Back to Home

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

INSTITUTE OF HUNGARIAN STUDIES

 

A FORDULAT

A MAGYAROK VII. VILÁGKONGRESSZUS

2008

 

II. ŐSTÖRTÉNETI KONFERENCIA

 

POPULÁCIÓGENETIKA / POPULATION GENETICS

 

Populációgenetika 1.

    Tartalomjegyzék - (some abstracts are accompanied by an English translation)

    Dr. Begonia Martinez Cruz: A Multilocus Genetic Landscape in Central Asian Human Populations

    Pamzsav Horolma et al: A hun és jelenlegi mongol populáció genetikai eredete

    Zalán Andrea et al: A magyar populáció Y kromoszómális haplócsoport összetétele

    Nagy Károly et al: Populációgenetikai vizsgálatok XVII. sz.-i hazai múmiakban

    Mészáros Anita et al: Európai és ázsiai eredetű mitokondriális DNS haplocsoportok vizsgálata dunántúli populácóban

    Egyed Balázs et al: Genetikai strukturáltság a csíki székely és a gyimesi csángó népességben

    Nádasi E. et al: Székelyek: a honfoglaló magyarok rokonai?

 

Populációgenetika 2.

    Gáspár Róbert et al: Az uráli nyelvcsalád népességének genetikája a mitokondriális DNS vizsgálatok alapján

    Völgyi Antónia et al: A romák eredetének keresése apai ágon

    Újházy Kolos: Népünk genetikai családfája

    Maróti Zoltán et al: Génszegregációs vizsgálatok autoszomális domináns polycystás vesebetegek családjaiban

    Dr. Judit Béres et al: The Polycystic Kidney Disease of Stefan Báthory, Prince of Transylvania and King of Poland

    Dr. Kiss István et al: Daganatok iránti egyéni érzékenységet befolyásoló allélpolimorfizmusok vizsgálata hazai pop...

 

Populációgenetika 3.

    Béres Judit Ph.D.: Hazai népcsoportjaink eredete és eltérő betegségspektruma

    Fehér Ágnes et al: Dopamin rendszerrel kapcsolatos genetikai polimorfizmusok vizsgálata roma és nem roma popul...

    Mészáros Anita - Dr. Béres Judit: Hazai etnikumok/populációk genetikai struktúrája