Back to Home

M A G Y A R O K !

(amit itt olvastok, annak való igazát az író bizonyítani képes)

“SAJÁT HAZÁJÁBAN, SAJÁT VAGYONÁNAK HITELFEDEZETÉVEL SENKI SE TARTSA NYOMORBAN A MAGYAR NÉPET!”  (NEMZETI HITEL 1996)

Ne várjatok semmi jót az Új Évtől!  Miért ne? Azért, mert először tenni kell valamit, hogy abból jó származzék az egyénre, a közösségre,a Nemzetre, (de, akinek jobban tetszik,) az államra! Mit tettetek 1990-től 2009-ig, különösképpen a saját érdeketekben, a fenti kijelentéssel kapcsolatban? Nem írom le, mert a válasz csak sértő lenne! Nem lehet vigasz az, hogy az állítólag – legerősebb és leggazdagabb állama a világnak, már több éve csak “képzelt haszonból” gyarapszik és ti  az élet legtöbb formájában mégis “majmoljátok” (úgynevezett kultúra, pénzügyi felsőbbrendűség stb. ), pedig az valóban már “bankrupt,” azaz vagyonbukott!

Az Egyesült Államok polgárainak csak kevés százaléka tudja, hogy központi bankjuk, a”Federal Reserve Bank” egy magánvállalat irányítása alatt van. Volt állam-elnökük JOHN F. KENNEDY helyre akarta hozni ezt a szabadrablást törvényesítő csalást, de 1963-ban Dallas, Texas Államban  a Pénzhatalom agyonlövette, mint egy kóbor kutyát!  Azóta, a Pénzhatalom bankjai irányítói lettek a népek mindennapi életének! Ne gondoljátok, hogy hazánk,  kivétel!   

Hogyan lett a Pénzhatalom úrrá a népek felett?  Egyszerűen - a népek nemtörődömségén és ostobaságán – alapuló félrevezetéssel!  Jól megírt, hihetőnek tűnő, sorozatos hírközléssel (TV – rádió – sajtó) először elhitette, majd hivatalossá tetette azt a hazugságot, hogy a pénznek önmagában van belső értéke!

Könyörgöm értsétek meg, ez a hazugság lett hatalmuk ALAP-PILLÉRE! Ugyanis, ha a pénznek van ugyanolyan belső érteke, mint a fáradságos értelmi és fizikai munkával létrehozott termékeknek, akkor az ugyanolyan vagyon, mint például a mezőgazdasági termékek (amelyekből az élelmünk származik), vagy a több-millió féle gyártott termékünk, amellyel életszükségleteinket kielégítjük.   Tehát, mint a többi vagyont adni és venni lehet, akár csak a krumplit a hetipiacon!

A Pénzhatalom nem szégyenlős. Ma már számítógéppel, az U.S.A. dollárhoz viszonyított áron, éjjel-nappal adja és veszi a különböző országok és saját pénzét. Ezzel a népek által természetesnek látszó, képzelt-hasznot csináló, csaló üzérkedéssel,   fantasztikus mennyiségű pénzt hoz létre, amit szemrebbenés nélkül, betétként helyez a bankba. Ugyanabba a bankba, amelyikbe Ti is rakosgatjátok (már, ha marad) a heti vagy havi fizetéseteket!

Ismételten könyörgöm, mert fáj a lelkem, hogy Csonka-Hazámban, a szülőföldemen kb. 800,000 egyén (nem mind honos) jól él, a többi meg csak létezik és nyomorog!  ÉRTSÉTEK MEG: A PÉNZNEK ÖNMAGÁBAN NINCSEN BELSŐ ÉRTÉKE, A PÉNZ AZ NEM VAGYON!

 

A pénz, az egy nélkülözhetetlen társadalmi eszköz, de önmagában semmit sem ér, lehet papír- plastic – vagy könyvbeírt szám! Nevezhetjük igény-jegynek, érték-jelképnek, vagy bárminek, amelynek segédletével megvesszük magunknak az általunk létrehozott javakat és szolgáltatásokat. A papír pénzre nyomott államvezetők (férfiak-nők) képei is csak jelképek. Csak valóságban van a közösségre nézve valamilyen értékük! (Már. akinek van!) 

Nagyon kérem, értsétek meg azt a tényt, hogy csalásra épített társadalmi életformában élünk! Kanadában, de legtöbb államban van egy ilyen törvény: (Szabadon) “Obtaining money or other value with false pretences, is fraud.” Félrevezetéssel szerzett pénz, vagy más érték az csalás!  Kriminális bűntett!

