MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

INSTITUTE OF HUNGARIAN STUDIES

 

KÖNYVEK / BOOKS

 

 

 

 A Trianoni Diktátum. I. rész. (pdf)

 A Trianoni Diktátum. 2 rész. (pdf)

 A Trianoni Diktátum. 3. rész. (pdf)

 A trianoni békeszerződés teljes szövege (pdf)

 

Aczél József dr.: Szittya-görög eredetünk (pdf)

 

Andics Erzsébet dr.: Az egyházi reakció 1848-1849-ben (pdf)

Arany Tibor: Egy '56-os pesti srác élete: Jött, mint a vadvirág a réten:  (szerkesztő: Vennes Aranka)

 

Balassa Zoltán: Két nemzet a Kárpát-medencében (pdf)

 

Bálint Mózes: Testvérmentő (pdf)

Bárány Éva: A hunok útján (pdf)

Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete - I. kötet (pdf)           

Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete - II. kötet (pdf)

Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete - III. kötet (pdf)

Baráth Tibor: Őstörténetünk orientalista szemléletben (pdf)

Baráth Tibor: Közép-Európa politikai felépítése (pdf)

Baráth Tibor: The Early Hungarians (pdf)

 

Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája. 1. rész. (pdf)

Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája. 2. rész. (pdf)

Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája. 3. rész. (pdf)

Baráth Tibor: A külföldi magyarság ideológiája. 4. rész. (pdf)

 

 

Baráthosi-Balogh Benedek: Magyarirtó Habsburgok. (pdf)

Baráthosi-Balogh Benedek: A hunok három világbirodalma (pdf)

Baráthosi-Balogh Benedek: Elpusztult hunos véreink. (pdf)

 

Bárdossy László: Magyar politika a Mohácsi vész után (pdf)

Bartakovics István:  Ártatlanul bűnhődtek (pdf)

Bartha Miklós: Kazár földön (pdf)

 

Beke György: Csángó passió. (pdf)

 

Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája (pdf)

 

Berki Mihály: A forradalom "kis" történetei (pdf)

 

Berzy József:  Honpolgárság és honvédelem (pdf)

Bihari János: A párthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok... (pdf)

j

Birinyi, Louis. K.: Why the Treaty of Trianon is Void (pdf)

 

Bíró József: A szabír-magyarok a "sumirok" tanítómesterei (pdf)

Bíró József: A szabir-magyarok őstörténete (pdf)

 Bíró József: A szabir-sumir időszak hatása őstörténelmünkre (pdf)

Bíró József: Körösi Csoma Sándor és a szabirok (pdf)

 

 

BOBULA IDA DR.: SUMIR-MAGYAR ROKONSÁG

                                     I. Őstörténet dióhéjban

                                     II.  Sumír-magyar nyelvrokonság

                                     III. Szóegyeztetések

                                     IV. Kölcsönöztük vagy örököltük?

                                      V.  A magyar ősvallás Istenasszonya

                                      VI. A nyelvrokonság történelmi háttere

                                      VII. Magyar vándorlások

 

Bobula Ida dr. : Origin of the Hungarian Nation. 1. (pdf)

Bobula Ida dr. : Origin of the Hungarian Nation. 2. (pdf)

Bobula Ida dr. :  A magyar nép eredete (pdf)

 

Bodolai Zoltán: The Timeless Nation - Part 1 (pdf)

Bodolai Zoltán: The Timeless Nation - Part 2. (pdf)

 Bokor Imre: Vörös vírus (pdf)

 

 

BOTOS LÁSZLÓ:  The Homeland Reclaimed

                                    Chapter I. - Magyars / Barbarians?

