Back to Home

Abelovszky Eliz

 

A nemzet nyomora a post-kommunista Magyarországon

 

Sok bánatos szülővel és azok kitűnően tanuló gyermekével találkoztunk 2OO7 nyarán Magyarországon.. A tovább-tanulás lehetősége szinte teljesen elérhetetlen lett számukra a nagyon magasra emelt tandíjak  miatt. Kedvező tanulmányi hitel nincs (student loan), azonkívül, a többgyermekes családoknál már az eddigi megélhetési költségek is a szegénységi nívó határán mozognak.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Vizy E. Szilveszter,  egy TV adásban, óvatosan figyelmezte a kormányt 2OO7 nyarán, hogy nagyon veszedelmes területre sodorta a közoktatást! Magyarország világhíres  „szürke állománya”,   -   a kiválóan képzett tudós-gárda   -   a nagyszerű gimnáziumok és kiváló egyetemek produktuma volt már évszázadok óta.  A 2O. Század külföldön alkotó nagyjai szóban és írásban sokszor elismerték ezt.

Az elnök a legjobb magyar exportnak nevezte a tudós-képzést Szerinte, a tudományos területekre befektetni kívánó külföldieket is vonza Hazánkba a kitűnően képzett, gyakran zseniális és még így is olcsó tudományos munkaerő.

Ha úgy adódik, hogy a jólképzett ifjú néhány évig  külföldön végezne tudományos munkát, ezzel saját ismereteit és a magyar nép jóhírét is növelné, - hazatérve pedig Hazánk felemelkedését szolgálná gazdasági és tudományos téren.

Miért nem látják a mai oktatási és politikai vezetők ennek a befektetésnek hatalmas távlati előnyeit?   A magyar nemzet nagy százalékának   is    az oktatás elérhetősége és minősége távlati érdeke, amiért áldozatokra is hajlandó!

Vajon, miért nem  így érzi  a hatalmat magához-ragadó mai kormány,  - akik elenyésző demokratikus kisebbségben,  és diktatórikus módszerekkel vezetik a Rákosi-féle alkotmány fogságába kényszeritett,  és iszonyúan kizsákmányolt, elnyomott magyarságot?

Ez a diktatúra, ami gyakran a hazaárulás fogalmát is megközelíti, a  tömeggyilkos Rákosi-rendszer, s az azt követő Kádár-Apró-Dögei kormány folytatója, nemcsak politikájában  és elveiben, hanem gyakran személyekben is. Ezek a terror lassú megszűnésével és az eladósítással megteremtették a gulyás-kommunizmust, a relatív jólét idején pedig  a nép nagy százalékából kiölték a nemzet-tudatot. Ez az agymosott nép választotta őket, amit azóta sokan megbántak. A Parlament  és az Elnök tehetetlen, s lassan az ellenzék is elveszíti erejét, hitelét. Az elsikkasztott rendszer-váltás, a koldusra privatizált ország és népe már nem is veszi észre, hogy bekövetkezhet Magyarország felszámolása is,  - amit ezer éven át már többen megpróbáltak.

Azonban még mindig hatalmas erő lakik a nemzetben,  s ha magyarság ismét  kibékül Istenével és  önmagával,  és ha letépi a hitetlenség és a gerjesztett félelem bilincseit,  akkor a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat!