Back to Home

 

Szakács Gábor

 

A múlt üzenete

 

Viszokoi alagút

 

2006. október 31.

 

A boszniai piramis feltárások újabb fejleményei

 

Ha van a tudomány világát jelenleg megosztó híradás, akkor  a boszniai Viszoko melletti hegypiramisok feltárása. Kételyeiknek és meggyőződésüknek sokan adtak már anélkül hangot, hogy egyáltalán a helyszín közelében jártak volna. A Demokrata tudósítói immáron háromszor keresték fel a rejtélyes vidéket, hogy személyes tapasztalataikat megosszák lapunk olvasóival.

 

Az előzményekről csupán annyit, hogy a helybeliek hívták fel a völgyet körbeölelő, piramis alakú hegyekre az  USÁ-ban élő bosnyák üzletember és doktori címének megszerzéséig  csak szabadidős történésznek tartott, Semir Osmanagic figyelmét, aki a világ más tájain végzett kutatási tapasztalatai alapján saját pénzén azonnal munkásokat fogadott és  elindította a feltárást. Már az első kapavágások után olyan megdöbbentő látvány tárult  eléjük, amelyet elképzelni sem tudtak.  Erről tudósított a Demokrata 2006. június 29-én megjelent 26. száma írásban és filmen.

Mivel a jelenleg földtani, régészeti és történelmi tanulmányokat folytató Osmanagic anélkül jelentette ki, hogy a világ legősíbb piramisával  van dolgunk, hogy előtte megosztotta volna tapasztalatait a „hivatásosokkal”, sőt arról könyvet is kiadott, a szakmai féltékenység azonnal működésbe lépett. Először az Európai Régész Szövetség elnöke, Anthony Harding sietett kijelenteni, hogy a radar- és hőtérképek, valamint a fényképek nem bizonyítják az emberkéz munkáját, mivel a 12 ezer évesre tett „alkotás” idején Európa az őskőkor végét élte és akkortájt a legfejlettebb építménycsoport is csupán néhány összeeszkábált kunyhóból állt.

Bruce Hitchner, az amerikai Tufts University professzora nem kevésbé ledorongoló stílusban fogalmazott körlevelét több hivatásos, a helyszínen szintén nem járt egyetemi tanár, tudós is aláírta, ezzel mintegy elfogadva annak fenntartásait. A körlevél többek között azt állítja, hogy megfelelő műszaki feltételek nélkül nem lehet megállapítani, hogy a Holdnak keresztelt lépcsős piramis köveit valóban ember alkotta-e? Ezután az ilyenkor szokásos gúnyolódással Osmanagic hiányos szakértelmére tesz  sértő megjegyzéseket, majd szemére hányja, hogy előzetes vizsgálat helyett azonnal a bizonyosságot keresi, az igazi szakértőkkel való megbeszélés helyett  a nyilvánossághoz fordul, végül utolsó érvként kijátssza az álmokat kergető,  „bosnyák nacionalista” kártyát. Mások sokkal egyszerűbben fogalmaznak és azzal vádolják, hogy avatatlan beavatkozásával még azt is tönkre teszi, ami valóban értékes a leletekből.

A vádaskodókból süt az irigység, hogy nem ők bukkantak rá, nem az övék az első nyilatkozat dicsősége. Szerencsére nem mindenki ilyen elvakult. Egy 12 évig a neves Dr. Charles Borden keze alatt a kanadai Brit Columbia tartományban dolgozó levelező a bosnyák vállalkozót Heinrich Schliemanhoz hasonlítja, akit a „szakma” annak idején szintén kocaásatónak minősített, mert egy alaktalan domb alatt kezdte meg Trója feltárását. A 25 éves geológusi tapasztalattal rendelkező bosnyák Nadja Nukic már 2005-ben kijelentette, hogy a Visocica hegy nem lehet természetes képződmény, mert a természet  nem hoz létre ilyen tökéletes mértani alakzatot. Az egyiptomi ásványszakértő, Ali Abdullah Barakat azt hangsúlyozta, hogy a viszokoi kőtömbök közötti homokrétegek ugyanolyan mesterséges „cement” kötőanyag szerepet töltöttek be, mint az egyiptomi piramisoknál. Szerinte a tömböket mesterségesen,  „öntőformában”,egyfajta betonszerű elegyből készítették. Ő figyelt fel a kőtömböket összekötő 5 milliméter széles fehér csíkokra is, amely módszer a később épült egyiptomi piramisoknál is  megfigyelhető volt.