                                    Chapter 2. - The Campaigns of the Magyars

                                    Chapter 3. - The "Annihilated" Avars

                                    Chapter 4. - The Huns

                                                       Chapter 5. - Hun, Avar, Magyar Cultural Connections

                                     Chapter 6. - The Ancient Populace of the Carpathian Basin

                                     Chapter 7. -  Early Man in the Carpathian Basin

                                     Chapter 8. - The Discovery of Writing

                                     Chapter 9. -  The Sumerian - Hungarian Identity

                                     Chapter 10 - Dentumagyaria

                                    Part 2. Hungary under Foreign Occupation

                                    The Homeland Reclaimed - Bibliography

 

BOTOS LÁSZLÓ:     Hazatérés (pdf)

BOTOS LÁSZLÓ:     Út a Trianoni Békeparancshoz (pdf)                  

                                   

Botos László: The Road to the Dictated Peace (pdf)

 Botos László: Magyarságtudományi tanulmányok - könyvismertetés

Botos László: Selected Studies in Hungarian History - Book presentation

Botos László Olvasókönyve - I. rész (pdf)

Botos László Olvasókönyve - 2. rész (pdf)

Botos Margaret: Horse-archers and Head-hunters (pdf)

Botos Margaret: Lovas-íjászok és fejvadászok (pdf)

 

 

 Bozóki Antal: Magyarok a Vajdaságban (pdf)

Csardas Joseph: Sentenced for Life

Csőke Sándor: Finnugor nyelvek nincsenek (pdf)

Csőke Sándor:  A magyar nyelv szláv jövevény szavai (pdf)

Csőke Sándor:  Az ószláv nyelv sumér-urálaltáji elemei (pdf)

Csőke Sándor:  Szumir-magyar egyeztető szótár (pdf)

Csőke Sándor: A sumir ősnyelvtől a magyar előnyelvig (pdf)

Csőke Sándor: A sumér-uralaltáji nyelvek hatása a szláv nyelvek fejlődésére (pdf)

Csőke Sándor dr. : Sumerian and Ural-Altaic Elements in the Old Slavic Language. (pdf)

Csőke Sándor: Sumér-magyar összehasonlító nyelvtan (pdf)

Csőke Sándor: Sumér-finn-mongol-török összehasonlító nyelvtan (pdf)

 

 

Csobánczi Elemér: Ősturánok (pdf)

 

Csobánczi Elemér: Horvát-magyar kapcsolatok (pdf)

Csobánczi Elemér: Délmagyarország pustulása és elrablása (pdf)

Csobánczi Elemér: Keletmagyarország pusztulása és elrablása (pdf)

 

 

Csomor Lajos: Szent István koronázási jelvényeinek eredete (pdf)

 Cúth János: A magyarságtudat kézikönyve (pdf)

Dabas Rezső: Burgenland álarc nélkül. (pdf)

Danubian Research Center:  Documented Facts and Figures on Transylvania (pdf)

vitéz Detre Gyula László:  Történelem közelről (pdf)

vitéz Detre Gyula László:  History First Hand (pdf)

Documenta Transsylvanica - 1. Rácz Ilona: Béla Bartók.1 (pdf)

Documenta Transsylvanica - 2. Rácz Ilona: Béla Bartók 2. (pdf)

Documenta Transsylvanica - 3. Adriányi Gabriel: Zur Geschichte des Ritterordens (pdf)

Documenta Transsylvanica - 4. F. Pölöskei - István Tisza's Policy . . . .(pdf)

 Documenta Transsylvanica - 5. Trouble over Transylvania (pdf)

Documenta Transsylvanica - 6. Book reviews (pdf)

 

Dudás Rudolf: Az éltető nap (pdf)

Dümmerth Dezső: A két Hunyadi. (pdf)

 

Ecsedy István dr. és Bodnár Lajos: Hortobágyi pásztor és betyár nóták (pdf)

 

Esterházy Lujza: Szívek az ár ellen (pdf)

 

Farkasinszky Tibor: Magyar őstörténet új alapokon. 1 (pdf)

Farkasinszky Tibor: Magyar őstörténet új alapokon. 2. (pdf)

Fazekas Ferenc: Haláltusa Erdélyben (pdf)

Fehér M. Jenő: Képek a magyar sámán-inkvizíciók történetéből (pdf)

Fehér M. Jenő:  Besenyő őstörténet (pdf)

 

