Back to Home

 

Dr. Horkovics-Kováts János

 

Magyar szópárhuzamok

 

Valóban egy ma élő  ősi dinoszaurusz a Kárpát-medencei  NYELVÜNK?

 

          Amikor ezeket a gondolatokat papírra vetem 2006 májusát írjuk. Az utolsó 10 évben a legtöbb könyv, ami a kezembe került, őstörténeti témakörű volt. A világ minden részéről sikerült különböző könyvekhez hozzájutnom, melyek a magyarságról és az ősi hun múltunkról írtak.

Egyre jobban izgatott a Kárpát-medence etnikumának a kialakulása. Itt persze nem az utolsó évezredre gondolok, hanem sokkal régebbi időkbe szeretnék elkalandozni. Az olvasott könyvek egyre jobban erősítették bennem a felismerést, hogy a ma magyarnak nevezett nyelvet, már évezredek óta beszélik itt  a Kárpát-medencében.

Ezt megerősítették azok a hírek is, mint amit pl. a genetikusok állapítottak meg. Ugyanis ők azt állítják, hogy a Kárpát-medence népe genetikailag 40 000 éve alig változott, illetve változatlan.

Ehhez jöttek Varga Csaba zseniális logikával levezetett könyvei, nyelvünk gyökrendszeréről, és rovásírásunk  40-50 000 éves múltjáról. Ezeket az adatokat tudomásom szerint csupán az Európai adatok alapján állította össze. Szóval sok minden kavargott az agyamban, amit logikai rendszerbe próbáltam összefoglalni.  Itt kezdetben csupán egy pár címsort szeretnék egymásután felsorolni.

 

  1. A Biblia azt állítja, hogy a Bábeli nyelvzavarig egy nyelv létezett.
  2. Mario Alinei prof. azt állítja: az etruszk az ős magyar nyelv  egyik formája (nyelvjárása)
  3. Varga Csaba rengeteg szópárhuzammal bizonyítja az ógörög nyelv  csángó magyar eredetét.
  4. Az ujgur nyelvben északnyugat -,,Kínában,,- temérdek magyar szó megtalálható. Sőt még olyan szavainknak is megtalálhatók a megfejtéseik, amelyekről már mi elfelejtettünk, de használunk.: pl Hunyad – ujgurul hun őrzőt jelent.
  5. A mongol nyelv több mint 1500 magyar szóval dicsekszik, ehhez hasonló számmal a kazakok is előjöhetnek.
  6.   A török nyelvben nem nagy nekirugaszkodással rövidesen összehozunk durván 2000 magyar szót.
  7. De csodák csodájára az ősrégi szanszkrit nyelv is hemzseg a magyar szavaktól.
  8. Már talán nem is kell csodálkoznunk, amikor Bobula Ida közel 2000 szumír szó magyar párhuzamát publikálja. Nem beszélve a nyelvtani egyezésekről.
  9. Ha nyugatra tekintünk, ott sincs ez másként. A kelták nyelvéből,  akik valaha egész nyugat – északnyugat Európát belakták megismerhetünk dr. Timaru Kast könyvéből 1650 szópárhuzamot.

 

Most megállok az eurázsiai kontinensen és nem bandukolok át a tengeren, mert hát ott is folytathatnám észak-Amerikában a dakotákkal a lakotákkal és a siuxokal, vagy  az aymara indiánokkal Equadorban stb.

 

Ezek után vajon állítható az a képtelenség, hogy a magyarok a népvándorlás alkalmával végigjárták a világot és minden lehető nyelvből összelopkodták nyelvüket?

 

Ezt  az állítást a magyar nyelv logikája és szerkezete egyértelműen kizárja. Elég ha ezzel a témával kapcsolatban valaki elolvassa Varga Csaba könyvét a magyar gyökrendszerről és szavaink ebből való kialakulásáról.

Ezt úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas fát, melynek minden ága tovább oszlik, de az ágacskák kapcsolata visszakövethető egészen a törzsik, illetve a gyökerekig. No most már, ha bármely szavunk ebbe a csodálatos rendszerbe beleillik, mind gyöki szerkezetével, mind a képi mondanivalójával, akkor biztosan magyar szóról van szó.

 

Követve a fenti nemzetek nyelveinek szópárhuzamait a magyar nyelvel, nagyfokú bizonyossággal megállapítható a szóátvétel iránya.