Ilyen és ehhez hasonló ellentmondások özönében a Demokrata úgy gondolta, legjobb, ha munkatársai ismét saját maguk győződnek meg   a helyszínen  az elmúlt hónapok fejleményeiről.  Elsősorban a Nap piramisból kiinduló, több kilométeres alagútra voltunk kíváncsiak.

A szük és alacsony  járatban csupán helyenként egyenesedhettünk fel, a 150 métert többnyire csak meggörnyedve, illetve csúszva-mászva tehettük meg. Erről élethűen azonban csak  filmünk tud beszámolni, amelynek készítése során világelsőként forgattunk ennyire a hegy gyomrában. 

Az alagút falait nedvességtől csöpögő,  morzsolódó, ám mégis szilárd, agyagos kőelegy képezi, mennyezete hol homokkő, hol a hegy oldalát kivülről is fedő brecsa, azaz a levegővel kölcsönhatásba lépve megszilárdult agyagporból, kalcium karbonátból és kagylóhéjból álló kőzet.   A járat szűkössége miatt kivájásához mai fogalmaink szerint nagy erejű, ám rendkívül kis emberekre, esetleg törpékre volt szükség. A www.piramidasunca.ba egyik híradása másutt keresi a magyarázatot. Egy ott olvasható vélemény szerint a terület egykoron víz alatt állt és a hegy északi oldalát borító törmelékes kőzet egy rendkívül gyorsan mozgó óriási, jégkorszaki árhullám eredménye lenne. Ennek ellentmondanak az alagút fővágatából kb. 30 métereként  elágazó, rendszeres „szellőző” járatok és egy 90 fokban nyíló alacsony folyosó. A már említett Nadja Nukic szerint a természet ilyen tökéletes szerkesztést nem hoz létre, arról nem is beszélve, hogy ez a rendszer az egyiptomi és mexikói piramisok alagútjaival és kamráival is egyezik.

Ha léteznek is elméletek a járatok keletkezéséről, arra már semmiképp, hogy miként és miért kerültek oda rovásvésetek és karcolatok tucatjai. Ezek egy része asztallapnyi mérete és tonnányi súlya miatt bevonszolhatatlan, morzsalékos környezetétől alapvetően különböző, másik része kisebb, teljesen simára csiszolódott, igen kemény köveken egyértelműen kivehető. A Demokrata 2006/26. számában említett jelek mellett, ezeket akkor a helyszínen magunk is csak képekről láttuk, ezúttal számtalan újabbak fedeztünk fel. Leggyakrabban a rovás C, V, és a latin E alakban is előforduló P látható, ráadásul olyan helyen, ahol a kő felfedezéséig és  járatfalból való kibontásáig takarásban voltak. Még nagyobb az álmélkodásunk, amikor a tatárlakai korongon látható, és keresztben szárral ellátott félkör mására is rátalálunk.     

A feltárások a Nap piramis külső oldalán is folytatódnak, méghozzá egyre magasabb szinten annak bizonyítására, hogy a több tíztonnás kőlapok azt nem csak a hegy lábánál fedik. Eljátszunk a gondolattal, hogy amennyiben a szűkös alagutat esetleg törpék vájták, akkor ezeket az óriási tömböket csakis óriások fektethették egymásra, ráadásul a téglafalazás szabályainak megfelelő  kötésben, az ideszállítsuk bonyolult körülményeiről nem is beszélve.   

A következő meglepetés egy újabb, a növényzettől és humusztól megtisztított területen ér, ahol rábukkantak a piramis északi és keleti oldalát elválasztó, 53 fokos dőlésszögű élére. A felső réteg itt is a kemény közet, alatta a felszínre került porlékony kalciumos elegy.

Vezetőnk, Sanel Silajdzic elmondása szerint ennek következménye,

hogy az itt kialakult korábbi vízmosásban lecsúsztatott fatörzsek görbületet vájtak az eredetileg nyílegyenesen lefelé futó kőélbe.

