Back to Home

 

 

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

 

 

INSTITUTE OF HUNGARIAN STUDIES

 

Nyelvészet / Linguistics

 

 

Arguments against the Finno-Ugric Hypothesis

 

Csőke Sándor: Az állítólagos finn-ugor nyelvek (pdf)

Csőke Sándor: Finnugor nyelvek nincsenek (pdf)

 

Halasy-Nagy Endre: A finn-ugor elméletről

Halasy-Nagy Endre: Aenius Sylvius Piccolomini . . . (pdf)

Halasy-Nagy Endre: Levél Piccolomini kapcsolatban

 Marácz László dr. / Dr. Bakay Kornél:   Objection to the Forceful Finnization

                                                                of the Ancient History and Language of the Hungarians

Marácz László dr. :  The Untenability of the Finno-Ugric Theory

Marácz László dr. :  A magyar nyelv eredetéről

Marácz László dr.: Szentkatolnai Bálint Gábor igazsága

 Angela Marcantonio dr.:  Linguistic Palaeontology - - Science or Fiction?

                                         Historical Linguistics and the Origin of the Finns

                                         Történelmi nyelvészet és a finnek eredete

Marcantonio Angela dr.: Előadás Budapest, 2006. dec. 8 (A finn-ugor kérdés)

 

Szakács Gábor:  Hun lábak nyomában

 

Egyiptom

Baráth Tibor: Magyar istennevek a régi Egyiptomban (pdf)

 

Etruszk rokonság

Mario Alinei dr.     ŐSI KAPOCS  A magyar etruszk nyelvrokonság-előszó

Aradi Éva dr.:        Megjegyzések Mario Alinei: Ősi Kapocs című könyvéhez

Botos László:         Vélemény Dr. Alinei meglepő kutatási eredményéhez

László Botos:         Opinion about the Surprising Results of Dr. Alinei’s Research

Hámori Alfred: The Etruscan Language (pdf)

Hámori Alfred: The Etruscan Civilization (pdf)

Kúr Géza: Etruszk-magyar rokonság (pdf)

Tomory Zsuzsa:     Magyar-etruszk rokonság kérdése magyar szemmel

Susan Tomory:      Magyar-Etruscan Affiliations from a Magyar Point of View

Szőllősy Zoltán dr.: Etruszk nyelvrokonság

Zászlós Zsóka György: Toszkánai harangok

Zászlós Zsóka György: Az etruszk kérdés

 

Sumerian connections

Csőke Sándor:  Az ószláv nyelv sumér-urálaltáji elemei (pdf)

Csőke Sándor dr. : Sumerian and Ural-Altaic Elements in the Old Slavic Language. (pdf)

Csőke Sándor:  Szumir-magyar egyeztető szótár (pdf)

Csőke Sándor: A sumir ősnyelvtől a magyar előnyelvig (pdf)

Csőke Sándor: Sumér-magyar hangtörténeti sajátosság

Csőke Sándor: A sumér-uralaltáji nyelvek hatása a szláv nyelvek fejlődésére (pdf)

Csőke Sándor: Sumér-magyar összehasonlító nyelvtan (pdf)

Gosztony Kálmán dr.: Összehasonlító szumér nyelvtan (pdf)

Komoróczy Géza válogatta:  Gilgames -- agyagtáblák üzenete. (pdf)

Labat, René: A sumér és akkád ékjelekről (pdf)

Novotny Elemér dr.: Sumir nyelv - magyar nyelv (pdf)

 

General Linguistics

Aczél József dr.: Szittya-görög eredetünk (pdf)

Bárczy Zoltán dr: Poligonális nyelvhasonlító módszer

Bárczy Zoltán: Poligonális nyelvhasonlító módszer (pdf)

Berzsenyi Dániel: A magyar nyelv eredetiségérül

Botos László:         A Halotti Beszéd-ről

                              The Halotti Beszéd - Funeral Sermon

Botos László:         Magyar településnevek Ausztriában és Magyarországon

Buda Bálint dr.:  Balaton az élet tava

Csőke Sándor:  A magyar nyelv szláv jövevény szavai (pdf)

Csőke Sándor: Sumér-finn-mongol-török összehasonlító nyelvtan (pdf)

 Czakó Gábor: Legrégibb nyelvemlékünk                        

 

Domokos Pál Péter: Pogocsál . . . (pdf)

Duli Antal: Izgága (pdf)

