MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

INSTITUTE OF HUNGARIAN STUDIES

 

 

TÖRTÉNELMI FELÜLVIZSGÁLAT / HISTORICAL REVISION

 

 

 

Arató István dr.: Termékeny félhold?

 

Árpád Kosztin dr.:  The Daco-Roman Legend, Part I.

                                The Daco-Roman Legend, Part II.

                                The Daco-Roman Legend, Part III.

                                The Daco-Roman Legend, Part IV.

 

Botos László:  A tudományba bujtott hazaárulás

Botos László: A magyarok vázlatos történelme: I. rész

Botos László: Amiről szólnunk kell (pdf)

 Botos László: A sátáni kötés: tépjük szét

 

Hajnos László dr.:  Igazságok a magyar történelemben

 

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 1. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 2. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 3. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 4. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 5. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 6. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 7. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 8. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 9. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 10. rész. (pdf)

Hungarian World Encyclopedia: The Road to the Trianon Peace Treaty

 Mácsay Lengyel Béla dr.:  A M.T.A. faj és nemzetáruló szerepe

 

Marton Veronika: The Triple Mound and Patriarchal Cross . . .

 

Padányi Viktor: Géza fejedelem második házassága

 

Pál László: A Pulaski-féle légió igazi neve

Pap Gábor: A kitalált középkor - (előadás)

 

Püspöki Nagy Péter:  A tények erejével, I. rész

Püspöki Nagy Péter:  A tények erejével, 2. rész

Püspöki Nagy Péter:  A tények erejével, 3. rész

Püspöki Nagy Péter:  The Power of Facts -- Part 1.

 Püspöki Nagy Péter: The Power of Facts -- Part 2.

 Püspöki Nagy Péter: The Power of Facts -- Part 3.

 Sisa István: Magyarország torz tükre a világban (pdf)

 

Szatmári István: Mi történt Mohács után?

Szatmári István - Sóvári Soós Elemér: Morvamezei Csata (pdf)

Szőllősy Sándor: Ez az igazság (pdf)

 

Tudós-Takács János:  Rudolf Hess, a béke apostola

Vetráb József Kadocsa: A második Mohács

Vetráb József Kadocsa: The Second Mohács