Fehst Herman: Bolsevizmus és a zsidóság (pdf)

 

Fekete Zsigmond: Magyarország a honfoglalás előtt  (pdf)

 

Fényes Tóth Olga:     Nők a szovjet börtönében

 

Fiala - Marschalkó: Vádló bitófák. 1. rész. (pdf)

Fiala - Marschalkó: Vádló bitófák. 2. rész. (pdf)

 

Fodor István: A Kárpátok bűvöletében élt (pdf)

 

Ford, Henry Sr.: The International Jew (pdf)

 

 

FRIEDRICH KLÁRA - SZAKÁCS GÁBOR:  Kőbe vésték, fába rótták

Friedrich Klára:

Roga Koronája

Ház a hídon

Tatárlaka titka -- szöveg képek nélkül

                            Tatárlaka titka -- 1. rész

                            Tatárlaka titka -- 2. rész

                            Tatárlaka titka -- 3. rész

                            Tatárlaka titka -- 4. rész

                            Tatárlaka titka -- 5. rész

                            Tatárlaka titka -- 6. rész

                            Tatárlaka titka -- 7. rész

                            Tatárlaka titka -- 8. rész

 

Kálmán király varázsgyűrűje

Hamisítvány-e a Túróci Fakönyv?

A lévai vár rovásírásos alaprajza

Házsongárd ősvényein

A rovásírás fontossága és néhány jelentős képviselője

 Rovásírás és diszlexia

A rovásírás időszerű kérdései

Újabb adatok a két "K" használatához

Újabb adatok az eltűntetett őstörténetünkhöz

Újabb adatok az Attila-Atilla névváltozathoz

Badiny-Jós Ferenc két könyvéről

Magyarországon nincs hivatalos környezetvédelem

Böfögő narancs

Friedrich Klára: A rovásírás feltételezett jelképrendszere (pdf)

Friedrich Klára: Mély titkú rovással... (pdf)

 

Gerencsér Miklós: Így élt Táncsics Mihály (pdf)

Gosztony Kálmán dr.: Összehasonlító szumér nyelvtan (pdf)

 

Grandpierre K. Endre: A magyarok Istenének elrablása

Grandpierre K. Endre: Történelmünk központi titkai (pdf)

 

 

Gróf Andrássy Gyula: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai

 

Gulyás Miklós Jutas: A Szent Koronáról másként. 1. rész. (pdf)

Gulyás Miklós Jutas: A Szent Koronáról másként. 2. rész. (pdf)

Halmos Milan: The Truth about Transylvania (pdf)

Haraszti Endre: The Ethnic History of Transylvania (pdf)

Haraszti Endre: Origin of the Rumanians (pdf)

 

Hernádi Tibor: A második világháború igaz története (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 1. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 2. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 3. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 4. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 5. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 6. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 7. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 8. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 9. rész. (pdf)

Hernádi Tibor: 1956 igaz története. 10. rész. (pdf)

 

Hernádi Tibor: A magyarországi zsidóság ezeréves védelme (pdf)

Hernádi Tibor: Kiknek állt érdekében a második világháború? (pdf)

 

Homonnay Ottó János: A rideg valóság (könyv)

Homonnay Ottó János: Ezeréves haláltusa (pdf)

 

Horváth István: Dömös 1. (pdf)   

Horváth István: Dömös 2. (pdf)  

 

Kandra Kabos: Magyar Mythologia - 1. (pdf)

Kandra Kabos: Magyar Mythologia - 2. (pdf)

Kandra Kabos: Magyar Mythologia - 3. (pdf)

 

Károlyi Széchényi Ilona: The Pendulum Swings (pdf)

 

Katona Sándor:  A mi európai őstelepes népünk (pdf)

Katona Sándor: A honfoglalás hadtörténete (pdf)

 

Kazár Lajos: Japanese - Uralic Language Comparison - complete text (pdf)

Kazár Lajos: Transylvania - the Facts (pdf)

 

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 1. (pdf) 

 KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 2. (pdf) 

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 3. (pdf)

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 4. (pdf)

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 5. (pdf) 

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 6. (pdf)

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 7. (pdf) 

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 8. (pdf)

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 9. (pdf) 

 KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 10. (pdf)

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 11. (pdf)

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 12. (pdf)

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 13. (pdf)

KCsSKME: Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. 14. (pdf)

 

Kecskeméti N.:  Az ősmagyarok vallása és kultúra (pdf)

 

Kolumbán Sándor: E nyelvben győzni fogsz!

