Pártusok / The Parthians

 B.G. Zichy-Woinarski: A Question concerning Certain Views of Parthian History

Bihari János: A párthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok... (pdf)

 

Tábori László: Párthiáról és a párthusokról - Honlevél 2008. aug. (pdf)