Back to Home

 

 

Siklósi András

 

Neved tiszta maradt

(Rakovszky József sírhalmára)

 

Látom néha most is törékeny alakod

utcákon tereken viszed a Szózatot*

s benne rendületlen hirdeted az Igét

Nem romló földi szót hanem az Istenét

Született tehetség áldott ember voltál

süketek s vakok közt fölcsendülő zsoltár

Magyarok oltárán fáklyaként lobogtál

a pokol tornácán lelkünkbe fényt loptál

Derűs szívvel tűrted amit sorsod rád mért

szívósan harcoltál népedért s hazádért

Nem alkudtál soha bár üldöztek vertek

mindig újra kezdted örökös küzdelmed

Mikor annyi társad elhullott mellőled

reményt vigaszt adtál ezer csüggedőnek

Belegyökereztél a termékeny rögbe

őrt álltál a vészben nem roskadtál össze

Ennyi gonoszság közt ilyen szörnyű korban

nem juthattál messzebb se élve se holtan

Hol egy egész nemzet kínlódik és pusztul

– mert barbár mód irtják szinte írmagostul –

hálátlan küldetés ott költővé válni

s a zsarnok dühével büszkén szembeszállni

Te ezt is megtetted s jó példát sugalltál

elvadult mocsárban verset virágoztál

Neved tiszta maradt bár halványan ragyog

Sok mézet gyűjtöttél sok égi harmatot

Ami kincsed csak volt mindent szétosztottál

s nyesett szárnyakkal is szabadon szárnyaltál

Nem éltél hiába nincs mit szégyellened

vitézül hordoztad súlyos keresztedet

Mikor eltávoztál kicsordult a könnyem

drága emlékedet imáimba szőttem

Egymást barátokként becsültük szerettük

fajtánk szebb jövőjét közösen terveztük

Immár boldog lehetsz égi hajlékodban

dalod csillagok közt friss forrásként csobban

Szolgálatod letelt pihenj öreg bátyám

találkozunk mi még a mennyei vártán

 

(* A Szózat c. irodalmi, közéleti lapot R. J. alapította 1991-ben, és haláláig szerkesztette.)