Back to Home

 

 

 

Záhonyi András

 

 

Rovásjeleink és a mezopotámiai jelkészlet

Novotny Elemér összehasonlító táblázatának újraértékelése

 

 

A táblázat Novotny Elemér: Sumir nyelv – magyar nyelv? c. 1976-ban megjelent könyvének címlapján szerepelt. Ebben a sumer ékjelek és a székely rovásjelek összehasonlítása, párhuzamai láthatók. Sajnos csak 13 rovásjelre (a teljes jelkészlet kb. 50%-ára) mutat sumer párhuzamot.

 

Vegyük most rövid vizsgálat alá Novotny táblázatát!

 

A 13 párhuzamot bemutató táblázatra rápillantva azonnal megállapíthatjuk, hogy a L.381 ékjel kétszer szerepel a táblázatban. Ez azt jelenti, hogy a jelet két, egymástól eltérő rovásjelnek is megfelelteti a szerző.

L.381 klasszikus képjeléhez Novotny az E rovásjelünket társítja (a hozzárendelés megalapozottságát a L.381-nél szereplő E8 sumer olvasat tovább erősíti).

Mellette másodszor azonban a T rovásjelünk szerepel  (noha annak csak egy ferde szára van, míg L.381 egyik bemutatott ékjeles változatának kettő).

 

A feltüntetett L.383 PI óbabiloni ékjele mellett nem a P rovásjelünknek, hanem az Ő rovásjelünknek,

a L.483 ékjel mellett nem az R rovásjelünknek, hanem a CS rovásjelünknek,

a L.393 képjel  mellett nem az Ü rovásjelünknek, hanem az É rovásjelünknek,

a L.13 ékjel nemcsak a D rovásjelünknek, hanem ősi sumer képjeles változatában az 1000-et jelentő rovásjelünknek,

a L.480 ékjel mellett nem az I rovásjelünknek, hanem a (ferde keresztvonal nélküli) SZ rovásjelünknek

illene szerepelnie.

 

Itt jegyzem meg, hogy L.1 képjelénél ugyancsak egy függőleges vonal szerepel, melynek fonetikai értékei: as, asz. Így L.1-nek a székely-magyar rovásírás SZ jelével még szorosabb a kapcsolata, mint L.480-nak!

 

Az előbbiekben említett L.381, L.393 és L.13 jelek képjelei:

 

L.381    L.393    L.13

 

Az előbbi pontatlanságok ellenére nem szabad elvetnünk, illetve abbahagynunk rovásjeleink és a mezopotámiai képjelek, ékjelek formai és tartalmi vizsgálatát, hiszen vannak további megerősítő párhuzamok is. Pl.

 

a L.377 ékjel (jelentése: tálka, töredék) a T rovásjelünkre emlékeztet,

a L.295 ékjel (PA -- jelentése: ág, elágazás, UGULA – jelentése: főnök) a GY rovásjelünk formájával egyezik meg,

 

a L.74 (BAR – egyik jelentése: kereszt) jel formailag egy kereszt, neki a D vagy a B rovásjelünket (formailag egy elforgatott kereszt) feleltethetjük meg,

 

a L.411, L.362 és L.377 ősi sumer képjele az N rovásjelünkkel azonos alakú (az azonos formájú jelek közül most L.362-t mutatom be),

 

a L.12 (SIL – egyik jelentése: út) képjele formailag az S rovásjelünknek felel meg.

 

Az előbbiekben említett L.377, L.295, L.74, L.362 és L.12 jelek képjelei:

 

L.377  L.295  L.74  L.362  L.12

 

A több szempontból is felismert párhuzamok természetesen még nem bizonyító erejűek. A rovásjelek kb. felénél felismert megfeleltetés azonban remélhetőleg arra készteti majd a szakembereket, hogy a rovásjeleink mezopotámiai és egyéb ősi kapcsolatát minden jel esetében tanulmányozzák. Ez a kutatás megerősítést adhat ősi kultúránk keleti, mezopotámiai gyökereinek megismeréséhez.

 


 

Megjegyzések:

 

Az egyszerű geometriai formák jelként történő használata egymástól távol élő, eltérő nyelvű népek esetén is megfigyelhető. Az egyenes, a félkör, a kör, a kereszt, a „sátor” forma természetes úton juthat eszébe minden, saját gondolatait írásban feljegyezni szándékozó embernek. Természetesen a különböző helyszíneken és nyelvekben más hangértékek társulnak hozzá.

 

A kapcsolat bizonyításához (és ezt megelőzően beláttatásához) tehát mindegyik rovásjelünknél meg kellene találni a párhuzamot, melyet tovább erősít, ha hangalaki vagy jelentésbeli megfeleltetésre is bukkanunk (mint L.1 képjel és az  SZ rovásjelünk esetében).

 

 

A bemutatott táblázat és a hivatkozás más könyvekben is megtalálható.

 

A táblázat Badiny Jós Ferenc: Káldeától Istergamig II (Magánkiadás, Buenos Aires, 1981, 184. o.) c. könyvében Gosztonyi Kálmán neve alatt szerepel.

 

Novotny könyvének címlapja Erdélyi István: Sumér rokonság? (Akadémia K., Bp., 1989) c. könyvében – melyben még a rendszerváltás előtt leírta, hogy „a nyelvrokonság és az etnikai rokonság nem feltétlenül azonos egymással”, és „a sumer nyelv fonetikai állagáról meglévő ismereteink az akkád ékírás nem egészen tökéletes hangzásbeli közvetítésétől függnek”  -- a 188. oldalon található.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novotny Elemér nevében ezúton kérünk elnézést,  hogy Labat úr neve  (a sumerológia   „nemecsekeként”) a táblázatban kisbetűvel szerepel.