És itt jön a döbbenetes eredmény!  A szóátvételek szinte mindig magyarból mentek át az idegen nyelvekbe. Az átvevő nyelvekben hiányzik a gyökrendszerbe való beilleszthetőségük.

Szinte azt kell mondanom, hogy azzal a fogalommal, hogy idegen nyelv most már óvatosan kell bánnom, mert lehet hogy pontosabb definíció lenne a magyarból kialakult ,,leánynyelv” megfogalmazás.

 

Miután  most már bátran állítom, hogy a ma magyarnak nevezett nyelv Európa, de talán a világ legősibb nyelve, mely megmaradt napjainkig mint egy élő dinoszaurusz, felvetődik ennek a sok népnek a rokonsága a Magyarokkal kapcsolatban.

 

Tekintsük meg testvéreinket  egy kicsit figyelmesebben és adjuk össze a 2x2-t, hátha ki jön belőle a négy és nem maradunk csökönyösen az öt mellett?

 

Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy  a  kelták mint nép a Kárpát-medencében alakultak ki, és innét rajzottak szét szerte Európába. Ne  felejtsük, hogy a Kárpát-medence őshonos nyelvét csupán Árpád bejövetele óta nevezzük magyarnak, megtisztelve nyelvünket  a bejövő talán legnagyobb törzsének a nevével. Hogy azelőtt ezt a nyelvet pontosan hogy hívták, nem tudom, de az biztos, hogy egy kőkori, ősi nyelvről van szó.

 

Szóval kik is a kelták? Hát bizony ők  a  nyugaton szétszóródott azon testvéreink, akik még Árpád bejövetele előtt részben elhagyták hazánkat és most őket  Íreknek, Skótoknak, Bretonoknak és Etruszkoknak hívják. Sajnos  ők  elvesztették nyelvüket, és most már csupán vallási különbséggel próbálják megtartani identitásukat.

 

Gondoljanak bele, ha mi rádöbbentjük testvéreinket az ősi testvéri kötődéseikre, mennyire megváltozna pl. Amerikában a velünk szemben álló hozzáállás, ha az ott élő közel 50 millió Ír és Skót testvérünk támogatásunkra sietne.

 

De hagyjuk a politikát és nézzük a közvetlen nyugati szomszédjainkat az Osztrákokat és Bajorokat. A  Bajorok magukat Bajovároknak nevezik. Miből  ered ez a szó? Hát a testvér kelta bajókból és a testvér  avar keverékből. Csak később lettek belőlük  a  germánok által leigázott bajorok és osztrákok.

A deli szomszédaink az Olaszok, elődjeinek nagy többségét éppen az Etruszkok teszik ki, akik megalapították gyönyörű  fővárosukat  -  Rómát. Ezeknek az imperiális politikájuk következtében alakultak ki az úgynevezett  modern (?) európai nyelvek, mint a spanyol, portugál, francia, angol de maga  az olasz is.

 

Van az emberiségnek egy veleszületett tulajdonsága, mégpedig az, hogy testvérét, családját, nemzetét előnyben részesíti. De ez a tulajdonság erősen követhető az állatvilág legkülönbözőbb  vonalán is. Hát használjuk végre ki ezt a tulajdonságot és egyszer bátran döbbentsük rá világszerte  testvéreinket a családi hovatartozásukról. A testvéri szeretet biztos nem fog kárára válni az emberiségnek.

 

Varga Csaba,  az általam nem eléggé dicsért műveiben, gyönyörűen rávilágít a különböző nyelvek szópárhuzamainak statisztikai jelentőségére. Ugyanis pontos számításokkal bizonyítja,  hogy két nyelvben két ugyanolyan szó azonos értelemmel, milyen elenyésző valószínűséggel fordulhat csupán elő, amennyiben a két nép nem élt egymás mellet, illetve nem azonos gyökerű.

No most én  végigfutok egy pár nyelven és nem csak egy pár szópárhuzamot fogok felállítani, hanem szavak seregeit.

OK.. Legyen mindegyikből mondjuk kilencven a papíron való elférhetőség miatt.

A többit megtalálja az érdeklődő a megfelelő könyvekben.

Ehhez kívánok Önöknek  jó ráeszmélést és gyönyört a testvéreink nyelveinek tanulmányozásában.

A felsorolt szópárhuzamok: magyar-kelta, magyar-ujgur, magyar-sumér, magyar-szanszkrit, magyar-ógörög, magyar-latin, magyar-mongol, de lehetne folytatni a magyar –török a magyar- baszk , magyar –örmény stb. nyvekkel. Az összehasonlítások örömét ezúton másnak is meghagyom. A szavak egy része fonetikusan van leírva. Az esetleges pontatlanságokért elnézést kérek. 

