Back to Home

 

Albert Wass

GIVE ME BACK MY MOUNTAINS!

Translated: Susan Tomory

 

"Gentlemen, who arrange the affairs of the world, give me back my mountains! I confess honestly: I am not interested in your political affairs, your world-views, or in your grandiose theories, with which you desire to arrange the fate of millions of people. I am not even interested in the fate of these millions of people. I am interested in only one thing: give me back my mountains! No matter what the scientists, the lawyers and the soldiers say: those mountains are mine. Just as I too have belonged to them from the moment that I was born at their feet, in that little house, and they looked upon me through the window. They were not mine according to a real-estate register, that is true. But they were mine according to God's order, by the fact that I was born there and became a man there. Give me back my mountains!"

 

 

"Look Gentlemen: pretty soon it will be fifty years that you dragged me into this game. You played war and divided my homeland on my skin; you handed me back and forth and my mountains too, like children give their toys to one another. And I obediently acted out everything you ordered: the fate of a minority, humiliation and oppression, persecution for my language and race, I played with you "liberation" and soldiering.  I played war. I played enthusiasm and fear of death, heroism and panic- stricken flight; I played desperation, pain, rage, and a lost war. I played the loss of home and loss of family, the teeth-crunching desire for revenge and the part of prisoner of war; I played the role of hiding and homelessness, the loneliness of a stray wolf in this human jungle. Gentlemen, I have had enough. I am not going to play any more. Give me back my mountains!

"Don't tell me that I should seek another place for myself in the world, for this world has no place which would be my own - except for that one. Don't tell me that you'll allow me into this or that country, because I have nothing to do in those countries. Don't tell me that I will find myself mountains in the Cordilleras, or Sierra Nevada: because those mountains are someone else's, not mine. For me those mountains don't offer beauty or peace. Give me back my mountains! And don't tell me that I am not the only one with such a fate, because millions became homeless as a result of your games and I am just one of the millions. To me it is no consolation to know that millions hurt from the same pain as mine. My hurt is within me and it hurts me. Give me back my mountains!

 

"Neither should you tell me that there are many who lost more, for nobody lost so much as I. I did not have a palace, which I could re-build somewhere on the other side of the globe. I did not have fortunes, which your banks could repay me, should the fever of humanitarian feeling befall them. I did not have a job, a rank, which you could replace for me. I had nothing, just my mountains, and a woman whom I loved. And these two together were worth more than all the palaces, fortunes and offices of the world. Nobody lost as much in this game as I. Give me back my mountains!

 

"Gentlemen: I humbly believe that you are great and powerful. That with one move of your finger, millions die, nations change owners and continents sink into the depth of the seas. But beyond this, I would like to believe that you honor justice and the law which God gave this world, and that in your heart goodwill filters the moves of even your little finger. However, this I can believe only when you erase the damage which was unleashed upon this world following your games, and you give me back my mountains.  Gentlemen, I am going to tell you the story of my life. I shall tell you about the game that I had to play because you wrote this role for me. It was not one or the other among you; not this one or that. One of you is not more or less guilty in the writing of this role than the other. All of you together are responsible for this awful game, all of you, who arrange the world's affairs, within and beyond the borders and wire fences and continents. You ruined my life, just as a naughty child ruins the toy of which he tired and later tossed into the trash."

                                                             *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

 

 

 

 

Wednesday, January 14, 2009

 

 

 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!

  
"Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érdekelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán: adjátok vissza a hegyeimet! Mert bármit is mondjanak a tudósok, a fiskálisok és a katonák: azok a hegyek az enyimek. Mint ahogy én is hozzájok tartozom attól a perctől kezdve, hogy megszülettem a lábok alatt, abban a kis házban, s ők benéztek hozzám az ablakon. Nem a telekkönyv szerint voltak az enyimek, az igaz. De enyimek voltak Isten rendelése szerint, azáltal, hogy ott születtem s ott lettem emberré. Adjátok vissza a hegyeimet!"


 
 


 
"Nézzétek urak: idestova ötven esztendeje már, hogy belerángattatok ebbe a játékba. Játszottatok az én bőrömön háborút és országosztást, ideoda ajándékozgattatok engem s a hegyeimet, mint ahogy gyermekek ajándékozzák a játékszereket egymásnak. S én ötven esztendeig engedelmesen játszottam nektek mindent, amit csak parancsoltatok: kisebbségi sorsot, megaláztatást és elnyomatást, üldöztetést nyelvem és fajtám miatt, fölszabadulást és katonásdit. Játszottam háborút. Lelkesedést és halálfélelmet, rámenős bátorságot és fejvesztett menekülést, játszottam kétségbeesést, fájdalmat, dühöt, elvesztett háborút. Játszottam elvesztett otthont és elvesztett családot, csikorgó fogú bosszúvágyat és hadifogságot, játszottam hontalan bujdosást, magányos, kóborló farkassorsot az emberi rengetegben ... urak, nekem elég volt. Én nem játszom tovább. Adjátok vissza a hegyeimet!" 

"Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet! És azt se mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet!"
 


 

 
"Ne mondjátok azt sem, hogy van, aki többet vesztett, senki sem vesztett annyit, mint én. Nekem nem volt Palotám, amit fölépíthetnétek valahol a föld másik oldalán. Nekem nem volt vagyonom, amit bankjaitok visszafizethetnének, ha megszállná őket a jótékonyság láza. Állásom sem volt, hivatalom sem, ami helyett újat adhatnátok. Nekem semmim sem volt, csak a hegyeim s egy asszony, akit szerettem. S ez a kettő együtt többet ért, mint a világ valamennyi palotája, vagyona és hivatala. Senki sem vesztett ebben a játékban annyit, mint én. Adjátok vissza a hegyeimet!"


 

 

"Urak, én alázatosan elhiszem, hogy nagyok vagytok és hatalmasok. Hogy kisujjatok egyetlen mozdulatára milliók halnak meg, országok cserélnek gazdát és földrészek süllyednek el a tengerek mélységeibe. De mindezeken túl hinni szeretném azt is, hogy tisztelitek az igazságot és a törvényt, amit Isten a világnak adott, és hogy a szívetekben jószándék szűri át még a kisujjatok mozdulatát is. De ezt csak akkor hihetem el, ha eltörlitek a rontást, ami játékaitok nyomán erre a világra rászabadult, és visszaadjátok a hegyeimet. ... Urak, elmondom nektek az életemet. A játékot, amit játszanom kellett, mert így írtátok meg számomra a szerepet. Nem egyik, vagy másik közületek, nem ez vagy amaz. Ennek a szerepnek a megírásában nincsen közöttetek bűnösebb és bűntelenebb. Mind együtt vagytok felelősek ezért a rettenetes játékért. Valamennyien, kik a világ dolgait intéztétek, határokon és drótsövényeken, és világrészeken innen és túl. Elvettétek a hegyeimet. S az életemet elrontottátok, mint ahogy a vásott gyermek elrontja a játékszert, amit már megunt, s aztán szemétre löki."
 


 

Semmit sem tudok és nem is akarok hozzáfűzni. Sírt a lelkem amíg olvastam.