A völgy túloldalán lévő lépcsős Hold piramis szintén meglepetéseket tartogat. A júniusban látott, a hegy lábánál történt feltárás óta hat további szintet bontottak ki és persze kiásták a hegytető - ez ugyanis nem csúcsban, hanem fensíkban végződik - egy részét is.  Sajátosságuk a szintenként eltérő, ám egyazon szinten azonos típusú, a hegyoldalban felfelé haladva egyre nagyobb kőlapok megjelenése. Rétegeik egyenletességét, ha úgy tetszik a sorok kötését, az alájuk terített kb. 5 centiméteres agyagréteg biztosítja. Itt már feltételezés szintjén sem lehet szó természetes képződményről, hiszen a kőlapokba vésett, talán folyadék el- vagy bevezető vájatok ráadásul nem kifelé, hanem a kőlapokhoz hasonlóan mindenütt a hegy belseje felé lejtenek. Rábukkantak egy olyan kőszegélyre is, amely ugyancsak a hegy belseje felé haladva csupán egyetlen fok eltéréssel mutatja az északi irányt. A hatodik szinten feltárt hatalmas, legább 10 centiméter vastag kőlapok tetejét mintha valamivel leöntötték volna, hogy enyhén rücskössé téve biztonságosabbá tegyék rajta a járást.  

A fennsíkon újabb furcsaságok várnak. Egyfelől a 6-7 méter mély „próbakút” falán az egymással kötésben lévő kőlapok sorát csodálhatjuk meg ismét, másrészt a legalább húsz méter hosszú, kisebb-nagyobb kövekből készítet utat, ami a fennsik egy feltárt részét peremszerűen körbevevő, szintén kövekből álló kiemelkedéshez vezet.

Hogy a történet még izgalmasabb legyen, mindenütt a háborúból visszamaradt aknákra figyelmeztető táblák mellett haladunk el.   

Nadja Nukic geológus szakmai leírásában olvashatjuk, hogy a Viszokot környező hegyek a 27 millió évig tartó Neocen korszakban keletkeztek, majd a földmozgások következtében függőlegesen felemelkedtek, felületük azóta pusztul.  A megdöbbenést az okozta, hogy közöttük kalcit ásványra  is bukkantak, márpedig az nem ebből a kőzettani korból származik, ezért nem zárható kiegy későbbi korszakban történt mesterséges odaszállítása. Mivel a kőlapok közötti, törmelékkel kevert agyagréteg alatt a vizsgálatok humuszt mutattak ki, ez is a kőfedlapok utólagos ráhelyezésének elméletét látszik igazolni. Ezek után nem véletlen, hogy  a nyár folyamán a helyszínen dolgozó nemzetközi szakemberek egyöntetű véleménye szerint mindkét hegypiramis mesterséges építmény. Ha velükellentétben mégis  Anthony Harding kétkedését fogadjuk el, mely szerint 12 ezer évvel ezelőtt  Európa lakosságának tudása csupán kunyhók összeeszkábálására  futotta, akkor az az ilyen  korábbi építési módszerhez képest mindenképp visszalépés.

A múlt tehát kőbe vésett és faragott emlékeivel üzent a jövő emberének. Ezek titkát az előttünk álló télen az alagútban, tavasszal a külszíni feltárásokon igyekszik megfejteni Samir Osmanagich.

Magyar kutatók eddig nem jártak a helyszínen, mi azonban megigérhetjük, hogy a Demokrata a jövőben is minden fejleményről tájékoztatni fogja olvasóit.

                                                                             Szakács Gábor

Képek: T. SzántóGyörgy

---------------------------------------------------

A cikkhez javasolt képek kiválasztásra és magyarázatok

 

Sanel Silajdzic képei

 

27 –09-06 – 20  a hegytető peremköve

27-09-06-07 a fennsík kőlapjai

27-0906-05    a fennsík kőútja

 

 

27-09-06-06     a fennsík próbakútjának szintje

27-09-06-11     a fennsík próbakútjnak kőfala

-----------------

Szántó Gyuri képei  - Nap piramis

 

1-4 a párában úszó Nap piramis - 139

5             betemetődött szellőzőjárat

 

11-12 az első nagy rovásírásos kő az alagútban

26-30 a rovás C (nyíl) a második nagy kövön

35 – 36 a rovás C és tatárlakai  korong szárral ellátott

                      félkör alakú jele

 

38-46 több rovásjel ugyanitt

 

67-70 a piramis élén

 

A Hold piramis

 

72-75 a második szint kőlapjai a törésvonalakkal

 

76-80 a harmadik szint nagyobb és más kőlapokkal

 

81-87 a negyedik szint még nagyobb kövei és

88-90     csiszolt kőtömbök ugyanott

 

92 – 103 az ötödik szint kőlapjai  benne egy kővályú (104)

 

107- 112 az északi irányt mutató kőszegély a hatodik szinten

 

120-125 a hetedik szint asztallapnyi kőlapjai és

126-134 vastagságuk

 

135-138 egy próbakút a Hol piramisa lábánál kőlapokkal