Kolumbán Sándor: A magyar szavak valós ősi eredete (pdf)

 

 

Komoróczy Géza válogatta:  Gilgames -- agyagtáblák üzenete. (pdf)

 

Kondor, Doszpod, Hollós, Jónás:  Hatodik érzék (pdf)

 

Kostya Sándor dr.: A Felvidék (pdf)

Kostya Sándor dr.: Northern Hungary (pdf)

 

Kovács Ernő: Trianon 1920 - Párizs 1947 (pdf)

Kovács Ernő: Erdély egyetlen végtelen szerelmem (pdf)

 

Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon (pdf)

 

Kúr Géza: Etruszk-magyar rokonság (pdf)

 

Labat, René: A sumér és akkád ékjelekről (pdf)

 

Látófa: A magyar múlt, jelen és jövő lapja: I. évfolyam 1. szám. 2011. május

 

Lissák György: Fráter György élete (pdf)

 

 Lőte Lajos (editor):  One Land -- Two Nations. (pdf)

 

M. Katonka Mária: Hűség (pdf)    

 

Magyar Adorján: A Lelkiismeret aranytükre (pdf)

Magyar Adorján: Ősmagyar rovásírás (pdf)

 

MAGYAR OLVASÓKÖNYV -- Szerkesztő: Botos László (pdf)

 

Magyarody, S.J. (ed.): "The East-Central European Syndrome. Part I (pdf)

Magyarody, S.J. (ed.): "The East-Central European Syndrome. Part II. (pdf)

 

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 1. rész. (pdf)

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 2. rész. (pdf)

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 3. rész. (pdf)                             

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 4. rész. (pdf)

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 5. rész. (pdf)

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 6. rész. (pdf)

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 7. rész. (pdf)

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 8. rész. (pdf)

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 9. rész. (pdf)

Makkai Sándor: Magyarok csillaga - 10. rész. (pdf)

 

Marschalkó Lajos: Vörös vihar (pdf)

 

Nagy Ákos: A kor halad, de a vér marad - 1. rész (pdf)

Nagy Ákos: A kor halad, de a vér marad - 2. rész (pdf)

Nagy Ákos: A kor halad, de a vér marad - 3. rész (pdf)

Nagy Ákos: A kor halad, de a vér marad - 4. rész (pdf)

Nagy Ákos: A kor halad, de a vér marad - 5. rész (pdf)

Nagy Ákos: A kor halad, de a vér marad - 6. rész (pdf)

Nagy Ákos: A kor halad, de a vér marad - 7. rész (pdf)

 

 

Nagy Attila: Kölcsey halála (pdf)

Nagy Attila dr.: Eurokommunista Egyetemváros (pdf)

 

 

Nagy Géza: Magyar nemzetségek (pdf)

 

Nagy Iván: Országgyűlés képviselőházának naplója (pdf)

 

Nagy Sándor dr.: A magyar nép kialakulásának története (pdf)

Nagy Sándor dr.:  The Forgotten Cradle of the Hungarian Culture

Nánay Julia: Transylvania - The Hungarian Minority in Romania (pdf)

 

 Nemes Váradi Imre: Mérlegen - 1. rész (pdf)

Nemes Váradi Imre: Mérlegen - 2. rész (pdf)

 

Nitti Francesco: Nincs Béke Európában (pdf)

Nitti, Francesco: Peaceless Europe

 

Novotny Elemér dr.: Sumer = magyar (pdf)

 

Novotny Elemér dr.: Sumir nyelv - magyar nyelv (pdf)

 

