Back to Home

 

Nemes Váradi Imre

 

A hitleri propaganda hatása

 

            A Németországból irányított propaganda, -- különösen a Hitler korszakbeli --, a II. Világháború idejére már annyire előkészítette népi németeinket, hogy az ország minden részében megalakították a német népcsoportokat, „Volksbund”-okat.  Később pedig a hat kötelesek nagy része önként lépett a német hadsereg kötelékébe.

            A Volksbund feladata a nagy német propaganda terjesztése és a Birodalom teljes szolgálata volt.  Már Erdély visszacsatolásakor – a Bécsi Döntés értelmében – különállási joggal ruházták föl és tagjai a magyar állam kötelékéből kilépve, lényegében németállampolgárokká lettek.  A trianoni békeszerzés alapján elcsatolt Dél-Magyarországon Szerbia 32% magyart, 20% németet talált, amely együttvéve 54%-ot tett ki.  Ez olyan erőt képviselt, amely ha összefogott volna, nem bírt volna velük Szerbia, minthogy a délvidéki szerbek száma csak 28% volt a 18% román és egyéb nemzetiségek mellett.  De délvidéki németeink hasonlóan az erdélyi szászokhoz, inkább szerbek barátságát keresték.  A szerbek azután – hűen a Habsburgi „Ossz és uralkodj” politikai elvhez -- , kezdetben megengedték, hogy a délvidéki németek „kultúrbund”-ot alapítsanak, amelyet Németországból irányítottak.  Ez a szövetkezet a II. Világháborúig olyan generációt nevelt, amely Jugoszlávia fölbomlásakor idegenkedve fogadta az új magyar rendszert s nem a régi államjogi rendszer vissza állítását óhajtotta, hanem a „Donaustaat” megalakítását, amely mint német függvény, magába foglalta volna csaknem az egész „Dél-Magyarországot”.

 

Forrás: Nemesváradi Imre, Mérlegen,  Garfield, NJ. 1969, 57-58 old.