E sorok írója kettős állampolgár, magyar és kanadai. Jelenleg Kanadában tartózkodik és már sok kanadai ismerőse, akiket felvilágosított, arra kérik, hogy legyen vezetőjük, hajlandók összeadni több ezer dollárt, amellyel törvényes bírói döntő ítéletet kérünk arra vonatkozóan, hogy a pénznek önmagában van-e belső értéke?  Kérdés, vajon akad-e ügyvéd és biró erre az ügyre?  A kérést azzal hárítottam el, hogy várni kell az “AMERO” pénz bevezetésére, meg azután én nagyon foglalt vagyok Ez valóban igaz, mert hetenként kétszer vagyok otthon Magyarországon. (Természetesen, csak számítógéppel.)

MIT TEHETÜNK SORSUNK VÁLTOZTATÁSÁN ÉS A NEMZET TÚLÉLÉSE ÉRDEKÉBEN ? (Csak röviden!)

1. Vegyétek tudomásul, hogy az Országházban ülő pártvezetők nem képviselhetik a Nemzet érdekeit! Miért nem? Azért, mert a Pénzhatalom érdekei szöges ellentétben állnak a magyar nép érdekeivel. A pénzhatalom Hírközléssel (TV-rádió-sajtó és (ha, kellett számítógép segítséggel) beválasztatta velünk az ő néhány vezető-emberét, a pártok képviselői pedig a pártfegyelem miatt követik a “párt-programokat”. Mert, ha nem, akkor kiteszik a szűrét a pártból és a fizetett állásból! Minden képviselő félti feladni a biztosat a bizonytalanért! Legtöbb választott képviselőnek családja van, tehát magatartása emberileg érthető. A Nemzet fennmaradása érdekében azonban áldozatra van szükség!

Mi lenne az áldozat?  KITAKARÍTANI AZ ORSZÁGHÁZAT! Hogyan? Nem az utcán tömegben, plakátokat hordozva ordibálni! Miért nem? Amiatt a tény miatt, hogy a Pénzhatalomnak  – a hihetetlen mennyiségű, csalással szerzett pénzzel – könnyű becstelen, senkiházi, a tömegbe-kevert, embernek látszó, szemetet megfizetni azért, hogy legyen néhány kirakat-üveg és több autó megrongálva! Ekkor jönnek a rend-őrei, rendet-csinálni! A filmesek pedig pörgetnek azért, hogy aTV-t csodálva bámulóknak legyen ostoba öröme! Az Országházban azonban nem történik semmi változás. Ott továbbra is a Pénzhatalom érdekeit szolgálják!

2.  Mit lehet hát tenni? Áldozat nélkül nincs eredmény! Ki hozza az áldozatot? Az a magyar, akiben van felelősség-érzet a családja jövője felöl és ugyancsak felelősséget érez a szülőföld iránt, amelyen kell, hogy a közösség, a Nemzet tovább éljen!

Tessék, minden választó-körzetben öt-hat magyar álljon össze és minden hétvégén, amikor az országgyűlési képviselő otthonában vagy irodájában – ami kötelező – tartózkodik, keresse fel! Adjon át a képviselőnek egy papírlapot, melyen a következő írás olvasható:

Képviselö Úr! Felkérjük Önt, hogy harmic napon (30 nap) belül tisztségéről  mondjon le és több tisztességes magyar érdeket szemelőtt tartó társát is befolyásoljon erre! Ha Ön ezt megteszi, akkor mi szavunkat adjuk arra, hogy a következő Országgyűlésben ismét az Országházban fog tevékenykedni. Kérésünk megtagadása esetén, nem számíthat a magyar választókra!

Kérésünk célja: Határozat-képtelenné tenni az Országgyűlést azért, hogy a lehető leggyorsabban lehessen újat választani, amelyik csakis a magyar nép érdekeivel foglalkozik, nem pedig az idegen kívánságokat igyekszik szolgalelkűen kiszolgálni! Churchill, volt angol miniszterelnök mondta: (szabadon fordítva) “Angliának nincsenek örök barátai vagy örök ellenségei, csak örök érdekei vannak!” A Nemzet túlélése érdekében, nekünk sem szabad másként gondolkodni és cselekedni!  

Az Országházban történt nagytakarítás után jöhet a többi tenni való. Addig nincsen értelme, hogy arról többet írjak! Annyit azonban máris kijelentek: van lehetőség a pénz segítségével becsületes, mindenkinek boldog társadalmi együttélésre. Csak tudni, akarni és tenni kell!

Madarasi Ralbovszky István                                                 Montreal, 2009 január 12.

Magyar Adófizetők Országos Szövetsége

Örökös Tiszteletbeli Tagja.

 

Eredmény elérés érdekében terjeszteni kötelező! 

Madách: “Tett halála, az okoskodás”!