számára nagy fájdalmat okozott! Feleségemé sokkal nagyobb mint az enyém!

 

Térjünk a tárgyra:

Már többször – nyilvánosan – kijelentettem, nem vagyok költő! Csak rigmusokat faragok, mégpedig azért, mert a mondanivalómat azokhoz intézem, akik a társadalmunk alapigényeit munkáikkal kielégítik. Akik, társadalmunk – ha tetszik, ha nem – Nenzetünk valódi vagyonát mindennap, kemény testi munkával létrehozzák. Stílusomat, az értelmi mukával foglalkozó Nemzettársak ugyancsak könnyen megértik, habár többen primitívnek tarják! Sebaj!

 

 

 

 

 

„Történelme során a Magyar Nemzetnek szinte állandóan küzdenie kellett a szabadságáért, akár külső ellenség vagy belső elnyomás ellen. Nemzetünk ma csak látszólag szabad, míg a valóságban könyörtelen gazdasági elnyomás alatt él. S ez ellen a küzdelem nem lehet fegyveres, mert az egyenlő az öngyilkossággal!” (NEMZETI HITEL Clifford Hugh Douglas után, Madarasi R. István)

 

“ A Nemzet Szabadsága, az egyén belső igényeiből fakad. Minél több igényét – anyagi és értelmi – képes kielégíteni az egyén, a család, a Nemzet, annál nagyobb a szabadsága.” (Madarasi R.István, Nemzeti Hitel) Ennek érdekében, nem évtizedeken – sőt Kossut-tól  a mai napig - nem évszázadig kell „szócsépléssel” hülyíteni a népet, hanem az értelmes vezető rétegnek kötelessége ezt tettel valóra váltani! Vagy, kivelük a vezetésből!

 

Ma, először tudni, ismerni kell olyan pénz-és gazdaságrendszert, amelyik nem minden áron termelni akar csupán azért, hogy munkát adjon a népnek, hanem azért is, hogy a termelt árú – megvehető áron - a fogyasztóhoz is eljusson! Fent-említett ilyen rendszer, sem a demokratikus, kapitalista vagy a kommunista rendszerben nincsen. Tehát kell, hogy ilyent megismerjünk és néppel is megismertessük, hisz a nép hozza létre a valódi, vagyont. Termelés, fogyasztás nélkül értelmetlen!

Másodszor, miután már ismerjük – a fennemlített – rendszert, törvényekkel kell megvédeni.     

Harmadszor, azaz végül is,  Ki kell takarítani az Országházát és mindennapi életünk alaptörvényévé kell tenni a „NEMZETI HITEL PÉNZ-ÉS GAZDASÁG-RENDSZERÉT! Amelyik:

*egyensúlyt hoz létre az árak és a vásárlóerő között

*lehetetlenné teszi az infláció kialakulását (jelen rendszerben a tőzsde az infláció gyára,)

*törvénnyel segíti és buzdítja az egyéni érvényesülés kezdeményezését,

*szükségtelenné teszi a külföldi kölcsönöket és a külföldi karvalytökét,

*lecsökkenti az adót, majd idővel – a természetes fejlődés folyamata által – megszűnteti azt,

*nem engedélyezi a Nemzet pénzét „tisztán” spekulációra használni,

*nem vezet be szabadság-korlátozást, mint azt a szovjet rendszer tette,

*iskola rendszerében, az emberi (alaki) értékek nevelését nem hanyagolja el, a tanítással elért 

  tárgyi tudás javára,

*elősegíti a NEMZET SZAPORODÁSÁT, mert a jólétben az anyák nem mondhatják többé: „mire

   szüljek, a nyomorra?”

*lecsökkenti a bűnözést, mert megszűnteti a nyomort,

*gazdaggá teszi a Nemzetet, többek között azért is – hadd lássák a szomszéd országok lakói azt, hogy Magyar-

  országon jobb és szebb az élet – így, létrejöhet a Kárpát-medence, először csak gazdasági egysége a politikait –

  mint államszövetséget – létrehozza majd a józanész,

*kielégíti az egyén, a család, a Nemzet belső igényeit, boldoggá és szabaddá teszi a Kárpát-medence népeit.

 

A tavasszal történő választás után, ha nem szakadunk el a jelenben lévő pénz-és gazdaságrendszertől, akkor a nemzetközi pénzhatalom kamatgyarmatán végleg felmorzsolódik a Magyar Nemzet!

 

Montreal, 2010 janár 12.                                            Madarasi R. István