 

Kelta - Magyar

 

Fair-Vár                                    mar-már                           pacáil-pakol

Fear-férfi                                   mír-morzsa                      puiciúil-pokol  

Fiar-ferdít                                  rinc-ráng,ringat                faichill-figyell

Fuarán-fúrás                             rionn-róni                         faigh-fog

Mair-marad                               fiuch-fô                             imigh-megy

Mart-marha                               borr-forr                           cabhall-kabát

Fual-folyás                                leian-leány                       gean-gyám 

Fuileadan-(folyó)véredény        furán-fúrás                        bisigh-bôsít

Maille- mellé                             fiar-ferdít                           maze-mezô

Moal-málé                                maigh-magyaráz               mez-méz

    

 

Pus-pusmog                                sann-szán                           ban-banya

Bat-bot                                         seáp-csap                           bain-bánya

Gabh-kap                                     séimhigh-simít                    bénaid-bánt

Bobán-góbé                                 seinn-zene                          meth-metél

Acaoineadh-könnyes                   maith-méltó                        nuadhu-nádor

Égen-igény                                   feadail-fütyöl                      dám-támasz 

Ceann-kán-fônök                          fid-fa                                  eadan-edény

Cuan-kanyar                                 tapa-tapog                          tonn-tenger

Cunús-gonosz                              mínigh-mond                      nemed-menedék

Sábh-szab                                     mná-nô                               fonn-vonz

 

 

Luadar-lódul                                    caor-kerek,kör                   cuaolle-kalló 

Imigh-megy                                     car-kerék                            koll-kallódik

Iarr-jár                                             carr-karéj                            yar-jérce

Tar-tér                                             call-kell                               cath-csata

Corraigh-kerül                                 gorm-korom                        cóitin-kötény

Sith-siet                                           coir-kár                               tóch-tôke

Fuadar-fut                                       corróg-forog                        tóg-tákol

Rith-rajt                                            cur-kör                                ceawch-csuk

Tanaigh-tűnik                                   cealg-csalik                         chich-csecse

Achair-akar                                       chell-csel                            dúidin-duda

 

 

 

 

 

 

 

Magyar - Ujgur:

 

 

Kap-  kapmak                     Bôszít- buzulmak                      Csiklik- redzsiklik                                                           

Söpör-szüpürmek               Bukás-putlas                             Csipked-csimdas                                                                                      

megtisztítani-szürgen         Bűvöl -büje, büjebol                   Csók- csokkine

Adni-ödne                           Csacsog –csacsras                   Tömör,Vas- tömör tömördek

Ugrik-jügür                         Kicsi-kicsik                                  Csö (lovat biztató szó-  csu                                   

ér – erek                             Csalán-csakak                           Döcög-dübcsek                          

bátor- bátur                        Csap- csap                                 Dörög- güldör                                                    

szakál- szakal                    ôrzô pár- Csardas                      Dug- tyk,tykmak

atya-ata                              Csatol –csatmak                        Máj- dzsiger

anya-ana                            Csökken-csökken                      Gége- gel                                                                                                                                                      

 

 

Gôgös- Gög ucs( mennybe repülni)       kocsi- kos   

homok –kum                                           koros - kéris

jegyezni- jezik                                         környék - körnidzsek

kever –kaur                                            nyal- jala                                            

kökény-kökend                                       macska- müsük

kellék-kereklik                                        göndör-bödür

késik- kecsikmek                                    kavar- kavur

kévéz – kévez                                        patkó- taka

nyűgôs- jögösüs                                     padló-padval

rák- rák                                                   kisértet - kisi ertilet(egy ember  elhalastotja)

 

                                                                      

sikoltás - csíkaras                                     tanya –tanha(teljesen egyedüli)

só-sor                                                        papucs- tapust                                 

sok - dzsök                                               Tas –Tas(kôszivü-bátor)

suba –dzuva                                              Tölt-toldur

szám- szán                                                Türtôzik- tuzit

szeplô- szepkin                                         Vezér- vezér

szörny – szörün                                         Zokog- zokuldas-bokuldas

szűz – kiz                                                   Kapu- kapö

tagol- takbol                                               Ól – hoila

tar – takr                                                     Szó- szöz

 

Szótár-szözluk                                            Ökör- ököz

Tudás- tonede-tonus                                   Majom-majmun

Kegy- kedzsür                                            Csalogány- csalgan=éneklô