Noszlopi Németh Péter: Az Árpád-kori Buda nyomai a Pilisben

Nyírő József: Isten igájában (pdf)

Nyíró József: Mi az igazság Erdély esetében? (pdf)

 

 

 

Okos Márton: Erdélyért. 1. rész. (pdf)

Okos Márton: Erdélyért. 2. rész. (pdf)

Okos Márton: Erdélyért. 3. rész. (pdf)

Okos Márton: Erdélyért. 4. rész. (pdf)

Okos Márton: Erdélyért. 5. rész (pdf)

 

Okos Márton: Kalota Szentkirály - Zentelke 1. (pdf)

 Okos Márton: Kalota Szentkirály - Zentelke 2. (pdf)

Okos Márton: Kalota Szentkirály - Zentelke 3. (pdf)

 

Orbán Árpád: Folio Hungarica - Déli magyar őshaza. 1. (pdf)

Orbán Árpád: Folio Hungarica - Déli magyar őshaza.  II. könyv. (pdf)

 

Ősköltészettől 1840-ig. 1. rész. (pdf)

 Ősköltészettől 1840-ig. 2. rész. (pdf)

Ősköltészettől 1840-ig. 3. rész. (pdf)

Ősköltészettől 1840-ig. 4. rész (pdf)

Ősköltészettől 1840-ig. 5. rész (pdf)

Ősköltészettől 1840-ig. 6. rész. (pdf)

Ősköltészettől 1840-ig. 7. rész. (pdf)

Ősköltészettől 1840-ig. 8. rész. (pdf)

Ősköltészettől 1840-ig. 9. rész. (pdf)

Ősköltészettől 1840-ig. 10. rész. (pdf)

 

Osterhaven M. Eugene:  Transylvania (pdf)

 

Padányi Viktor: Rákóczi (pdf)

Padányi Viktor: Vászoly (pdf)

 

Patrubány Miklós: Gyújtatlan gyulladjék (pdf)

Patrubány Miklós, Ed.: Benes Decrees - Taking victims in 2002 (pdf)

 

Pauler Gyula: A vezérek kora István királyig (pdf)

 

Polgárdy Géza: Tündöklő szellemek (pdf)

 

Pongrátz Gergely: Corvin köz - 1956.  (pdf)

Pozzi Henri: A háború visszatér (pdf)

Pozzi Henri: Századunk bűnösei (pdf)

Rektor Béla dr.: A magyar csendőrség története (pdf)

Rovásírásos olvasókönyv

Rudnay Egyed: Attila Trilógia - I.  (1. rész) (pdf)

Rudnay Egyed: Attila Trilógia - I.  (2. rész. Jegyzetek és kútfők ) (pdf)

Sakharow Konstantin: A cseh légiók Szibériában (pdf)

 

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében (pdf)

 

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek (pdf)

 

Selye János: Stressz distressz nélkül (pdf) 

Sirchich László: A Felvidék az ezeréves magyar államtestben (pdf)

 

Szabó Dezső: A végzet ellen

 Szabó Sinkó Magda: A magyar géniusz (pdf)

 Szalay Jeromos: Igazságok Közép-Európa körül (pdf)

Szálasi Ferenc: Alapvető munkája (pdf)

 

Száz esztendő - Legkedvesebb dalaink szövegei. 1. resz (pdf)

Száz esztendő - Legkedvesebb dalaink szövegei. 2. resz (pdf)

Száz esztendő - Legkedvesebb dalaink szövegei. 3. resz (pdf)

Száz esztendő - Legkedvesebb dalaink szövegei. 4. resz (pdf)

Száz esztendő - Legkedvesebb dalaink szövegei. 5. resz (pdf)

Száz esztendő - Legkedvesebb dalaink szövegei. 6. resz (pdf)

Száz esztendő - Legkedvesebb dalaink szövegei. 7. resz (pdf)

Száz esztendő - Legkedvesebb dalaink szövegei. 8. resz (pdf)

 

Szigethy György: Szemtanúja voltam Tito délvidéki vérengzésének (pdf)

 

Szilvay Gyula dr. A besenyők története (pdf)