Forrai Sándor Rovásíró Kör

Hajnal László Gábor: "Magyarul beszél az Isten" (pdf)

Halasy-Nagy Endre: Aenius Sylvius Piccolomini . . . (pdf)

Háry Györgyné dr.: Észrevételek a magyar nyelvi és őstörténeti kutatásokról

Horkovics-Kováts János dr.:  Magyar szópárhuzamok

Ismeretlen szerző:  Az Ószláv nyelv

Kalmár János:  A magyar nyelvről

János Kalmár:  About the Hungarian Language

Kántor János: Halotti Beszéd

Kiss Irén dr.: A magyar nép és népnév eredete (pdf)

Kazár Lajos: Japanese - Uralic Language Comparison - complete text (pdf)

Kolumbán Sándor: E nyelvben győzni fogsz!

Kolumbán Sándor: Magyar szógyökök a román nyelvben

Kolumbán Sándor: Ismerjünk meg nyelvünk értékeit

Kolumbán Sándor: A magyar nyelv hangjai (pdf)

Kolumbán Sándor: Kötött mássalhangzó párosok (pdf)

Kolumbán Sándor: A magyar szavak valós ősi eredete (pdf)

 

Kulin Bán dr.: Legnagyobb kincsünk édes anyanyelvünk

 

Lajdi Péter: A hun-magyar testvériség és azonosság legújabb nyelvi bizonyítékai

 

Lajdi Tamás: Keresztény támadások az ősmagyar hitvilág ellen  

 

Lange Irén:  A magyar nyelv sajátosságai . . . (pdf)

 

Magyar Adorján:  A magyar nyelv

Magyar Adorján et al: A magyar nyelvről (pdf)

Magyar Adorján: Codex Cumanicus

Magyar Adorján: Codex Cumanicus (English translation)

Magyar Adorján levele Tomory Zsuzsához (pdf)

Magyar Adorján: Ősmagyar rovásírás (pdf)

 

 

Marácz László: Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv

Mellár Mihály: A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai

 

Molnos Angéla: A tudás nyelve

Molnos Angéla: Szent és sérthetetlen (pdf)

Nógrády Mihály: Geluból Gyalú lett

 

Oláh Imre Jenő: Két hun nyelvemlék

 Orbán Árpád:  Az Orbán-féle korszerű Poligonális komplex módszer

Orbán Árpád: Folio Hungarica - Déli magyar őshaza. 1. (pdf)

Orbán Árpád: Folio Hungarica - Déli magyar őshaza.  II. (pdf)

 

Radics Géza:  A környezet és létfeltételek hatásai a nyelvek kialakulására

Revesz Peter: Decipherment of Linear A (pdf)

A "linear A" írás megfejtése, Dr. Révész Péter előadása
https://www.youtube.com/watch?v=qZZ0HWqRHFg

Revesz Peter: Origin of European River and Mountain names

                                        https://www.youtube.com/watch?v=I_RCuwRx5hU

 

Otto Sadovszky: The Discovery of California: Breaking the Silence of the Siberia to America Migrators

Sadovszky Ottó: California felfedezése:  Megtört a Szibériából Amerikába vándoroltak csendje.

Simon Péter dr.: Ősi magyar nyomok észak-amerikai indián földön

Somos Zsuzsanna: Az archaikus magyar nyelv. . . Ősi Gyökér. 2008. jan-márc. (pdf)

 

Szilády Zoltán: Rokonaink-e a japánok?

Szűcs Gábor: Hegyem (pdf)

 

 Tharan-Trieb Marianne: Az örök ÉLET olvasata

 

Tomory Zsuzsa:     Organic Magyar Linguistics - Introduction

                              Organic Magyar Linguistics - Part 1.

                              Organic Magyar Linguistics - Part 2.

 

                              Szerves magyar nyelvtudomány

                               Gyorssegély

Tomory Zsuzsa:      Baszkok

 Tomory, Susan:  The Basque People

 Tomory Zsuzsa:     Katalánok

Tomory, Susan:  The Catalans

Tomory Zsuzsa: Nyelvünk

Tomory Zsuzsa: Létünk és nyelvünk közös alapja - 1. rész.

Tomory Zsuzsa: Létünk és nyelvünk közös alapja - 2. rész.

Tomory Zsuzsa: Létünk és nyelvünk közös alapja - 3. rész.