Öccs-  üke                                                  Tô(növény töve) -  tövi

Sárga- szárök                                              Arany  -  altun

Zöld- zezild(jezild)                                      Tűz -  ates

Tojó(tyúk) – tochu                                       Szemüveg- közeneg

 

 

 

 

 

 

 

Magyar - Sumér:

 

Abrázat- Abru azaad                            csuka-suga                                  gúzs-guz

Abrosz- Ubarasu                                  dalia-deli                                      göröngy-girin

Aka-akó                                                darab-dar                                    derék-dirig

Bab-ubub                                              bánya-banü                                 deszka-dusuge

Bába-baba                                            barack-baru                                 dézsa-dusu

Babona-babuna                                     barázda-bar                                dolog-dugluag

Babrál-babar                                          birka-birga                                   gally-gal

Borda-barda                                           bolond-balandu                           ganaj-gan

Csata-sata                                              bolt-baltu                                     kád-kad

Csipke-siip                                              gát-gutu                                      kakas-gagasu

 

Kalapács-kalappatu                               konkoly-kankal                             megye-mada

Kantár-gantur                                         kór-guur                                       méh-me

Kapa-kapa                                              hála-haala                                    mér-mer

Kapta-kabta                                            hiba-hipü                                      mészáros-masaru

Karácsony-guurasumu                           hörcsög-ursag                              mocsár-musir

Kása-kas                                                huszár-gisar                                 munka-muunga

Kasza-kaz                                               irha-irih                                        néma-numu

Katona-kadunu                                       jegenye-iagina                              ösztön-astin

Király-kuruigi                                          kabát-gubbutu                               kosár-kusurra

Kocsonya-kusunu                                    kacsa-kusu                                  kuckó-kuku

 

Kúp-guub                                                pocok-pusru                                párba-barnu

Kuruzsol-kuruslu                                     pohár-bahar                                sás-sasa 

Labda-libdu                                             palást-palasutu                           sáv-saba

Lepény-lebenu                                         pálca-palusu                              séta-sid

Lencse-lubsu                                           palota-balatu                               suba-suba

Lom-lum                                                  pap-pap                                       súly-sul

Lúg-lug                                                    pára-bara                                     sulyok-suluag

Párol-barlu                                               paraszt-baarasutu                        szablya-zublu

Patak-badag                                            parázs-bar                                    szakács-sakasu

Pecsenye-pes                                          párduc-baartusu                          szarka-sarraku

 

 

 

 

Magyar – Ógörög

 

 

Velő - müelo- sz                                      csizmadia-szüszmatia                  ház-hász

Gyűrű - güro- sz (kerek)                          cipô-szüpö                                    édes-édesz

Savanyú - zumono- sz                             biztos-pisztosz                             kellemes-kallimosz

Apó, após  - apphu- sz                             cölöp-szkolop                              mérges-márgosz

Kampó - szkambo- sz (görbe)                  pokróc-pikrosz                             nézés-neoszisz      

Gyönyörű - gonüro -sz                             csendes-cendesz                         az-osz

Forró - purro- sz                                       segít-szegít                                  penész-pinosz

Fiú, fijú - hüjo- sz                                      most-moszt                                  retesz-rütész

Kapa - szkaposz                                       esik-eszik                                     szurtos-szürtosz

Kád - kád-osz                                           füles-filesz                                    fényes-phanosz

 

Kör - gür-osz                                           ôriz-oüriz                                       ék-éké

Őr - oür-osz                                             ôr-oür                                            üres-eürosz

Luk - lak-osz                                            citera-kithara                                 fülemüle-filoméla

Szirt - szirt-isz                                          bolond-bolinda                              gólya-güalon

Szó, szav  - pszof-osz                             szomszéd-szümpszuaté               hosszas-hosszosz

Rokon - progon-osz                                 korpa- kureba                                izom-iszma

Ár (érték)  - ár-osz (haszon)                    szekrény- szekarion                       kalap-kalüpto

Iker - ikel-osz (hasonló)                           gonosz-agoniosz                            inas-inasz

Kapor - kuper-osz                                     andalog-anthologe                        fonák-fenaksz

Liszt - aleszt-osz (őrölt)                            dél-dejlé                                         fakó-fakosz

 

 Rizsa, rizs  - orüza                                  Vörös - eürosz

Áld  - alth (segít, üdvözít)                        Mocsaras - muszarosz (szennyes, piszkos)

Árok – oruk                                               Fény - fain 

Kút - kut-osz                                             Főz, fő  - fóz (pirít, süt) 

Tábor - taphro-sz                                      Eredj!  - erejde! (eredj, kotrodj)

Hiéna - hüaina                                          Út  - oud-osz

Rág - rago-(szétszaggat, tép) tróg-(rág)   Gyere!  - deüri!

