Back to Home

 

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

INSTITUTE FOR HUNGARIAN STUDIES

 

Történelem

History

 

 

Avarok

 

Hunok és Magyarok / Huns and Magyars

 

Communism / Kommunizmus

 

I. Világháború / World War I.

 

Treaty of Trianon

 

II. Világháború / World War II.

 

1945 után / After 1945

 

1956-os Szabadságharc / 1956 Hungarian Revolution

 

Erdély / Transylvania

 

Csángó ismeretek / Csángó Studies

 

Felvidék

 

Kárpátalja / Carpathian Ukraine

 

Alkotmányunk / Our Constitution

 

A Habsburgok

 

Anti Hungarian Atrocities

 

Szent Korona

 

 

Történelem /  General History

 

Abelovszky Eliz: A magyar történelem Szent László kora előtt és után

Badiny-Jós Ferenc dr.: Egy magyar édesanya védelmében

 Balogh Sándor dr.: Amerika névnapja

Balogh Sándor dr.: A Nameday and a Baptismal Certificate too

 

Baráth Tibor: Közép-Európa politikai felépítése (pdf)

Baratosi Balogh: Az ismeretlen újgurok (pdf)

 

Baráz Csaba:  A szívközpont őrzői, a pálosok?

Bárdossy László: Magyar politika a Mohácsi vész után (pdf)

 

 

Bartha Miklós: Kazár földön (pdf)

 

Bobula Ida dr.: Magyar nagyasszonyok

 

Bodolai Zoltán: The Timeless Nation - Part 1 (pdf)

Bodolai Zoltán: The Timeless Nation - Part 2. (pdf)

 

Botos László        Magyarságtudományi Ismeretek: I. rész

                            A Glimpse into Hungarian History: Part I.

                            Magyarságtudományi Ismeretek: II. rész

                            A Glimpse into Hungarian History - Part II.

                            Magyarságtudományi Ismeretek - III. rész

                            Királygyilkosságok

                            Magyar őstörténet a XV. századi szentbeszédben

                             Letünt idők elemzése

                             Idegen "vendégek"

                            Őrség, Nyugat-Magyarország, Burgenland - 1. rész

                            Őrség, Nyugat-Magyarország, Burgenland - 2. rész

                           A huszadik század kommunista bűncselekmények indítékai

Botos László és Tomory Zsuzsa - Mit vétettünk?

Botos László  and Susan Tomory - What Sins did we Commit?

Botos László:  A lejtő

Botos László: Múltunk és jövőnk, vázlatos magyar történelem - 1. rész

Botos László: Múltunk és jövőnk, vázlatos magyar történelem - 2. rész

Botos László: A Short History of Hungary

Botos László: Ugyanarról másként - a magyarságról szabadon. 1. rész.

Botos László: Ugyanarról másként - a magyarságról szabadon. 2. rész.

Botos László: Ugyanarról másként - a magyarságról szabadon. 3. rész.

Botos László: Bénító kishitűség (pdf)

Botos László: Amiről szólnunk kell (pdf)

 

Botos László:  Olvasókönyv II. rész (pdf)

 

 

Botos Margaret:   Zsuzsanna Kossuth

 

Bunyevácz Zsuzsa:  A Grál magyar lovagjai, a pálosok

Bunyevácz Zsuzsa: A pálosok nyomában

 

Csomor Lajos: Szent István koronázási jelvényeinek eredete (pdf)

Dózsa György (1470-1514)

Dümmerth Dezső: A két Hunyadi. (pdf)

 

Fehér M. Jenő: Képek a magyar sámán-inkvizíciók történetéből (pdf)

 

Fehst Herman: Bolsevizmus és a zsidóság (pdf)

Forray Zoltán: Turáni átok (pdf)

 

 

 Galla János: A nagyságos fejedelem 

Grandpierre K. Endre: Történelmünk központi titkai (pdf)

Gróf Andrássy Gyula: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai

Gróf Széchenyi István levele az Akadémia igazgató tanácsának

Gyárfás Ágnes dr.: Milyen volt Mátyás király egyeteme? (Ősi Gyökér 2008-ápr.)(pdf)
 

Halasy-Nagy Endre:  Kihantolták Skultéty-t

Halasy-Nagy Endre:    Ki volt Háry János?

