Back to Home

 

Második pálos emléknap és könyvtrilógia „Magyar Pálosok” címmel

 

Február 14-én a Magyarok Világszövetsége székházának Széchenyi termében nagy érdeklődés mellett került sor a második pálos konferenciára. Bakk István, Rumi Tamás, dr. Tóth Judit, Virág László Gábor, dr. Gyárfás Ágnes, dr. Juhász Miklós, Rostás László,  Gönczi Tamás és Szántai Lajos tartottak előadást a magyarság sorsával oly szorosan összefonódó fehér barátok történetéről. Stoffán György író, újságíró dolgozatát Pápai Szabó György, a Honlevél újság felelős szerkesztője ismertette Vezér Ferenc pálos szerzetes mártíriumáról. Ez a rendezvény egyúttal tisztelgés volt az első emléknap óta elhunyt Árva Vince atya emléke előtt. A mostani emléknap anyagát a megjelent pálos trilógia II. kötete tartalmazza, Apokrif írások alcímmel. Ez a kötet teszi közzé Árva Vince 2002-ben, a lelkiség napján elmondott önvallomását a Pálos Rend és a saját sorsáról.

 

A Pálos Rend alapításának 750., s teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóját a Magyarok Világszövetsége a háromkötetes, Magyar Pálosok című kiadvány megjelentetésével tette maradandóvá. A gazdag tartalmú, sok színes képet is tartalmazó pálos trilógia kötetei (együtt a három kötet) a konferencián jelentős engedménnyel megvásárolhatók voltak 5500 forintos egységáron. A kötetek természetesen külön is megvehetők. I. k.: 1600 Ft, II. k.: 2400 Ft, III. k.: 3000 Ft.)

 

Az előadások délelőtt 10 órakor kezdődtek, s ebéd előtt adták át a Boldog Özséb emlékének szentelt gyermekrajz-pályázat díjazottjainak járó kitüntetéseket és díszokleveleket. Az MVSZ Pálos Bizottsága tagjai, valamint Ferenczy Zsuzsa (Ausztrália), az MVSZ Etikai Bizottságának tagja adták át a díjakat, s a könyvjutalmakat. A pályázaton részt vevő összes gyermek, a felkészítő pedagógus és maga a küldő iskola könyvtára is megkapta az összes gyermekrajzot tartalmazó színes kötetet, kiegészítve a Fráter György Alapítvány más könyvadományával. A gyermekeket és kísérőiket az MVSZ szerény ebéddel látta vendégül.

 

A rendezvény és a trilógia köteteinek bevétele kizárólag Esztergomi Boldog Özséb szentté avatási költségeit fedezik majd. Amint arról a HONLEVÉL újság már beszámolt, a Magyarok Világszövetsége Árva Vince atya, Boldog Özséb hivatalos posztulátorának felkérésére vállalta a szentté avatási perben az aktor szerepét. Az Árva Vince atya által összeállított, Boldog Özséb szent életét bemutató 17 kötetet 2008. december 13-án, az MVSZ által a Pálos Rend egyetértésével rendezett, első emléknap keretében adták át Patrubány Miklósnak, az MVSZ elnökének.

 A most megjelent pálos trilógiai kötetei:

  

                   MAGYAR PÁLOSOK, I. kötet:

Pálos emléknap a Pálos Rend teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján

2008. december 13.

 

Patrubány Miklós – Előszó ................................................................. 5

Pálos emléknap a 700. évfordulón.......................................................... 9

Budapest – 2008. december 13.

P. Dr. Aczél László Zsongor OSPPE

Adalékok a Pálos Rend hiteles történetéhez 1784 után.......................... 21

Dr. Juhász Miklós

Pálosok, magyar rend? Lengyel rend?................................................... 41

Bakk István

Pálos rendtartományok az elmúlt 700 évben.......................................... 51

Dr. Tóth Judit

A Pálos Rend megtöretése………..…………………………………………....... 139

 

 

                   MAGYAR PÁLOSOK, II. kötet:

Pálos emléknap a 750 éves Pálos rend tiszteletére és Árva Vince atya emlékére

2009. február 14.

 

Előszó – Patrubány Miklós       5

Árva Vince atya

A Pálos Rend története 9

A lelkiség napja

2002. július 21.

 

Árva Vince atya temetése Székesfehérváron      21

Honlevél, 2009. januári szám

 

Bakk István és Bakk Erzsébet

A magyar Pálma           33

Árva Vince atya, az örökre magyar pálos emlékére

Bakk István

A pálos regula. 700 éves a magyar pálos életrend – 1308-2008            51

Gönczi Tamás

Pálosok a magyar hagyományban          97

Gyárfás Ágnes

A Pálosság őstörténete 107

Dr. Hosszú Gábor

A pilisi-pálos rovásírás  113

Rostás László megemlékezése Boldog Özséb szent életéről, Árva Vince atyáról, és az 1308. december 13-án átadott Szent Ágoston-reguláról 117

Magyarok Háza, 2008. december 13.

Rostás László

A  KÖR-TÉ-FA, KÖR-OSZT-ÉN újjászületése,         127

avagy: mit üzennek a fehér barátok?

Stoffán György

Vezér Ferenc pálos szerzetes vértanúsága         133

Szántai Lajos

Pálosok (előadás jegyzet) 139

Virág László Gábor

teológus, magyarságkutató

A Pálos Rend Boldogasszony tisztelete  161

 

 

                   MAGYAR PÁLOSOK, III. kötet:

Boldog Özséb, a Pálos Rend alapítója a 21. századi magyar gyermekek világában

 

Pályázati kiírás 5

Tisztelt Iskolavezetők! Kedves Pedagógusok!  Kedves Tanulók, Fiatalok!

Boldog Özséb és a Fényhordozó Fehér Barátok meséje            9

Mesemondó: Ugrin András bácsi

A zsűri értékelése         15

Honlevél 2009. januári szám

Az Esztergomi Boldog Özséb-rajzpályázat eredménye   17

A beérkezett gyermekrajzok     21

Pályázaton résztvevő munkák jegyzéke 83

 

MVSZ Sajtószolgálat

Budapest, 2009. február 16.