Szombathelyi Ferenc: Visszaemlékezései (pdf)

Szombathy Ignácz dr.: Kútfőtöredékek a magyarok törtenelme jász korszakához (pdf)

 

Szőllősy Sándor: Ez az igazság (pdf)

 

Szöllősy Zoltán dr.:  Az Erdely-i dákok története (pdf)

 

Titkos jelentések 1956 - válogatta Geréb Sándor (pdf)

 

Tollas Tibor szerkesztésében: Gloria Victis (antológia) (pdf)

 

Tolsztov Sz. P.: Az ősi Chorezm. 1. rész. (pdf)

Tolsztov Sz. P.: Az ősi Chorezm. 2. rész. (pdf)

 

 

 Tomory Zsuzsa: Kezdeteink.  I. rész. (pdf)

 Tomory Zsuzsa: Kezdeteink.  II. rész. (pdf)

 

 

Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben 1. (pdf)

Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben 2. (pdf)

Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben 3. (pdf)

Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben 4. (pdf)

Torma Zsófia: Sumér nyomok Erdélyben 5. (pdf)

 

Török Sándor: Településtörténeti tanulmányok (pdf)

 

Toronyi Etelka dr.: A Kárpáti-medence a kultúrák bölcsője . . . 1. (pdf)

 Toronyi Etelka dr.: A Kárpáti-medence a kultúrák bölcsője . . . 2. (pdf)

Toronyi Etelka dr.: A Kárpáti-medence a kultúrák bölcsője . . . 3. (pdf)

 

Tóth Zoltán:  Magyar orvos szovjet fogságban (pdf)

 

Újházy György: Európai magyarság (pdf)

 

Vágó Pál: A vérszerződés ereje (pdf)

 

 Varga Zsigmond: Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége (pdf)

 

Vitéz Szendi József: Csendőrsors (pdf)

 

 Wojatsek Charles: From Trianon to the First Vienna Arbitral Award

 

Yves de Daruvár: A trianoni magyar sors. 1. (pdf)

Yves de Daruvár: A trianoni magyar sors. 2. (pdf)

Yves de Daruvár: A trianoni magyar sors. 3. (pdf)

Yves de Daruvár: A trianoni magyar sors. 4. (pdf)

Yves de Daruvár: A trianoni magyar sors. 5. (pdf)

Yves de Daruvár: A trianoni magyar sors. 6. (pdf)

 

Zakar András: Fordulópontok történelmünkből (pdf)

 

 Zathureczky: Transylvania -- Citadel of the West (pdf)

 

 

Zajti Ferenc: Magyar évezredek. 1. (pdf)

Zajti Ferenc: Magyar évezredek. 2. (pdf)

 

Zakár András dr.: A Sumér hitvilág és a Biblia - 1. rész. (pdf)

Zakár András dr.: A Sumér hitvilág és a Biblia - 2. rész. (pdf)

Zakár András dr.: A Sumér hitvilág és a Biblia - 3. rész. (pdf)

Zakár András dr.: A Sumér hitvilág és a Biblia - 4. rész. (pdf)

Zakár András dr.: A Sumér hitvilág és a Biblia - 5. rész. (pdf)

Zakár András dr.: A Sumér hitvilág és a Biblia - 6. rész. (pdf)

Zakár András dr.: A Sumér hitvilág és a Biblia - 7. rész. (pdf)

Zakár András dr.: A Sumér hitvilág és a Biblia - 8. rész. (pdf)

Zakár András dr.: A Sumér hitvilág és a Biblia - 9. rész. (pdf)

 

Zirkuli Péter: Katalin - részlet 1. (pdf)

Zirkuli Péter: Katalin - részlet 2. (pdf)

Zirkuli Péter: Katalin - részlet 3. (pdf)

 

Zászlós Zsóka György: Toszkánai harangok

 

 Zathureczky: Transylvania -- Citadel of the West (pdf)

 

Zsiros Sándor: A Front alatt (pdf)

Zsiros Sándor: On the Front (pdf)