Tomory Zsuzsa: Létünk és nyelvünk közös alapja - 4. rész.

Tomory Zsuzsa: Létünk és nyelvünk közös alapja - 5. rész.

Tomory Zsuzsa: Magyar-English Word Origins (pdf)

 

 

Tóth Imre: Nyelvünk

 

Tranger Károly: Európai kapcsolataink (pdf)

 

Unknown author: Hungarian Place Names from Ancient Times

 

Varga Csaba:  Az ősnyelv titkaiból

Varga Csaba:  Az ősnyelv titkaiból - 2

 

Vértessy György: Antantémusz

Vetráb Jószef Kadocsa: Andoras-kori nyelvemlékünk I.  

Vetráb József Kadocsa: Andoras-kori nyelvemlékünk II.  

Zakar András: Az írás bölcsőjénél (pdf)

 

Rovásírás / Runic Script

 

Sumér-magyar kapcsolat / Sumerian-Hungarian Connections

 

Badiny-Jós Ferenc dr: New Lines for a Correct Sumerian Phonetics (pdf)

 

Bobula Ida dr.: Sumír-Magyar Rokonság - I. Őstörténet dióhéjban

 Bobula Ida dr.: Sumír-Magyar Rokonság - II. Sumír-magyar nyelvrokonság

Bobula Ida dr.: Sumír-Magyar Rokonság - III. Szóegyeztetések

Bobula Ida dr.: Sumír-Magyar Rokonság - IV. Kölcsönöztük vagy örököltük?

Bobula Ida dr.: Sumír-Magyar Rokonság - V.  A magyar ősvallás Istenasszonya

Bobula Ida dr.: Sumir-Magyar Rokonság - VI.  A nyelvrokonság történelmi háttere

Bobula Ida dr.: Sumír-Magyar Rokonság - VII. Magyar vándorlások

Bobula Ida dr.: Árpád

Bobula Ida dr.: Az araráti népek

Bobula Ida dr.: A magyarság eredete

 

Csőke Sándor dr. : Sumér-magyar hangtörténeti sajátosság

Csőke Sándor dr. : Sumerian and Ural-Altaic Elements in the Old Slavic Language. (pdf)

 

Geönczeöl Gyula: Egy vita margójára

 

Gosztony Kálmán dr.: Összehasonlító szumér nyelvtan - 1. rész. (pdf)

Gosztony Kálmán dr.: Összehasonlító szumér nyelvtan - 2. rész. (pdf)

Gosztony Kálmán dr.: Összehasonlító szumér nyelvtan - 3. rész. (pdf)

 

 

Komoróczy Géza válogatta:  Gilgames -- agyagtáblák üzenete. 1. (pdf)

Komoróczy Géza válogatta:  Gilgames -- agyagtáblák üzenete. 2. (pdf)

Komoróczy Géza válogatta:  Gilgames -- agyagtáblák üzenete. 3. (pdf)

Komoróczy Géza válogatta:  Gilgames -- agyagtáblák üzenete. 4. (pdf)

Komoróczy Géza válogatta:  Gilgames -- agyagtáblák üzenete. 5. (pdf)

Komoróczy Géza válogatta:  Gilgames -- agyagtáblák üzenete. 6. (pdf)

 

Novotny Elemér dr.: Sumer = magyar 1. (pdf)

Novotny Elemér dr.: Sumer = magyar 2. (pdf)

Novotny Elemér dr.: Sumer = magyar 3. (pdf)

 

Novotny Elemér dr.: Sumir nyelv - magyar nyelv 1. (pdf)

Novotny Elemér dr.: Sumir nyelv - magyar nyelv 2. (pdf)

Novotny Elemér dr.: Sumir nyelv - magyar nyelv 3. (pdf)

Novotny Elemér dr.: Sumir nyelv - magyar nyelv 4. (pdf)

 

Rimanóczy László dr.:  Egy az Isten, egy a nép, egy a szokás

Szőllősy Zoltán dr.: Ókori adatok hazánkról

Varga Zsigmond: Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége (pdf)

Vetráb József Kadocsa:  Túr, Tura, Turul

Záhonyi András dr. :  Egy új rendszerű sumer-magyar szó- és jeltár

Záhonyi András:  Rovásjeleink és a mezopotámiai jelkészlet

András Záhonyi: The Tablet of Ur-Nina

Zsuffa Sándor: A magyarországi szumír probléma . . .

 

 

 

 

Back to Home