Back to Home

 

 

Siklósi András

 

Megkínzott Magyarország

 

Megnyomorított test

gyógyíthatatlan lélek

Elszürkített ünnepek

megtagadott jelképek

meghamisított múlt

kiirtott emlékezet

 

Senkiházi urak

talpnyalók és rabszolgák

Süketek vakok

elnémított szószólók

börtönbe csukott

vezérnek valók

 

Írások elkobozva

kincsek pincékbe dugva

szobrok ledöntve s összezúzva

Költők gúzsba kötve

lázadók Dózsa-trónon

hősök tömegsírban

 

Aszályok

árvíz

jégtől tönkrevert mezők

gyökerestől kitépett fák

Dögkeselyűk

éhség

kegyetlen pusztítás

 

Kifosztott milliók

borba fojtott álmok

vergődő szárnyalás

Sajtócsászárok

ránk szabadított bankok

álnok köztársaság

 

Szétvert középosztály

kibírhatatlan terhek

céltalan dühöngés

Elvtársi jólét

vérengző kormányok

zsidó s cigány Paradicsom

 

Szétkergetett családok

elhagyott öregek

ízekre vagdalt magzatok

Elzüllesztett nép

megsemmisített erkölcs

megbénított iskolák

Csillagrohadás

 

Elhamvadt szeretet

szénfekete sötétség

hazug ideálok

pokoli gonoszság

Önsorsrontás

külföldre menekülés

öngyilkossági mámor

 

Kitüntetett hóhérok

magasztalt árulók

óriássá tett törpék

Fizetett naplopók

tolvaj idegenek

Sárkánylakodalom

Halálhoz való jog

zsivány- és rablótörvény

kirakat-demokrácia

 

Árokba lőtt ország

Földünkre éhező

ostoba szomszédok

gátlástalan őrült honfoglalók

Romba dőlt városok

sivár üres falvak

„túlnépesedett” temetők

 

Örökös sarki tél

belső tatárdúlás

újszülött Trianon

Megmérgezett élet

reménytelen jövő

megölt föltámadás