Halasy-Nagy Endre: Nekrolog:  Én Skultéty László

Halasy-Nagy Endre: Mitoszteremtés

Hámori Alfred: The Etruscan Civilization (pdf)

 

Harcsa Gábor:  Adalék IV. Béla feltételezett sírjához

Heckenast Dezső dr.:  A "Hableány emléktúra" (pdf)

Homonnay Ottó János: Ezeréves haláltusa (pdf)

 

Horkovics-Kováts János dr. : Az árpadházi királyok ma élő magyar utódai

 

Horváth János: II. Rákóczi Ferenc és Eger (pdf)

Horváth István: Dömös 1. (pdf)   

Horváth István: Dömös 2. (pdf)  

Hungarian World Encyclopedia: Atrocities against Hungarians (pdf)

Ismeretlen Szerző: Miért fejezték le Zrínyi Pétert és Frangepán Ferenc Kristófot?

 

Kassai Walter Anna: Munkács vára (pdf)

Kiss István: Koppány vára - Ősi Gyökér, 2009. jan-márc.

Könnyű László: Tamasi - 1. rész. (pdf)

Könnyű László: Tamasi - 2. rész. (pdf)

Könnyű László: Tamasi - 3. rész. (pdf)

 

Látófa: A magyar múlt, jelen és jövő lapja: I. évfolyam 1. szám. 2011. május

 

Lipusz Zsolt: Emlékezzunk

 Lőte Lajos (editor):  One Land -- Two Nations. (pdf)

 

 

M. Katonka Mária: Hűség - 1. rész (pdf)    

M. Katonka Mária: Hűség - 2. rész (pdf)

M. Katonka Mária: Hűség - 3. rész (pdf)

M. Katonka Mária: Hűség - 4. rész (pdf)

M. Katonka Mária: Hűség - 5. rész (pdf)

M. Katonka Mária: Hűség - 6. rész (pdf)

M. Katonka Mária: Hűség - 7. rész (pdf)

 

Macartney, C. A.: Október 15 -- összefoglalás Molnár Lajostól

 Magyar Adorján: Horvát István

Magyar Történelmi Szemle. II. évf. I. szám. (pdf)

Magyar Történelmi Szemle. II. évf. 2. szám. (pdf)

Magyar Történelmi Szemle. II. évf. 3. szám. (pdf)

Magyar Történelmi Szemle. II. évf. 4. szám. (pdf)

Magyar Történelmi Szemle. III. évf. 2. szám. (pdf)

Magyar Történelmi Szemle. IV. évf. 1. szám. (pdf)

Magyar Történelmi Szemle. IV. évf. 2. szám. (pdf)

Magyar Történelmi Szemle. IV. évf. 3. szám. (pdf)

Magyar Történelmi Szemle. IV. évf. 4. szám. (pdf)

 

 

 Magyarország bemutatkozik - 2004 és Magyar történelem - Botos László

 

Marschalkó Lajos: Vörös vihar 1. (pdf)

Marschalkó Lajos: Vörös vihar 2. (pdf)

Marschalkó Lajos: Vörös vihar 3. (pdf)

Marschalkó Lajos: Vörös vihar 4. (pdf)

Marschalkó Lajos: Vörös vihar 5. (pdf)

Marton Veronika: Nemzetvesztő királynék I. - V.

 

Mihály Ferenc dr. gyűjteményéből -- Széchenyi 1.(pdf)

Mihály Ferenc dr. gyűjteményéből -- Széchenyi 2.(pdf)

 

Munczi Antal:      Muraköz története

Nagy Attila: Kölcsey halála (pdf)

Nagy Iván: Országgyűlés képviselőházának naplója (pdf)

 

 Nemes Váradi Imre: Mérlegen - 1. rész (pdf)

Nemes Váradi Imre: Mérlegen - 2. rész (pdf)

 

Oláh Anna: Egy jeltelen sírtól a Világemlékezett listáig (pdf) A CÉH 2011 kikeleti szám