Horog - korok-sz                                       Himbáll - hübball (aláfordul, aláhjlik)

Karéj - khoreja (kör)                                  Halk - holk-osz                          

Piros – pürrosz                                          Zeng, cseng, peng  - ftheng  

 

Ügyes – hügieisz                                       Ecet-oszüté

Teljes - teleiosz                                          Fekély - szfakel-osz

Csinos - sztenosz                                      Baj - boa

Kopasz - kopasz

Alusz- ik  - alussz-, alu-, (henyél, álmos) alusz (restség, henyélés) alu-ma (álom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar – Szanszkrit:

 

Agg-agh                              ér-ár                                     csák-cákh   

Arat-arv                               rés-ris                                   csap-csap

Szeg-szagh                         ragya-ráds                            ég-agnis

Szö-szi                                lé-lí                                       gyám-jam

Szöv-sziv                             lobog-lábh                            kiált-khjá

Dús-dús                               lép-laip                                 tapad-tup

Dárda-dár                             suhan-szu                           tör-tar

Durcz-dhars                          dívik-div                              idô-it

Taszít-tasz                            hat-pat                                 iram-ir

Tapad-tap                             tol-tul                                   ill-il

 

 

Jár-já                                     kártol-kart                             mag-mah

Hiány-há                               sarol-csár                              mar-mar

Garád-garh                            ondó-und                              marad-mur

Kasza-kasz                            viskó-vic                                bot-badh

Kong-kan                               fartat-vart                               berreg-barh

Kunyhó-kut                            válik-val                                  pohos-bah

Kaczag-kakh                          vál-vil                                     beszél-bhas

Kupak-kup                              metsz-mas                             bujik-bhud

Kurjant-kur                             mond-man                              pata-pat 

Karc-karc                                meder-mid                              piti-pi

 

Villan-vail                                  irigy-írszi

Hab-ap                                      kérd-gardh

Teli-tal                                       máll-mall   

Idv-íd                                         Kampó-kamp

Zarándok-szar                           Int-ní

Gyalu-dal                                  Tenyész-tan

Üget-ikh

 

 

Magyar – Latin: 

 

Szeg-seko                                        piszkál-piskis                      szappanlé-saponatum

Szegô-sektor                                    nép-nepos                          szarv-sarvus

Eredeti-hereditarius                          puszta-posito                      tud-tudo

Rovátkás-rabdotos                           polyva-palea                       irigy-ira

Torzsa-thyros                                   sír-sirus                               vígad-vigendo

Poronty-parentes                              tart-tardo                            vagyok,való-volo

Pall-pello                                           tégla-tegile                          tapló-tepeo

Ész-assis                                          templom-templum              rág-rodo

Ék-akies                                            kapu-kaput                         rab-rapio

Öröm-oramen                                   híány-hiátus                       lé-luo

 

Ég-ignis                                           magas-magnus                     szöv-suo  

Idô-ito                                              marcangol-mordeo                tör-tero

Hiu-hio                                            marad-moror                          csel-scelus

Garád-gyro                                      bot-batuo                               csalárd-scelerat

Kaczag-cachinnor                            berreg-barrio                         csille-scale

barrioKupak-cupula                         kamp-camus                          csípô-scapula

Sarol- sarrio                                     gyalu-dolo                              csáp-scapus

Metsz-meto                                      kér-quaero                             csatorna-scotia

Mond-moneo                                    arat-aro                                  csámpás-scambus

Meder-madeo                                   szakad-seco                           csattan-scateus

 

 

Szervez-servio                                száraz-surulo                           Marad-morando

Soroz-sero                                      szálka-surculus                        Morcos-martos

Sorozat-series                                sűrü-surkularius                       Morzsa-morsa  

Sors-sors                                        serken-surgo                            kullog-kolligo

Sorsolás-sortitio                              surran-surripio                         ad-addo 

Szerénység-serenus                       szár-sarissa                             martalék-mordeo

Szörpöl-sorbeoszirt-syrtis               szármány-sarmenta                 Mamlasz-mammulatus

Cseresznye színü-cerasinum          szárad-seresco                        pergô-pergit

