Back to Home                            

                                                    Abelovszky Eliz

 

                                                     Arany  Bulla                                                                                

 

Minél többet tud az  ember a multról, annál távolabbnak  látszik az eredet, a dolgok kezdete,  ami talán maga az ős-bölcsesség.  Igy van ez az Arany Bulla történetével is, aminek  irásba-foglalását 1222-re teszik. De az Arany Bulla története ennél nagyon sokkal régebbi időre nyúlik  vissza, és az 1222. évi  formája csupán az „ akkori modern” nyelven megfogalmazott, törvényerejű irás volt. 

Az eredeti nyelven nem is Arany Bulla volt a neve, hanem ŰR-ANA-BULLÁJA= Űr-Anya törvénye.(Boldogasszony?)  Rejtett okiratok szerint az akkori papok  keresztelték át Arany Bullának.

1222-ben még eléggé ismert volt a Gyulafehérvár mellett lévő, jólőrzött gúlafal írás-szövege, ami egyesek szerint 21O,OOO éves volt akkor, amikor a Szent István-kori inkvizició, mint pogány emléket  leroboltatta!!!!   Hogy ez az irás mennyire élt a magyarságban, az is bizonyítja, hogy a két világháború között   - 192O—1944   -  egy pontja még teljesen érvényben volt, ami az ár és érték viszonyában szerepelt a gúlafalon és az Arany Bullában is.  Ez az ősi értekmeghatározás volt: egy pár csizma ára= egy mázsa búza.

 Ennek az EGY-nek, mint egységnek a bölcsessége él a metric-szisztéma alapjaiban is:  EGY kalória az az energia-mennyiség, ami  EGY liter vizet  EGY Celsius fokkal felmelegít.

A nagyon  összekúszált  ős-numerológia  valódi  értelmezésében is ez szerepel!  EGY az Isten! Ez a szám maga az 1, de minden szám is az, amit addig adunk össze, amig egy számjegyű lesz és az egyet adja ki. Ilyen szám az 1, a 1O, a 19, a 28,  a 37 stb, ami összeadva mindig Egy vagy Tíz lesz. A következő,  az emberi szám,   - az Isten mellett élő  ember száma, a 9. szám! Itt jön be a félreértés, a sok zavart okozó tudománytalanság, ami a  666-os számot az ördög számának nevezte.  A 666 az ember száma!  3x6= 18.  1+8=9. A Jelenések könyvében ezt jelenti a 144.OOO is.  Ez  9 az ember száma, - a 1O. szám mellett,  az Isten közelébe élő emberé, ami nem megbélyegzés,  hanem  spirituális   emberi rang!

A gúlafali iráson rajta volt a Tizparancsolat  sok ezer éves formája, a  természet örök rendjének sora, a számok jelentése, a lélek-vándorlás (reinkarnáció) nevelő hatása. És a gravitáció legyőzésének titka is!!

 A fizikai élet vonatkozásában írva volt az életet szabályozó normák sora, az ár és érték viszonya, a munkabéreknek, bérleteknek kamatoknak és a tulajdonnak örök időkig érvényes normái. Ráírva voltak azok az ételek is, amik az emberi faj károsodása nélkül fogyaszthatók. Irva voltak a betegségek gyógyszerei és gyógymódjai, az Isten törvényei szerint.

A gúlafalon irva volt az alapvető emberi jog,    „az ellenállási záradék”, amelyet utolsó pontként a magyar nemzet, 1222-ben  ismét irásban foglalt emberi jogai között is szerepel. Ezek a sokezer éves  ős-törvények szabták meg a magyar nép jogát, „ amennyiben a faj vezetői nem tartják be az emberi és isteni törvényeket, a fajnak  (a népnek) joga van fegyvert fogni vezetői ellen.”

Ezen a címen fogott fegyvert Dózsa György 1514-ben, majd Thököly Imre, Rákóczi Ferenc, Kossuth   Lajos  és talán ösztönösen Nagy Imre is.  Ezek mind az Ős-gúlafali irás alapján szólították fegyverbe a magyar népet, elnyomóik ellen.  Néhány vélemény szerint az  Ónodi országgyűlésen, 17O7-ben a trónfosztott Habsburg-ház felé az eredeti nyelven kiáltotta  gróf Bercsényi Miklós: EB URA FAKÓ, ami az Ős-írás szerint   az ellenállási záradék végrehajtása = kezdődjék a fegyveres harc!

 Az, hogy ezt a záradékot nagyon komolyan kell venni, ismét kiderült az 1848-49-es szabadságharc leverése után!  Ferenc József  és tanácsadói rájöttek, hogy Ausztria nem tud fennmaradni a Magyarország nélkül, kiegyezésre fanyalodtak, de többféle árat kivántak érte.  Az árak egyike  az volt, hogy a magyar nemzet lemond az Arany Bullában lévő ellenállási  jogáról!

Tehát a levert, kivégzett, bebörtönzött, elmenekült magyar nép még mindig félelmetes ellenfél volt az állig felfegyverzett elnyomó szemében, és az Arany Bullában megőrzött ősi joga  birtokában!  A megfélemlitett másod-generációs vezetők, a Haza Bölcsével az élen, lemondtak az ősi, isteni jogról, mert valamilyen oknál fogva nem tudták, hogy erre a lemondásra nincs joguk! Ami utána jött, az is történelem!