MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

INSTITUTE OF HUNGARIAN STUDIES

 

 

Magyar iskolaoktatás kérdései

 

 

Gáspár Miklós: Nobel-díjasok a Bolyai Tudományegyetemért

 

Heckenast Dezső:  600-éves a pécsi egyetem

Kósa András: Meglopott iskolák

Szakács Gábor: Köszöntő

Tomory Zsuzsa: Táltos paripánk parázsra vár

 Tomory Zsuzsa: Új tanítási módszer . . . szükségessége (pdf)

Töttössy Magdolna dr.:   Az érettségi vizsgák szerepe a magyar közoktatásban

Töttössy Istvánné Magdolna: Magyar iskola Európában- Európa a magyar iskolában

Töttössy Magdolna dr.: Egy nemzetiségi anyaszervezet Romániában 1944-1953 között

Töttössyné Magdolna dr.: The Role of Denominational Education ... in the Country of the Holy Crown