Cserfa-cerrus                                   kampít-kampio                        Bólint-bolon              

Szár-surus                                        kötöz-katadeo                         seper-szeperat 

 

Magyar - Mongol:

 

Író-urag                                           bélyeg-belge                               bika-buqa

Alma-alima                                      betü-bicsig                                  béklyó-bugaju

Árpa-arbai                                        bilincs-bilisük                              borsó-burcsai

Árkány-arganj                                   borju-biraju                                csôdör-csovidar                              

Oroszlán-orszlan                              bor-bor                                       saru-csarug

Ól –ail                                               búcsú-bosig                               sereg-cserig

Bátor-bátor                                        bölcs-bögrcsi                             csepp-csöb

Bojtorján-baldurjana                         bôséges-bögen                           csökken-csökö

Balta- balta                                        bögöly-bögüne                           som-csöm

Béka-baga                                         búza-búdai                                  tábor-dobqur

 

 

Gyürű-dörô                                        karika-garxi                                  kebel-kebeli

Dél-dül                                               kölyökkutya-gölök                        kép-keb

Tűr-dűr                                               iker-ikeri                                       köpenyeg-kebeneg

Örökké-űrd                                         ér-íru                                            kender-kencsir

Ölyv-elé                                             gyárt-jar                                        kicsi-kicsig

Eme-eme,nô                                       tű-jű                                             küllô-kili

Érdem-erdem                                     gyúr-júr                                        karvaly-kirgui

Erô-erke                                              ildom-dzildam                             kék-kök

Üröm-erme                                         gyümölcs-dzims                kökörcsin-kögoldzirgene

Kar-gar                                               ír-jur                                             kende-kündü

Köszön-küse                                      csapda-qabqan                            homok-qumai

Kôris-kürüs                                          kantár-qantarja                         kor-qurom

Orosz-oros                                          kos-chus                                   szatócs-sadaja

Szakáll-sagal                                      szálfa-sál                                   szám-sana

Szeplô-sebke                                      serke-sirke                                 tanú-tani

Zerge-serke                                         sár-siroi                                     tarló-tarij

Söpör-sűr                                             szűnik-sönö                              tepsi-tebsi 

Süldô-silüge                                         tár-tár                                        teker-tegerme

Sárga-sira                                            tyúk-takija                                 teve-teme

Tengely-tenggelik                                tôr-tór                                        torma-turma

Tenger-tenggis                                     tükör-tögerik                             tömény-tümen

Túzok-tódog                                         törvény-törö                              ok-ug

Ige-ige                                                   ökör-ükör                                  ünô-une

Ürge-ürge                                              ôr-üre

 

 

                                

 Most ugorjunk egy úgynevezett szláv-nyelvcsaládba sorolt bolgár nyelvbe, akikrôl tudjuk, hogy elszlávosodott hun testvéreink.

 

Magyar- Bolgár:

 

Bük-buk                                        kocsány-kocsan                   róka koma- kuma lisza

Kakas-kokoska                             kocsma-kröcsma                  kutya-kucse

Tepsi-tepsija                                 macska- macska                   barázda-brazda

Tabló-tablo                                   szoba- szoba                         sonka-sunka

Lucerna-ljucerna                           mostoha-mascsecha             szita- szito

Gereblye-greblo                            gesztenye-keszten                 karfiol- karfiol

Kulcs-kljuc                                   zseb- dzsob                           tészta-teszto

Vihar-vichör                                 vasvilla- vila                         kupa-kupa

Udvar-dvor                                   rozsda-rözsda                        ebéd- objad

Kukorica-kukoruz                         sapka- sapka                         puska- puska

 

 

Szemét- szmet                             bolha-bölxha

Buzogány- buzdugan                   dinnye-dinja

Pogácsa-pogacsa                        Szappan-szapun

Kormány-kormilo                          Rák-rak

Báty-batko                                    Tiszta-csiszto

Csizma-csizma                             Szalma-szlama

 

Ha ezen rövid gyűjteményt, mert valóban rövid, ha a sok száz meg helyenként több ezer szópárhuzamot veszem figyelembe, összevetem a tamana eredményeivel, mely 94 ősi Kárpát-medencei magyar egy-két szótagos nevet mutat be négyszázhetvenöt azonos párjával az öt földrészen, akkor gondolom nem csak nekem adatik meg az a szabadság, mely átvilágít azon a történelmi ködön, mely övezi ősmúltunkat.

 

Dr. Horkovics-Kováts János