Padányi Viktor: Rákóczi (pdf)

Padányi Viktor: Vászoly (pdf)

Patrubány Miklós: Gyújtatlan gyulladjék (pdf)

Pauler Gyula: A vezérek kora István királyig (pdf)

 Péntek László: Vasvári Pál élete és halála (pdf)

Péterfai János: Grúzia és Kolkhisz (pdf)

Radics Géza:        Olvasmányok Múltunkról

                            I. rész: Alföldi Géza; Magyar ember, A Csodaszarvas, Emese álma, Álmos

                                        Nagyfejedelem népe, Alföldi Géza; A fa névtelen gyökereinek…

                                   

                            II. rész: A magyar kutyafajták, Isten kardja, A kocsi, A rovásírás,

                                       A visszacsapó íj,  A harcmodor.

                      

                        III. rész: A vérszerződés, Árpád, A "honfoglalás", Árpád apánk birodalma, Vérbulcsu,

                                        Uralkodóink származásrendje, A központi hatalom  megszilárdul, A Magyar Szent Korona.

 

                        IV. rész:  A magyar királyság fénykora és hanyatlása

 

                    V. rész:  A magyar nemzeti címér

 

 

Rektor Béla dr.: A magyar csendőrség története (pdf)

 

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében. 1. (pdf)

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében. 2. (pdf)       

Sajó Sándor: Szent Margit - De túl minden bűn

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek (pdf)

 

 

Siklósi András: II. Rákóczi Ferenc, a leghívebb magyar

 

Stoffán György: Vezér Ferenc vértanúsága - Honlevél 2009 febr. (pdf) 

L. v. Südland:  Die Südslavische Frage ---- Szomszédaink a mérlegen

                        Die Südslavische Frage ----Our Neighbors in the Balance

Szabó András: Az Aradi 13

Szabó András:  The Thirteen Martyrs of Arad

 

Szakács Gábor:  Boldog Özséb nyomdokain

 

vt. Szakonyi I. Vajk     A tótok délszláv eredetéről

                                      The Southern-Slavic origin of the Slovaks

 Királyi dobogó -- beszélgetés Szántai Lajossal 

Szántai Lajos:      Mátyás és a Pálosok

Szántai Lajos:    III. András titka

Szatmári István - Sóvári Soós Elemér: Morvamezei Csata (pdf)

 

 Szólít a múlt 1  - Hunnia.

 Szólít a múlt 2. - Hunnia

Szőcs István: Fürkészői ős-hajdan koroknak

 

Szőllőssy Sándor:  Szlovén pánszlávizmus

Szőllősy Sándor: Ez az igazság (pdf)


 

Teleki Sándor: Az aradi vértanúk (pdf)

The Hungarian Quarterly, Vol. 1 and Vol. 2. (pdf)

Tomory Zsuzsa:     Nemzeti címerünk

Tomory Zsuzsa: A huszárok

Tomory Susan: The Hussars

Tomory Zsuzsa: Történelmünk eddig nem tárgyalt fejezetei

Tóth Judit dr.: A pálos rend megtöretése

Tranger Károly: Francia-magyar történelmi kapcsolatok (pdf)

Újházy György: Európai magyarság (pdf)

V. L. Párizs: A Rákóczi-induló (pdf)

Véghely Tibor: Hol vagy István király?

 

Vetráb József Kadocsa: A tihanyi alapítóoklevél

Vetráb József Kadocsa: Vérők hullásával . . .

 Vetráb József Kadocsa:  Milyen volt Mátyás király egyeteme?

Vetráb József Kadocsa: Hollós Mátyás vén Budája . . .

Vetráb József Kadocsa: Szent Erdeinkben (pdf)

Vetráb József Kadocsa -- Múltnak vásott vásznán (pdf)

 

Wass Albert: Magyar örökségünk (pdf)

Wass Albert: Our Hungarian Heritage (pdf)

 

Zajti Ferenc: Magyar évezredek. 1. (pdf)

Zajti Ferenc: Magyar évezredek. 2. (pdf)

 

 

Zakar András: Fordulópontok történelmünkből (pdf)

 

 
Back to Home